Author Archives: Antonio Beltrán

Sin categoría

La revolució de les hipoteques ha començat

En Plus Majoristes Financers som un equip d´assessors hipotecaris experts en la gestió de prestecs hipotecaris per a particulars i finançament empresarial.

Els nostres serveis hipotecaris i de crèdit se centren a aconseguir-te les millors condicions financeres a tu a l´abast, siguis funcionari, un treballador per compte d´altre, un autònom o una empresa a la recerca de nous canals de finançament.

 

 

La teva hipoteca llista en 15 dies. Ens trobaràs a Catalunya, València, Madrid i Illes Balears.

 

Continuar leyendo
Hipoteques 100%

Hipoteques per a mileuristes

En aquest article exposarem una guia per conèixer sota quines condicions els bancs concedeixen hipoteques als mileuristes i quins factors hi haurà en contra per aconseguir-les. Els nostres experts hipotecaris us buscaran les condicions més favorables en hipoteques per a mileuristes. Ompliu aquest formulari per rebre’n tota la informació sense compromís.

Molts dels clients que contacten amb nosaltres tenen el sou afectat per la famosa devaluació interna que es pateix al país. Deu anys enrere, abans de la crisi, el sou mitjà d’una parella era d’uns 3.000 € al mes, aproximadament, mentre que avui dia el salari conjunt de moltes parelles se situa entre els 2.300 i els 2.500 €, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Dit d’una altra manera, la majoria de les parelles que volen comprar estan formades per assalariats mileuristes.

Quan es concedirà una hipoteca a uns mileuristes

Continuar leyendo
Hipoteca Estrangers Hipoteca no resident

Hipoteques per a no residents a Espanya

Hipoteques per a estrangers no residents

Les hipoteques per a estrangers no residents són préstecs hipotecaris adreçats a estrangers que no tenen la residència fiscal a Espanya.

Aquestes hipoteques són per a la compra d’una segona residència per part d’un estranger. El procés per aconseguir la hipoteca funciona gairebé de la mateixa manera que per alss espanyols que compren una segona residència.

El percentatge de les compres que fan els estrangers sobre el total és al voltant d’un 15 %. En conseqüència és imprescindible saber informar-los adequadament i amb solvència tècnica dels passos que han de fer per dur a terme la compra amb seguretat, i dels requisits que demanen les entitats financeres per a la concessió de la hipoteca.

 

Abans de la compra els estrangers han de:

Continuar leyendo
Hipoteca Autònoms

Hipoteca per a autònoms

Consells per aconseguir una hipoteca si sou autònom

Perquè li concedeixin una hipoteca, l’autònom ha de complir els mateixos requisits que qualsevol treballador per compte d’altri.

Hipoteca per a autònoms? No existeix, i no és perquè els bancs s’hagin oblidat d’aquest sector laboral. No hi ha diferències entre una hipoteca per a autònoms i una altra per a un treballador per compte d’altri, són exactament iguals. El procés de concessió, en tots els casos, dependrà de la demostració dels ingressos que cada un té per la seva activitat, mitjançant els impostos i els moviments bancaris.

Una cosa diferent és Q, que per això ha de tenir personal format per interpretar la documentació que aporta l’autònom. La meva experiència m’indica que hi ha pocs comercials a les entitats financeres que sàpiguen interpretar aquesta documentació (atenció!, són el primer filtre) i per això sovint rebutgen l’operació sense haver-la estudiat. La principal raó d’aquest rebuig és, doncs, la falta de formació dels comercials, i no la incapacitat del client autònom de retornar els diners.

Continuar leyendo
Hipoteques 100%

Simulador hipotecari i càlcul de despeses de compra i d’hipoteca

Hem actualitzat el nostre “simulador hipotecari de butxaca” per agències immobiliàries, i com de costum el compartim per la utilitat que té quan estem parlant amb un client, som al carrer, tenim els ordinadors apagats o estem fent altres coses.

Entenem que quan un client fa una pregunta, hi ha d’haver una resposta immediata.

  1. Hi hem incorporat aquestes novetats amb la finalitat de ser més precisos:
  2. Càlcul al 2 % de taxa d’interès de sortida.
  3. Quotes per a menors i per a majors de trenta-dos anys.
  4. Despeses orientatives de les escriptures de compra i d’hipoteca, per a menors i per a majors de trenta-dos anys (s’hi inclouen assegurances de vida i llar i honoraris de Plus).

