Hipoteca Autoconstrucció

3 abril, 2018 | Antonio Beltrán

Si es disposa d’un bon acompanyament professional surt més a compte fer-se un mateix la casa –amb una hipoteca d’autopromotor– que comprar-la ja feta. No és només que ens resultarà més econòmica, sinó que a més serà com l’havíem somniat.

El preu final és més reduït perquè no paguem els costos del promotor ni els de comercialització; i si paguem el mateix, podrem utilitzar materials de més qualitat.