Category : Hipoteca no resident

Hipoteca Estrangers Hipoteca no resident

Hipoteques per a no residents a Espanya

Hipoteques per a estrangers no residents

Les hipoteques per a estrangers no residents són préstecs hipotecaris adreçats a estrangers que no tenen la residència fiscal a Espanya.

Aquestes hipoteques són per a la compra d’una segona residència per part d’un estranger. El procés per aconseguir la hipoteca funciona gairebé de la mateixa manera que per alss espanyols que compren una segona residència.

El percentatge de les compres que fan els estrangers sobre el total és al voltant d’un 15 %. En conseqüència és imprescindible saber informar-los adequadament i amb solvència tècnica dels passos que han de fer per dur a terme la compra amb seguretat, i dels requisits que demanen les entitats financeres per a la concessió de la hipoteca.

 

Abans de la compra els estrangers han de:

Continuar leyendo