Puja el preu de l’habitatge?

18 abril, 2018

Entre totes les notícies econòmiques que sentim durant els últims mesos, una de les que més es repeteixen es refereix a la pujada dels preus dels habitatges i a la possible …

Llegir més
En què cal fixar-se abans de comprar un habitatge?
En què cal fixar-se abans de comprar un habitatge?
En què cal fixar-se abans de comprar un habitatge?
En què cal fixar-se abans de comprar un habitatge?
En què cal fixar-se abans de comprar un habitatge?
Banco de España Eurosistema
registro intermediarios de crédito inmobiliario Número D162