Tipus d’hipoteques i la bretxa salarial de gènere. Tenen relació?

28 febrer, 2024 | M Aparicio

La compra d’un habitatge és un moment molt important en la vida d’una persona i en el procés d’obtenir una hipoteca per a tal fi, sorgeixen qüestions fonamentals que van més enllà de l’simple acte de comprar-la. Ens podem fer la següent pregunta: existeix alguna connexió entre els tipus d’hipoteques i la persistent bretxa salarial de gènere?

La bretxa salarial de gènere, un problema que no acaba de resoldre’s

Malgrat els avenços en la igualtat de gènere, les dones encara enfronten disparitats salarials en comparació amb els homes.

La Comissió Europea defineix la bretxa salarial de gènere com “la diferència relativa en l’ingrés brut mitjà de dones i homes dins de l’economia en el seu conjunt”.

Factors com la discriminació laboral, la falta d’oportunitats d’ascens i la segregació ocupacional contribueixen a aquesta bretxa persistent. Les dones sovint guanyen menys que els homes, el que té conseqüències significatives en les seves vides financeres i, per tant, en les seves decisions d’inversió, com la compra d’un habitatge.

L’estudi de l’IESE Business School, reflecteix que les dones espanyoles cobren un 12% menys que els homes per fer la mateixa feina.

Tipus d’Hipoteques

Abans de veure la connexió entre la bretxa salarial de gènere i els tipus d’hipoteques, recordem els diferents tipus d’hipoteques disponibles al mercat hipotecari.

Els préstecs hipotecaris varien en termes de taxa d’interès, termini i estructura de pagament. Els dos tipus més comuns són les hipoteques de taxa fixa i les de taxa variable. Les hipoteques de taxa fixa ofereixen estabilitat amb pagaments mensuals constants, mentre que les de taxa variable poden canviar, sovint vinculades a taxes d’interès del mercat. En la immensa majoria dels casos les hipoteques variables estan referenciades a l’Euribor.

A més, existeixen les hipoteques mixtes, en les quals s’inicia la vida de l’hipoteca sent aquesta fixa durant un temps determinat en el contracte, per passar després a ser hipoteca variable fins al final de la mateixa.

Com es relacionen les hipoteques i la bretxa salarial de gènere?

No existeix evidència que sigui conclusiva que hi hagi una relació directa entre els tipus d’hipoteques i la bretxa salarial de gènere. Però intuïtivament ens ho podem arribar a pensar de forma molt fàcil: l’elecció d’un tipus d’hipoteca pot veure’s afectada per la bretxa salarial de gènere.

Per exemple, les dones potser hauran d’escollir per una hipoteca fixa en lloc de variable perquè els pot preocupar la seva estabilitat financera a llarg termini. I ja sent més directes, ens podem convèncer fàcilment que les dones poden tenir més difícil aconseguir una hipoteca a causa de la bretxa salarial de gènere i la discriminació en el mercat laboral.

Tenint en compte la disparitat salarial, les dones sovint tenen un pressupost familiar menor, el que pot afectar directament la seva capacitat per accedir a certs tipus d’hipoteques. Les dones poden veure’s obligades a optar per préstecs amb taxes d’interès més altes o terminis de pagament menys favorables, el que té conseqüències a llarg termini en les seves finances.

A més, les dones també es poden trobar amb dificultats addicionals al sol·licitar una hipoteca. Com hem indicat, la discriminació de gènere en l’àmbit financer pot traduir-se en taxes d’aprovació més baixes o condicions més estrictes per a les dones, fins i tot quan tenen un bon historial creditici.

La Maternitat

Un altre aspecte important d’aquesta relació és l’impacte de la maternitat en la bretxa salarial de gènere i, per tant, en les decisions hipotecàries.

Les dones poden experimentar traves en les seves corresponents empreses després de convertir-se en mares i fins i tot quan encara no ho són, però existeixen indicis que puguin tenir un embaràs.

Les causes poden ser degudes a la interrupció de les seves carreres per cuidar els fills o a la discriminació en el lloc de treball. Això repercuteix directament en la seva capacitat per fer front a les responsabilitats financeres, incloses les hipoteques.

Existeixen perspectives de canvi positiu

Des de Hipoteques Plus contemplem que existeixen esforços per abordar la bretxa salarial de gènere que estan en marxa des de les administracions. Hi ha un augment en la consciència pública i accions des dels governs, almenys els europeus, que busquen acabar amb aquesta bretxa.

També, el món financer està mostrant una major sensibilitat cap a la igualtat de gènere, el que podria traduir-se en polítiques i pràctiques més inclusives en la concessió d’hipoteques.

Conclusions sobre tipus d’hipoteques i la bretxa salarial de gènere. Tenen relació?

No hem trobat evidència que existeixi una relació directa entre la bretxa salarial de gènere i els tipus d’hipoteques, però de manera intuïtiva podem afirmar que sí que s’ha de donar una connexió clara.

Això és així perquè la discriminació de gènere i la disparitat salarial impacten directament en la capacitat de les dones per accedir a préstecs hipotecaris més favorables.

Però també ens adonem que existeix un enfocament continu en la igualtat de gènere i canvis en les pràctiques financeres, pel que hi ha esperances que el panorama futur sigui més equitatiu per a totes les persones, sense importar el seu gènere.

Altres articles que et poden interessar

Hipoteca al 100%: Digues adéu als estalvis!

Quin tipus d’hipoteca prefereixen els hipotecats espanyols?

Com estalviar en l’amortització de la teva hipoteca