Category : Vinculacions hipotecàries

Vinculacions hipotecàries

Vinculacions hipotecàries: truc o tracte

La major part dels bancs sempre ofereixen les seves millors hipoteques amb els seus  preus millors; quan us hi vinculeu mitjançant la compra d’algun producte complementari , es dona el fenomen que anomenem vinculació hipotecària. Sembla lògic pensar que, com més vinculat estigueu al banc que us ha concedit la hipoteca, més barata us l’oferirà. Però, un moment, si contracteu una hipoteca, ja esteu pagant al banc un interès pel fet que us ha deixat uns diners, oi?

 

La baixada sostinguda en el temps de les taxes d’interès ha fet que la rendibilitat dels bancs sigui molt baixa, i amb les vinculacions hipotecàries busquen recuperar el que han perdut. No hi ha dubte que és una bona idea; el problema és que aquestes taxes d’interès tan baixes no duraran sempre –no duraran pas vint o trenta anys– mentre que les vinculacions hipotecàries duraran tota la vida de la hipoteca, i als contractes hipotecaris no hi ha cap clàusula que indiqui que, quan s’apugi la taxa d’interès per damunt de cert nivell, cessarà l’obligació que tingueu contractats segons quins productes o assegurances per mantenir-la.

Què són les vinculacions hipotecàries?

Continuar leyendo