Amortitzar hipoteca: què és millor, quota o termini?

29 maig, 2019 | Antonio Beltrán

Amortitzar hipoteca: què és millor, quota o termini?

Amb un producte tant a llarg termini com una hipoteca, les nostres circumstàncies econòmiques poden canviar molt en el temps. Podem passar de pagar-la amb facilitat a tenir problemes, sigui perquè la quota hagi pujat, en el cas de les hipoteques amb taxa variable, o perquè les nostres circumstàncies financeres, com ara els ingressos, hagin canviat. Però també hi ha la possibilitat contrària, que tinguem capacitat financera per accelerar el pagament, per amortitzar una part del capital pendent. I aquí sorgeix la gran pregunta: redueixo capital i termini o més aviat la quota? Des d’Hipotecas Plusus donem les claus perquè prengueu la decisió més encertada.

Reduir capital i termini vs. reduir quota

Si només considerem aspectes financers, reduir terminiés l’opció més bona. Si mantenim la mateixa quota, quan reduïm capital disminuirem l’import global dels interessos que genera aquest capital, i si a sobre reduïm el termini, la reducció encara serà més gran.

Aquest és el punt principal a favor d’aquesta opció: reduir el cost global de la hipoteca però mantenint el mateix esforç financer. Cosa que, en canvi, tal com hem indicat, comporta un risc si canvien les nostres circumstàncies econòmiques o si només volem fer front a una altra despesa.

És en aquest cas quan reduir quotapot ser l’opció més bona. També reduïm el cost global si disminuïm el capital i paguem menys interessos dins de la quota, però en un grau més baix que si reduïm termini. Sí aconseguim, en canvi, una quota més baixa que ens permetrà disposar d’una llibertat financera superior.

Algunes consideracions a l’hora d’amortitzar capital d’una hipoteca

A l’hora d’amortitzar una hipoteca cal tenir en compte altres circumstàncies que poden fer més o menys favorable que avancem el pagament de part del capital pendent i la manera com fer-ho.

La primera és si tenim o no dret a deducció. Com a regla general, en tindrem si la compravenda es va fer abans del 31 de desembre de 2012 a Espanya, tret dels territoris forals (Navarra, Biscaia, Guipúscoa i Àlaba), on s’aplica un règim tributari diferent. En el cas que tingueu dret a deducció, l’acció més rendible financerament i fiscalment consistirà a maximitzar aquesta deducció aportant fins a 9.040 euros anuals per cada titular de la hipoteca. Amb això aconseguireu una deducció de 1.356 euros, un rendiment important, que, excepte en el cas d’hipoteques amb imports d’amortització molt elevats, us permetrà més estalvi que si amortitzeu quantitats més grans o si cancel·leu la hipoteca.

El segon punt és la quantia pendent. Si l’import és elevat, la quantia dels interessos també ho serà, més si tenim en compte que aquestes quantitats altes coincideixen amb l’inici de la hipoteca. Cal no oblidar que la pràctica totalitat dels préstecs s’amortitzen seguint el sistema francès, que es basa a pagar sempre la mateixa quota (si la taxa d’interès és la mateixa), però amortitzant més interessos i menyus capital a l’inici de l’operació. Com més capital ens quedi pendent, més interessant serà amortitzar part de la hipoteca, i també fer-ho pel mètode de disminuir-ne el termini.

Finalment hi ha les taxes d’interès. És una relació clara i directa: com més altes siguin, més interessant i beneficiós resultarà amortitzar hipoteca.

Cal, en tot cas, que analitzeu les vostres necessitats financeres i que definiu els vostres objectius a l’hora de amortitzar un préstec: si teniu prou marge financer per reduir quota amb l’objectiu de pagar menys globalment pel préstec o, al contrari, si preferiu beneficiar-vos ja de tenir una quota més baixa.