Hipoteca al 100%: Digues adéu als estalvis!

24 gener, 2024 | Antonio Beltrán

Et preguntes com aconseguir finançament per cobrir tot el preu de compra de la teva nova llar i fins i tot les despeses d’escriptura? Doncs bé, hi ha bancs que t’ofereixen aquesta possibilitat, però, com sempre, amb algunes condicions que has de tenir ben clares:

  1. Feina estable: El primer i essencial és tenir un contracte de treball indefinit que tingui com a mínim un any d’antiguitat a la mateixa empresa.
  2. Capacitat de pagament: La suma de la quota de la hipoteca i d’altres compromisos financers, com préstecs o pensions, no pot superar el 35% o 40% dels teus ingressos.
  3. Termini límit: Normalment, aquests bancs concedeixen hipoteques al 100% o fins i tot al 100% més les despeses, però amb un termini màxim de fins a 30 anys.
  4. Interessos més alts: Tingues en compte que aquestes hipoteques solen tenir taxes d’interès més elevades, el que significa quotes mensuals més altes. No obstant això, amb el temps, tindràs l’opció de canviar de banc per aconseguir un tipus d’interès més atractiu.

Opcions sense aval: Si busques finançar tot el preu de compra i aportes les despeses d’escriptura, tens dues alternatives:

  1. Si ets funcionari, potser puguis obtenir-ho sense majors requisits que aportar les despeses d’escriptura. Alguns bancs exigeixen que el preu de compra sigui com a mínim de 150.000 €.
  2. Si tens un contracte de treball indefinit d’almenys dos anys a la mateixa empresa i el preu de compra és com a mínim de 200.000 €, podries obtenir la hipoteca sempre i quan anem al 80% de la taxació. Per exemple, compres per 200.000 € i l’immoble s’ha de valorar per 250.000 €.
  3. També pots considerar sol·licitar un préstec personal al mateix temps, sempre i quan la suma de la quota hipotecària i el préstec no superi el 40% dels teus ingressos.

Opcions amb aval: Si busques finançar tot el preu de compra i aportes les despeses d’escriptura, tens tres alternatives:

  1. Si ets funcionari i tens una altra propietat lliure de càrregues.
  2. Si ets menor de 35 anys i comptes amb un contracte de treball indefinit d’almenys un any a la mateixa empresa, podràs obtenir-ho amb aval.

Garantia addicional – doble garantia hipotecària:

Si necessites finançar tant el preu de compra com les despeses d’escriptura, la teva única opció seria aportar una altra propietat com a garantia addicional.

¿Què és millor? Aval o Doble Garantia?

Aval: Protegeix el teu patrimoni present i futur.

Quan es tracta d’actuar com a avalista, hi ha diverses opcions per limitar la teva responsabilitat financera:

a) Percentatge de deute: Pots avalar només un percentatge específic del deute pendent. Això es formula de la següent manera: “Els avalistes respondran pel 20% del deute pendent”. És crucial especificar si aquest percentatge correspon al primer 20% amortitzat o si es manté fins que es pagui la totalitat de la hipoteca.

b) Límit en quantitat: Una altra opció és establir un límit de responsabilitat en funció d’una quantitat fixa, com els primers 100.000 euros del préstec hipotecari. En aquest cas, és important indicar quina part del préstec s’avalua. Per exemple, podries avalar els primers 100.000 euros amortitzats o garantir el préstec fins al final del termini hipotecari.

Doble garantia: La fórmula del “hipotecant no deutor”

En essència, implica hipotecar una part de la propietat dels “fiadors reals” a més de la propietat que estan adquirint els sol·licitants.

Normalment, els bancs plantegen la situació d’aquesta manera:

a) Per aprovar la hipoteca, han de proporcionar una segona garantia. O bé els donem el 80% o 70% del valor tasat, però han de hipotecar un 20% o 30% de la casa dels seus pares.

b) Aquesta fórmula resulta bastant avantatjosa en quant a la responsabilitat del hipotecant no deutor, ja que, a diferència de l’avalista, no compromet tot el seu patrimoni present i futur, sinó únicament la responsabilitat hipotecària que recau sobre la seva pròpia propietat.

No obstant això, si desitges vendre la propietat, hauràs de liquidar la part hipotecada davant del banc, fins i tot si no deus cap dinar. D’altra banda, un avalista pot vendre el seu patrimoni quan ho desitgi i pugui fer-ho. En tot cas, has de tenir molt de compte per evitar signar com a avalista i, al mateix temps, com a hipotecant no deutor, ja que això implicaria un major risc per a tu.

Recorda que comprar una llar és una decisió important, així que és essencial entendre totes les opcions i condicions abans de prendre una decisió. La clau està en estar ben informat!