Així seran les hipoteques l’any 2020

7 gener, 2020 | Antonio Beltrán

Si heu decidit comprar un habitatge aquest 2020 i canviar de banc per trobar unes condicions i un tracte més favorables, preneu nota del que expliquem tot seguit.

En primer lloc, recordem quina ha estat l’evolució de les hipoteques l’any passat, perquè durant els mesos a venir se’n mantindran unes tendències similars. Destaquem en primer lloc el descens produït en el ritme de contractació de préstec hipotecaris, causat per tres factors:

  • Exigències més grans per part de les entitats de crèdit a l’hora de concedir hipoteques.
  • Implementació de la nova Llei del crèdit immobiliari, que va entrar en vigor a mitjan juny.
  • Augment del preu de l’habitatge.

Al final del 2018 i principi del 2019 hi havia disponible, per a qui li calgués, l’opció de finançar el 100 % del preu de compra al 80 % del valor de taxació. Una part  important de la població necessita aquesta mena de finançament, ja que és molt difícil estalviar en el temps requerit quantitats importants de diners amb els sous estàndard, quan a més s’està pagant un lloguer.

Durant l’any passat la major part dels bancs van anar renunciant a finançar el 100 % del preu de compra, obligant els clientes a aportar en el moment de l’adquisició, com a mínim, el 10 % del preu més les despeses d’escriptura. Això suposa, a Catalunya, una aportació mínima del 22 % del preu de compra, i a Madrid del 18 %.

L’única opció que podem oferir ara per finançar el 100 % del preu de compra, o fins i tot el 100 % més despeses, és presentar com a aval un habitatge lliure de càrregues, que sigui propi o de tercers.

D’altra banda, recentment s’ha parlat de la possibilitat de comercialitzar hipoteques amb una assegurança de caució, destinada a indemnitzar l’entitat financera en el cas que el client no pagui la hipoteca o incompleixi obligacions contractuals o legals. Aquesta mena d’assegurances permetria abaixar el preu dels préstecs, ja que reduirien riscos i costos a les entitats financeres.

Com en anys anteriors, la compra de cotxes –al comptat o a crèdit– ha esdevingut una de les causes principals de la falta d’estalvi, que dificulta el canvi de l’habitatge propi a un de millor o que fins i tot arriba a impedir la primera adquisició d’habitatge. També hem detectat, el 2019, un increment de les contractacions de petit préstecs al consum, que incideixen d’igual manera en la reducció de la capacitat d’estalvi de les llars.

La implementació, el juny de l’any passat, de la Llei de crèdit hipotecari va comportar també una certa frenada per a les signatures, i en alguns casos perjudicis als clients a causa de l’adaptació de les entitats financeres i les gestories a la normativa. Una vegada superats aquests problemes, i atès que la llei ofereix més seguretat i obliga bancs, clients i brokers a fer més transparents les seves activitats, valorem positivament el funcionament de la nova norma, amb la qual els clients es declaren molt satisfets malgrat que hagin d’acudir dues vegades a les oficines notarials.

El preu del habitatge ha continuat pujant com en anys anteriors. Això suposa que cal aportar més diners a la compra. Sociedad de Tasación ens confirma aquesta pujada.

Per la seva part, la tasadora Tinsa ens informa que en alguns barris de Barcelona i Madrid s’han començat a notar baixades lleugeres de preus, o el seu estancament si més no.

Aquest 2019 hem sabut que una de les causes de l’increment del preu de l’habitatge en venda i en lloguer és l’activitat de les plataformes de lloguer a curt termini com ara Airbnb. Ens n’han informat l’Institut d’Economia de Barcelona i el diari Cinco días.

Com seran les hipoteques el 2020?

Es mantindrà la tònica de l’any passat. L’únic canvi rellevant és l’entrada en vigor del nou euríbor. Els bancs continuaran oferint les millors taxes d’interès sempre que el client hi contracti altres productes, i tornarà a aparèixer en algunes entitats la comissió d’obertura. Això darrer té la seva lògica, principalment perquè ara tenen l’obligació d’assumir les despeses d’escriptura de les hipoteques i també perquè, tenint en compte els baixos nivells de l’euríbor, actualment no guanyen prou diners.

Les hipoteques amb taxes d’interès variable continuaran sent barates, ja que no s’esperen grans oscil·lacions de l’índex europeu de referència, que seguirà en terreny negatiu, tal com ja ens ha avançat la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde. Per la seva banda, el departament d’anàlisi de Bankinter, a la seva newsletter del 19 de desembre passat, pronostica que l’euríbor a dotze mesos (el que usem per al càlcul de les hipoteques) es mourà en un rang del -0,31 % al -0,21 %.

El preu mitjà de les hipoteques que s’estan comercialitzant amb una taxa d’interès variable se situa actualment entre l’euríbor + 0,80 % i l’euríbor + 1,10 % o 1,20 %.

En el nostre cas, hipotecasplus.es ofereix una hipoteca a un termini de trenta anys per finançar fins a un 90 % del preu de compra, amb una taxa d’interès variable a partir de l’euríbor + 0,60 % i amb vinculacions mínimes com ara contractació de l’assegurança de llar i de targeta de crèdit, domiciliació de nòmines i de subministraments i una assegurança de vida que cobreixi una petita part de la hipoteca.

Pel que fa a les hipoteques amb taxa fixa, els bancs continuaran oferint-les i els consumidors demanant-les a causa de la tranquil·litat que suposa tenir el principal pagament de cada mes controlat i a resguard de sorpreses.

El preu mitjà de les hipoteques que es comercialitzen ara se situa entre l’1,99 % i el 2,5 %, per a terminis de 25 o 30 anys i finançant el 80 % del preu de compra.

hipotecasplus.es continua oferint als seus clients en exclusiva una hipoteca amb una taxa fixa de l’1,30 %, també per finançar fins al 90 % del preu de compra en un termini de trenta anys, i de la mateixa manera que en el cas de les hipoteques d’interès variable, amb vinculacions de menor relleu com ara contractació d’assegurança de llar i de targeta de crèdit, domiciliació de nòmines i de subministraments i una assegurança de vida que cobreixi la hipoteca parcialment.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.