Avís legal i política de privacitat

12 juny, 2019 | Antonio Beltrán

Avís legal i política de privacitat

Soluciones Hipotecarias, S.L.U. (en endavant Hipotecas Plus) garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportades, segons el Reglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD). La visita a aquest lloc web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix; això no obstant, durant la visita és possible que us sol·licitem dades de caràcter personal mitjançant formularis o que ens remeteu informació via email, telèfon o qualsevol altra via.

La normativa relacionada amb els serveis que ofereix Hipotecas Plus és:

Avís legal i política de privacitat

D’acord amb l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE) i la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació, us notifiquem que el present lloc web, www.hipotecasplus.es, pertany a Soluciones Hipotecarias, S.L.U. (Hipotecas Plus en endavant), amb CIF número B-62902382, domiciliada a la rambla de Catalunya, núm. 66 5è G-H, 08007 Barcelona, amb correu electrònic info@hipotecasplus.es.

Protecció de dades de caràcter personal

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) ha entrat en vigor el 25 de maig de 2018 i és directament aplicable a tots els estats membres de la Unió Europea (llegiu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell per a més informació). Corregeix i complementa la vigent Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

A continuació resoldrem una sèrie de qüestions relatives al tractament de les dades personals que cediu a Hipotecas Plus mitjançant l’emplenament dels seus formularis de contacte o qualsevol altra via (com ara correu electrònic o respostes als blogs i fòrums en línia de l’empresa).

Què és una dada de caràcter personal?

Una dada de caràcter personal és qualsevol informació numèrica (com ara un telèfon), alfanumérica (DNI), alfabètica (nom i cognoms), gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altra mena d’una persona física identificada o identificable (amb prèvia indagació necessària, sense cap cost ni esforç desproporcionats).

Què és un fitxer de dades?

Un fitxer és tot conjunt organitzat de dades de caràcter personal que hi permeti l’accés d’acord amb criteris determinats. Una carpeta amb documentació classificada, una agenda o un programa de tipus Excel poden ser fitxers de dades.

En què consisteix el tractament de dades?

Quan parlem del tractament de les dades de caràcter personal, ens referim a qualsevol operació o procediment tècnic, sigui o no automatitzat, que impliqui la recollida, l’enregistrament, la conservació, l’elaboració, la modificació, la consulta, la utilització, el bloqueig, la modificació, la cancel·lació i/o les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Les vostres dades de caràcter personal són exclusivament vostres, i quan les comuniqueu a una empresa no les hi regaleu pas, sinó que només les hi cediu perquè en faci un tractament legítim i conforme amb la normativa corresponent. El responsable dels fitxers amb les vostres dades personals o del seu tractament és la nostra empresa, persona jurídica que decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades.

La identificació del responsable del tractament de les dades, i la seva informació de contacte per poder exercir els vostres drets, que us explicarem a continuació, són aquests:

  • Soluciones Hipotecarias, S.L.U. (marca comercial Hipotecas Plus)

  • CIF: B-62902382

  • Rambla de Catalunya, núm. 66 5è G-H

  • 08007 Barcelona

  • Telèfon 932 153 300

  • Email: [email protected]

  • Persona de contacte: Antonio Beltrán

Quins drets teniu en relació amb les vostres dades personals?

Dret a saber quines dades vostres té Hipotecas Plus, per a què les fa servir i a qui les pot cedir (dret d’accés segons la terminologia de la LOPD). Ens reservem els drets a conservar les vostres dades personals de manera indefinida, tret que ens digueu el contrari.

Dret a demanar a Hipotecas Plus la suspensió del tractament de les vostres dades, si n’impugneu l’exactitud, mentre Hipotecas Plus la verifica. Igualment, si heu exercit el vostre dret d’oposició al tractament de dades, mentre verifiquem si els motius que al·legueu per a l’oposició prevalen sobre l’interès legítim del tractament. Es podeu oposar al tractament per motius personals o quan el tractament tingui com a objectiu el màrqueting directe.

Dret a la portabilitat de les vostres dades a un altre proveïdor de serveis, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, sempre que sigui tècnicament possible i quan els hagi utilitzat o tractat amb el vostre consentiment o hi hagi un contracte sobre això.

Dret de rectificació de les vostres dades si considereu que són inexactes o incompletes.

Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades (dret de cancel·lació) perquè s’hagin usat il·lícitament, perquè hagi desaparegut la finalitat que en va motivar el tractament o la recollida, perquè hàgiu revocat el vostre consentiment o perquè us oposeu al tractament. El dret d’oblit suposa que l’afectat pot sol·licitar el bloqueig dels resultats a internet sempre que es refereixin a dades obsoletes, incompletes, falses o irrellevants i no tinguin interès públic.

A Hipotecas Plus ens preocupem perquè els vostres drets es respectin de manera escrupolosa. Si ens voleu fer alguna pregunta sobre com tractem les vostres dades o plantejar-nos cap consideració al respecte d’això, o creieu que no hem actuat tal com estableix la normativa de protecció de dades, no dubteu a enviar-nos un correu a [email protected], a més que pugueu presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent (l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas d’Espanya) si ho considereu necessari.

