L’Euribor puja lleugerament al març de 2024 fins al 3,718%.

1 abril, 2024 | Antonio Beltrán

L’Euribor puja al mes de març de 2024 fins a situar-se en el 3,718%. Es tracta d’una petita pujada respecte al mes de febrer, que va ser del 3,671%. Fa un any, al març de 2023, l’Euribor es trobava lleugerament més baix que ara, concretament en el 3,647%.

Això significa que les hipoteques amb revisió anual i que es facin amb les dades de març s’encariran, però no de forma significativa ja que la diferència entre l’Euribor actual i el de fa un any és menor de mitja dècima.

Les hipoteques que es revisin semestralment que s’abaratiran, ja que fa 6 mesos, al setembre de 2023, l’Euribor es trobava per sobre del 4%, en concret en el 4,149%. Com que ara l’Euribor es situa en un valor menor que el que tenia fa 6 mesos, les hipoteques amb revisió semestral que es revisin amb el valor de març, tindran una quota mensual més econòmica.

Segurament, l’Euribor es trobarà durant uns mesos pràcticament congelat, i ho farà fins que es vislumbrin expectatives de rebaixes dels tipus d’interès per part del Banc Central Europeu (BCE).

Els tipus d’interès es deixen en el 4,5% pel BCE

La institució monetària europea sempre actua amb prudència, encara que aquesta prudència li faci prendre decisions tardanes. Li va prendre bastant temps abaixar els tipus d’interès quan la crisi econòmica per les hipoteques subprime va esclatar a finals de 2007, encara que finalment ho va fer. Va començar al octubre de 2008, un any després de l’inici de la crisi i va abaixar els tipus gradualment fins a deixar-los en el 0%.

Ara sembla ser que també necessitarà el seu temps per tornar a abaixar els tipus d’interès, malgrat que l’economia ja s’està refredant a Europa i la inflació ja ha baixat de forma important. De fet, Lagarde ja preveu que l’IPC de l’Eurozona es trobarà en el 2,3% aquest any i en el 2% al 2025.

En l’última reunió de política monetària del BCE, que va tenir lloc el 7 de març de 2024, es va decidir de nou deixar els tipus d’interès en el 4,5%. Així que no podem afegir cap línia més a la taula que us presentem de les 10 pujades ordenades pel BCE durant el 2022 i 2023 i que van provocar l’espectacular alça de l’Euribor.

El BCE vol que els preus no s’encareixin més del 2%

La prudència amb la qual actua el BCE s’explica per la seva principal missió econòmica: mantenir l’augment dels preus (inflació) proper, però per sota del 2%.

La seva lluita contra la inflació sempre la manté a rajatabla. I ho farà sempre, encara que això suposi refredar o frenar l’economia europea.

La institució va ordenar pujar de forma contundent els tipus d’interès durant el 2022 i 2023 davant una inflació a Europa que superava els dos dígits, com a conseqüència de la guerra a Ucraïna i la pandèmia pel Covid-19.

Ara el BCE manté els tipus d’interès en el 4,5%, per les pressions inflacionistes actuals, que es deuen, segons les declaracions del BCE, a que s’han incrementat fortament els salaris.

Els tipus d’interès finalment baixaran

Encara que el BCE es mostra molt cautelós, finalment adoptarà la decisió de baixar els tipus d’interès i el mercat interbancari, que es mesura pel Euribor, n’és conscient.

La presidenta del BCE ja entreveu una inflació al voltant del 2% per al 2024 i 2025. Els preus per tant estan frenant-se de manera més ràpida del que s’esperava, especialment pel retrocés de l’energia.

I amb aquestes bones dades, no té sentit mantenir els tipus d’interès tan alts, en el 4,5%, per tant, s’ordenaran baixades dels tipus d’interès i el Euribor retrocedirà. De moment, ja porta 4 mesos per sota i allunyat del 4%.

Euribor actual

Aquí us mostrem els valors de l’Euribor des de gener de 2023 fins a l’actualitat i com han pujat o baixat respecte al mes anterior.

Les dades de l’Euribor actual són les següents:

  • Una pujada intermensual de menys de mitja dècima, en concret, 47 mil·lèsimes.
  • Una pujada interanual de menys d’una dècima, en concret de 0,071 punts. Al ser una pujada anual molt poc significativa, les hipoteques s’encariran només lleugerament.
  • Una baixada semestral de 431 mil·lèsimes que comporten una rebaixa en les hipoteques variables que es revisin semestralment amb el valor de l’Euríbor del mes de març de 2024.

Previsions de l’Euribor 2024 i 2025

Les previsions del departament d’anàlisi de Bankinter es mantenen. S’estima un 3,25% per a aquest any i del 2,75% per al 2025. Per al departament és evident que els tipus d’interès seran rebaixats pel BCE. És l’única manera amb la qual es pot aconseguir un Euribor per sota del 3% per al 2025.

Pel que fa a previsions a molt més curt termini, pensem que en el proper mes segurament l’Euribor es trobarà en un valor més baix que ara, perquè els últims valors de l’Euribor a 12 mesos es troben per sota del 3,7%, en concret el 27 de març va assenyalar com a valor diari el 3,684% i el dia 28 de març, que va ser l’últim valor diari del mes, va baixar fins al 3,669%.
D’aquesta manera, probablement en el mes d’abril de 2024 es produiran les primeres rebaixes en les quotes de les hipoteques que es revisin anualment amb el valor de l’Euríbor d’abril, després de més de 2 anys de pujades, moltes d’elles molt contundents.

Hipoteques amb l’evolució de l’Euribor

Us mostrem a continuació una taula amb 6 hipoteques exemple que van des dels 50.000 € fins als 300.000 euros de capital pendent, i com el nou valor de l’Euribor afecta a la quota mensual de les mateixes. A totes elles els resta un termini de 20 anys i tenen un diferencial de l’1% sobre l’Euribor.

Com podem veure, l’augment de les quotes de les hipoteques és gairebé anecdòtic. Fins i tot una hipoteca amb un capital pendent de 300.000 € la seva quota augmenta poc més de 10 €.

Una hipoteca amb un capital pendent de 100.000 € amb un termini restant de 20 anys i amb un tipus d’interès d’Euribor + 1% de diferencial, passarà amb el nou valor de l’Euribor d’una quota mensual de 640,61€ a una altra quota de 644,47 €. Això es tradueix en un increment mensual de la quota de 3,86 €. Totes les dades anteriors són aproximades.

S’aproximen rebaixes en les hipoteques

Les fortes pujades en les quotes de les hipoteques ja han quedat enrere.

Ara ja s’espera que vinguin rebaixes.

El valor de l’Euribor del mes d’abril pot ser probablement el primer que ja produeixi abaratiment de les quotes de les hipoteques en les revisions anuals de les mateixes.

Això serà una molt bona notícia, especialment després de més de 2 anys de pujades. Moltes d’elles van ser molt fortes; però aquest cicle ja ha acabat.

Com hem vist en diversos punts de l’actual article sobre l’Euribor, les perspectives per als ciutadans amb hipoteca a interès variable seran molt millors a partir d’ara.