Conservem altres aspectes que permeten respondre immediatament les preguntes habituals que fan els clients:

  1. Si puja l’euríbor, quant podríem arribar a pagar?” Així mantenim el càlcul al 4,5 % de taxa d’interès i podem informar els clients de fins a quant li podria pujar la quota. És, d’altra banda, una exigència de la Llei 20/2014 de 29 de desembre de protecció dels consumidors hipotecaris
  2. “Quant hem de guanyar perquè ens concedeixin la hipoteca?” La nòmina mínima que hauria de guanyar el client per tenir la total seguretat que li concediran la hipoteca, calculant al 4,5 %.

 

Coneixent la nòmina mínima que hauria de tenir el client i l’aportació que fa a la compra evitarem fer visites a immobles que el client no pot adquirir.

Continuar leyendo
Extinción de condominio Herència

Us ajudem amb les herències. Préstecs per pagar impostos de successions

 

A Plus Majoristes Financers us ajudem perquè feu de manera fàcil i ràpida tots els tràmits d’acceptació d’herències. Des de sempre hem col•laborat amb aquelles famílies que al moment d’heretar es troben en una situació complicada econòmicament o bé familiarment, que dificulta fer el repartiment o afrontar totes les despeses de tramitar una acceptació d’herència. L’herència és un episodi esperat, però els bancs no ofereixen finançament per a una cosa que encara no és nostra.

Posem a la vostra disposició el departament jurídic, fiscal i financer de Plus Majoristes Financers, que us facilitarà i agilitarà tots aquests tràmits. Us ajudem a aconseguir tot el finançament que necessiteu per pagar:

Continuar leyendo
Hipoteca Canvi de casa Hipoteca pont

Hipoteca “Canvi de casa” a Barcelona

Les nostres necessitats, circumstàncies i il·lusions canvien amb el pas del temps, afirmació que també val per a l’habitatge. De tenir un pis de dues habitacions perquè és el primer que comprem i amb el qual comencem una vida autònoma, passem a necessitar-ne un de tres o quatre habitacions perquè la família ha augmentat. Més endavant, quan els fills comencen a marxar de casa, el de tres o quatre habitacions es torna massa gran, fet que ens obliga a plantejar-nos la mudança a un de més petit, mudança que de pas ens permetrà capitalitzar-nos amb el que ens sobri de la compravenda. També hi ha que vol deixar de viure als afores de la ciutat i decideix tornar a la gran urbs.

Què és la hipoteca “Canvi de casa” o hipoteca pont?

És un tipus d’hipoteca que permet comprar una casa nova sense haver-ne venut l’actual. Els bancs financen fins al 100 % del preu de compra del nou habitatge i fins i tot poden arribar a cobrir també les despeses.

Amb una d’aquestes hipoteques pagueu la quota equivalent a la que pagaríeu si ja haguéssiu venut la vostra casa.

Els bancs financen fins al 100 % de la compra, i fins i tot poden arribar a cobrir les despeses

A qui s’adreça la hipoteca “Canvi de casa” o pont?

Continuar leyendo
Vinculacions hipotecàries

Vinculacions hipotecàries: truc o tracte

La major part dels bancs sempre ofereixen les seves millors hipoteques amb els seus  preus millors; quan us hi vinculeu mitjançant la compra d’algun producte complementari , es dona el fenomen que anomenem vinculació hipotecària. Sembla lògic pensar que, com més vinculat estigueu al banc que us ha concedit la hipoteca, més barata us l’oferirà. Però, un moment, si contracteu una hipoteca, ja esteu pagant al banc un interès pel fet que us ha deixat uns diners, oi?

 

La baixada sostinguda en el temps de les taxes d’interès ha fet que la rendibilitat dels bancs sigui molt baixa, i amb les vinculacions hipotecàries busquen recuperar el que han perdut. No hi ha dubte que és una bona idea; el problema és que aquestes taxes d’interès tan baixes no duraran sempre –no duraran pas vint o trenta anys– mentre que les vinculacions hipotecàries duraran tota la vida de la hipoteca, i als contractes hipotecaris no hi ha cap clàusula que indiqui que, quan s’apugi la taxa d’interès per damunt de cert nivell, cessarà l’obligació que tingueu contractats segons quins productes o assegurances per mantenir-la.

Què són les vinculacions hipotecàries?

Continuar leyendo
1 2 3