L’intermediari hipotecari

10 juny, 2020 | Toni Real

La figura de l’intermediari hipotecari, broker hipotecari o intermediari de crèdit immobiliari segons la Llei 5/2019, de 19 de març –reguladora dels contractes de crèdit immobiliari–, va cobrar una rellevància especial arran de la crisi econòmica passada, que va sacsejar Espanya a partir del 2008 i va causar l’esclat de la famosa bombolla immobiliària. Una figura que sorgeix encara amb més força amb l’aprovació de la norma que obliga tots els professionals que intervenen en la negociació d’hipoteques entre consumidors i bancs, sempre que la hipoteca sigui sobre un bé d’ús residencial, a estar adequadament donats d’alta al registre del Banc d’Espanya.

A partir de 2008 van ser moltes les llars espanyoles que es van trobar davant la impossibilitat de fer front a les seves obligacions hipotecàries, entre altres. S’havien signat milers d’hipoteques sota clàusules que la Justícia ha declarat (i continua declarant) abusives per al client. La batalla legal contra aquestes clàusules abusives està encara en peu a dia d’avui, amb molts jutjats col·lapsats per les demandes contra els bancs –i més arran de l’última sentència sobre les hipoteques que es van firmar sota l’índex IRPH–, i que segueixen decidint clarament a favor dels clients.

Per evitar veure’ns embolicats en un d’aquests llargs i complexos processos judicials contra entitats bancàries, l’arma més bona és la prevenció. Saber què firmem d’una manera exacta és la millor precaució que podem prendre abans d’embarcar-nos en una hipoteca a trenta anys, per exemple.

Si bé recórrer al nostre banc és l’opció més habitual a l’hora de buscar una hipoteca, no acostuma a ser bona idea acceptar aquesta primera alternativa abans d’estudiar-ne d’altres. Al mercat hi ha moltes hipoteques, i val la pena buscar-ne una que s’adapti de la millor manera possible a les nostres necessitats. Òbviament, tothom vol una hipoteca amb les condicions més bones, és a dir, que cobreixi el màxim de finançament i amb els interessos més baixos, coses que no sempre ens les oferirà el nostre banc. Cal tenir en compte, a més, que sectors com els funcionaris o els treballadors de les administracions públiques solen tenir més facilitats per aconseguir una bona hipoteca.

Motiu per recórrer a un intermediari hipotecari

  • És un professional independent que es dedica a gestionar i a buscar hipoteques amb les millors condicions per als seus clients.
  • Està al dia de totes les hipoteques que ofereixen tots els bancs i les entitats financeres, per la qual cosa ens en poden aconseguir la que més bé s’ajusti a les nostres necessitats.
  • Un intermediari hipotecari com Hipotecas Plus porta anys negociant hipoteques amb els bancs, fet que li dona un coneixement del mercat i una capacitat de negociació que no pot tenir un client individual quan recorre a una entitat financera.
  • La adquisició d’un habitatge és massa important per deixar-nos assessorar únicament per qui ens vol vendre el producte.
  • L’intermediari hipotecari només cobra si signem una de les hipoteques que selecciona segons el nostre perfil. En el cas que no en signem cap, no haurem de fer cap pagament en concepte d’honoraris d’intermediació.
  • L’intermediari de crèdit immobiliari que opera a escala de tot Espanya ha d’estar registrat al Banc d’Espanya i és supervisat per aquesta institució. A més ha de disposar obligatòriament d’una assegurança de responsabilitat civil per cobrir possibles errors professionals. Si el broquer treballa únicament en un àmbit autonòmic, seran les autoritats competents de cada comunitat les que s’encarreguin del registre i la supervisió de la seva activitat. Hipotecas Plus està en procés de ser registrat al Banc d’Espanya.
  • Un bon broker hipotecari sap interpretar perfectament tota la lletra petita d’un contracte d’hipoteca, i a més coneix tots els índexs de referència i com ens afectaran mentre duri el préstec.
  • Tan aviat com comenci la nostra relació amb un broker hipotecari, disposarem d’atenció personalitzada sense compromís. Quan ens ofereixi una hipoteca ens explicarà què són el TAE i el TIN i com ens afecten, què és millor per a nosaltres, etc. En resum, ens ajudarà a entendre i interpretar la complexitat d’una hipoteca.
  • L’intermediari no tan sols ens gestionarà una hipoteca amb les millors condicions possibles sinó que també ens ajudarà a recopilar tota la documentació necessària. L’assessorament comença amb la cerca de la hipoteca més bona per a cada client, i continua sense interrupcions fins a la data de la signatura.

En definitiva, la figura de l’intermediari de crèdit hipotecari o intermediari hipotecari és la d’un assessor independent que ens ajuda a aconseguir la millor hipoteca possible, amb la tranquil·litat de saber que només meritarà honoraris si acabem firmant la hipoteca, i que estarem assessorats de manera personalitzada durant tot el procés. Emplenant el formulari de contacte d’Hipotecas Plus podrem saber quines possibilitats hi ha d’aconseguir una hipoteca, i si a més ho podrem fer amb unes bones condicions.

Depenent de la situació i l’estabilitat laboral del sol·licitant, un intermediari hipotecari pot aconseguir finançaments de fins al 100 %, segons cada cas, i hipoteques amb condicions immillorables per a col·lectius com els funcionaris.