Amb quines finalitats es tracten les vostres dades?

Gestionar la nostra relació comercial, la seva petició d’informació o la seva sol·licitud de crèdit.

Hi ha decisions automatitzadas d’elaboració de perfils usant les vostres dades?

Hipotecas Plus no avalua els vostres aspectes personals sobre la base única del tractament automatitzat de les dades i que produeixin efectes jurídics o d’importància similar que us afectin significativament, com ara la denegació automàtica d’una sol·licitud de crèdit en línia o els serveis de contractació en xarxa en què no hi hagi intervenció humana.

A quins destinataris es poden comunicar les vostres dades?

Als encarregats del tractament, si és procedent. Un encarregat de tractament és la persona física o jurídica, pública o privada, o l’òrgan administratiu que, sol o conjuntament amb altres, tracti dades personals per compte del responsable del tractament (Hipotecas Plus) o del responsable del fitxer, com a conseqüència de l’existència d’una relació jurídica que els vinculi amb els esmentats responsables i en delimiti l’àmbit d’actuació per a la prestació d’un servei (per exemple, l’assessorament laboral i fiscal).

Cedirem les vostres dades a tercers quan hi hagi una obligació legal de fer-ho o quan ens ho hàgiu autoritzat expressament marcant les corresponents caselles d’autorització dels nostres formularis, per comunicació telemàtica o telefònica o per qualsevol altre mitjà que possibiliti el registre de l’autorització.

Les vostres dades i la informació documental que ens feu arribar poden comunicar-se, ultra els destinataris que ens obligui la llei, als integrants d’aquesta llista (actualitzada el maig de 2018):

Bancs i entitats financeres amb què col·laborem: Abanca Corporación Bancaria, Banca Pueyo, Banco Alcalá, BBVA, Banco Caixa Geral, Banca Caminos, Banca Cetelem, Bancofar Bankia, Bankinter, Bankoa, Banco Mare Nostrum, Banco Mediolanum, S.A., Banco Pichincha, Banco Popular, Banco de Madrid, Banc Sabadell, Banco Santander, CaixaBank, Caja Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros Ontinyent, Caja España Inver. Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y M.P. de las Baleares, CajaSur Banco, Catalunya Banc, Colonya – Caixa d’Estalvis de Pollensa, Deutsche Bank SAE, Deutsche Bank Credit, EvoBank, Ibercaja Banco, Instituto de Crédito Oficial, KutxaBank, Liberbank, Open Bank, Banco Santander, Santander Consumer Finance, TargoBank, UBS Bank, Unicaja Banco, UNOE Bank, Credit Agricole, Bankia, ING, Unión de Créditos Inmobiliarios, Banca March, BNP Paribas. Igualment ens autoritzeu a cedir les vostres dades a altres entitats financeres no llistades, si fos necessari.

Empreses taxadores: Alia Tasaciones, Aesval, Aguirre Newman Valoraciones y Tasaciones, Arco valoraciones, Arquitasa, Assets, Barna-tasa, Catsa, Cbre Valuation Advisory, Cohispania, Col·lectiu Arquitectes Taxadors, Europea General de Valoraciones, Eurotasa, Euroval, Gecopinsa Tasaciones, Gesvalt, Grupo Tasvalor, Gurruchaga Tasaciones, Ibertasa, Inmoseguros Tasación, IMS Tasaciones, Innotassa, Instituto de Valoraciones, Intraser, Krata, LKS Tasaciones, Maytilus, Risc Valor, Servatas, Serveis Taxacions Caixa Laietana, Servicios Vascos de Tasaciones, Sivasa, Sociedad de Tasación S.A., Tabimed, Tasaciones Hipotecarias, Tasaciones Andaluzas, Tasaciones Hipotecarias Renta, Tasaciones y Consultoría, Tasagalicia, Tasalia, Tasamadrid, Tasasur, Tasiberica, Tasvalor, Tecglen, Tecnitasa, Thirsa, Tinsa, Unitasa, UVE Valoraciones, Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias, Valencia Terra, Valoraciones Mediterráneo, Valtecnic y Zehazki. Igualment ens autoritzeu a cedir les vostres dades a altres empreses taxadores no llistades, si fos necessari.

Altres intermediaris hipotecaris i empreses relacionades: en destaquem Futur Finances Balears S.L. i Cruversan Soluciones S.L. (Ibercredit).

