Ajudes hipotecàries per als joves

21 abril, 2021 | Redaccion Plus Plus

Last Updated on 2 anys by Antonio Beltrán

Tenir un habitatge propi és el somni de la major part de les persones, perquè t’oblides de propietaris, condicions, contractes, lloguers, etc. Però fer realitat aquest somni és la part complicada, especialment si ets jove. Actualment, amb la inestabilitat econòmica i laboral que hi ha, és un somni que els joves veuen cada cop més difícil de concretar.

A dia d’avui, a Espanya, emancipar-se és pràcticament un privilegi. Només un 17,3 % dels joves amb edats compreses entre els 16 i els 29 anys està emancipat. L’edat mitjana d’emancipació a Espanya és de 29 anys, que és avançada en comparació amb la resta de països europeus.

A causa d’aquesta situació han sorgit diverses mesures com el Pla estatal d’habitatge 2018-2021, amb el principal objectiu de facilitar que els joves s’emancipin abans. El pla s’ha estès fins al mes de desembre de 2022, i se centra, sobretot, a concedir ajudes per al lloguer, la compra o la rehabilitació d’un immoble, tot i que es limita només a les poblacions o nuclis urbans amb menys de 5.000 habitants.

Ajudes hipotecàries per a joves en diferents comunitats autònomes

A més del Pla estatal d’habitatge, moltes comunitats han creat plans d’ajudes hipotecàries als joves de menys de 35 anys, per promoure la compra de propietats i el moviment de l’activitat immobiliària.

A Madrid

A la Comunitat Autònoma de Madrid, el mes de setembre passat es va posar en marxa el pla Primer Habitatge, destinat a facilitar als joves l’adquisició del seu primer habitatge en propietat.

Amb aquest objectiu la Comunitat ha reservat 12 milions d’euros per avalar, almenys, la concessió de 5.000 hipoteques a joves de fins a 35 anys. Hi poden accedir sempre que tinguin solvència econòmica. No cal que tinguin estalviats prou diners per accedir a un préstec hipotecari.

El pla preveu que els joves hi aportin només el 5 % del cost total de l’operació, mentre que la Comunitat n’avalarà un 15 %, de manera que el banc podrà finançar fins a un 95 % de l’habitatge.

El tipus d’habitatges amb què treballa el govern de Madrid acostuma a incloure pisos de 2 o 3 habitacions, situats a les àrees perifèriques metropolitanes i amb una superfície d’entre 80 i 90 metres quadrats. El valor de mercat d’aquests immobles és de 150.000 € a 400.000 €.

A altres comunitats

L’ajuda més notable que, en àmbit no estatal, trobem per als joves que opten per hipotecar-se és el descompte en l’impost de transmissions patrimonials (ITP). Aquest tribut, de competència autonòmica, és el que el comprador abona quan adquireix un habitatge de segona mà.

Actualment hi ha deu comunitats autònomes que apliquen un ITP més baix als joves. El valor de l’impost i l’edat màxima per aconseguir el descompte variaran segons les comunitats. Les que ofereixen aquest descompte són les següents:

Ajudes dels bancs: hipoteques joves

Una altra opció per rebre ajudes a l’hora d’adquirir un habitatge la faciliten les entitats bancàries, tot i que no és tan habitual. No tots els bancs, en efecte, proporcionen hipoteques joves.

Una hipoteca jove és un préstec hipotecari específic per a menors de 35 anys que té unes condicions més atractives, amb l’objectiu de motivar els joves a tenir, almenys, un habitatge en propietat. L’edat màxima varia segons els bancs.

Quins avantatges s’ofereix

Tal com hem comentat, els préstecs hipotecaris adreçats als joves acostumen a tenir unes condicions diferents als crèdits que s’ofereix a les persones més grans. Les condicions poden variar segons l’entitat bancària, però les més comuns són aquestes:

Una taxa d’interès més bona

Sovint es pot gaudir d’un interès més baix. Cal tenir en compte que molts bancs només en mantindran la taxa fins que la persona faci els 35 anys. Després d’aquesta edat, l’interès serà el que pertoqui.

Menys comissions

Aquesta mena d’hipoteques no acostumen a tenir comissió d’obertura. En alguns casos, per fer-les encara més atractives, algunes entitats tampoc no hi apliquen comissions d’amortització anticipada o per subrogació.

Finançament més gran

La majoria de persones que contracten aquesta mena d’hipoteques no han tingut gaire temps per estalviar, i, per tant, l’entitat bancària està disposada a atorgar un finançament més gran. S’acostuma a cobrir més de l’habitual 80 % del valor de l’habitatge: fins al 90 % o, de vegades, fins al 100 %.

Més temps per tornar els diners

Com que es tracta de gent jove, a la qual li queda molt per arribar als 70 anys, és molt probable que l’entitat bancària ofereixi termes d’amortització de fins a 35 o 40 anys.

Superior flexibilitat

Si encara no s’han complert els 30 o els 35 anys, és probable que durant els primers anys de la hipoteca s’aconsegueixi satisfer unes quotes més reduïdes.

Les condicions esmentades fins aquí són les més habituals, però s’ofereixen només amb caràcter orientatiu. Les característiques específiques de cada préstec hipotecari dependran de l’entitat financera i de la situació concreta de la persona.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.