També és possible que en algun moment tinguin accés a les vostres dades:

Gabinete Soler Asesores Asociados, S.L. (assessoria fiscal), All-Safe, S.L. (destrucció confidencial de documents), Aldecoa Assessorament i Gestió, S.L. (assesoria fiscal i laboral), Extreme Information Technologies, S.L. (programari a mida), Benigno Carvajal Fernández (disseny web corporatiu), Raiola Networks, S.L. (hostatge), Victor Navarro Aguaviva (manteniment informàtic), Ángel Castillo Jiménez (desenvolupament d’aplicacions i pàgines web), María José Cid de la Paz Corral (SEO), a més d’altres gestories laborals, fiscals, comptables, advocats i economistes col·laboradors, professionals i empreses de tecnologia.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La legitimació és la base jurídica del tractament de les dades (legitimació per execució d’un contracte, per compliment d’una obligació legal, per missió d’interès públic o exercici de poders públics, per interès legítim del responsable o d’un tercer i per consentiment de l’interessat).

En el vostre cas, si heu emplenat algun dels nostres formularis, heu fet un comentari en un article del nostre portal, ens heu enviat un correu electrònic o us heu posat en contacte amb nosaltres per qualsevol altra via, la legitimació per al tractament de les vostres dades es basa en el vostre consentiment, mitjançant una clara acció afirmativa que reflecteixi la vostra voluntat lliure, específica, informada i inequívoca.

Les seves dades han de ser veraces

Ens garantiu que les dades personals que ens faciliteu són veraces i us feu responsable de comunicar a Hipotecas Plus qualsevol modificació que els afecti. És obligació vostra respondre en qualsevol cas de la veracitat de les dades facilitades. Hipotecas Plus es reserva el dret d’excloure dels serveis registrats a tot usuari que ens hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que convinguin en dret.

Enllaços a altres llocs web

El lloc web www.hipotecasplus.es conté enllaços a altres llocs de companyies i entitats terceres. Hipotecas Plus no es pot fer responsable de com aquestes companyies o entitats tracten la privacitat i la protecció de les dades personals, i per això us aconsellem que llegiu detingudament les declaracions de política de privacitat d’aquests llocs que no són propietat d’Hipotecas Plus pel que fa a l’ús, el processament i la protecció de les dades personals.

Hipotecas Plus es reserva el dret de revisar la seva política de privacitat en el moment que ho consideri oportú (la darrera versió és de 21 de maig de 2018). Per aquesta raó, us preguem que comproveu amb regularitat aquesta declaració de privacitat per llegir-ne la versió més recent.

Política de cookies

El present document té com a objectiu informar-vos de manera clara i precisa sobre les cookies que es fan servir al lloc web d’Hipotecas Plus.

Què són les cookies?

Una cookie és un petit arxiu de text que els llocs web envien al navegador del visitant, i que permeten que el lloc web recordi informació sobre les vostres visites, com ara l’idioma preferit i altres opcions, amb l’objectiu de facilitar-vos la navegació en la pròxima visita i fer que el lloc us resulti més útil. Les cookies tenen un paper molt important i contribueixen a facilitar a l’usuari una millor experiència de navegació pels llocs web.

Menes de cookies

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i com es tractin les dades que s’obtinguin, se’n poden distingir dues menes: cookies pròpies i cookies de tercers.

Hi ha també una segona classificació segons el termini de temps que estiguin emmagatzemades al navegador del client, i segons això hi ha cookies de sessió i cookies persistents.

I, en últim lloc, hi ha una altra classificació amb cinc classes de cookies segons la finalitat del tractament de les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d’anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat comportamental.

Per a més informació sobre això podeu consultar la Guia sobre l’ús de les cookies de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Cookies usades al lloc

A continuació s’identifiquen les cookies que es fan servir en aquest portal, així com la seva tipologia i la seva funció:

El web Hipotecas Plus utilitza Google Analytics y Webmaster Tools, serveis desenvolupats per Google, que permeten el mesurament i l’anàlisi de la navegació per les pàgines web. Podeu examinar les dades d’aquestes cookies a l’espai corresponent del vostre navegador. Es tracta de cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi.

Mitjançant l’analítica web s’obté informació sobre el nombre d’usuaris del web, el de les pàgines visitades, la freqüència i la repetició de les visites, la seva durada, el navegador emprat, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que usa i la ciutat a la qual està assignada el seu número IP. Aquesta informació permet al nostre portal facilitar-vos un servei millor i més apropiat.

Per garantir l’anonimat, Google convertirà la vostra informació en anònima truncant l’adreça IP abans d’emmagatzemar-la, de manera que Google Analytics no s’usa per localitzar o aconseguir informació personal identificable dels visitants del lloc. Google només podrà enviar a tercers la informació obtinguda per Google Analytics quan hi estigui obligat legalment. D’acord amb les condicions de prestació del servei de Google Analytics, Google no associarà la vostra adreça IP a cap més dades conservada per Google.

Tambén utilitzem cookies de Pipedrive i de MailChimp.

Acceptació de la política de cookies

Si continueu navegant per aquest lloc web assumim que accepteu l’ús de cookies.

Com modificar la configuració de les cookies

Podeu restringir, bloquejar o eliminar les cookies d’Hipotecas Plus o de qualsevol altre lloc web amb el vostre navegador. En cada navegador l’operativa és diferent; la respectiva funció d’Ajuda us mostrarà com fer-ho. Instruccions per eliminar cookies a Chrome.