BROKER HIPOTECARI

10 novembre, 2021 | Antonio Beltrán

Last Updated on 2 anys by Antonio Beltrán

Hipotecasplus.es és un BROKER HIPOTECARI i probablement us facilitarà la millor hipoteca

Els intermediaris de crèdit immobiliari, també coneguts com brokers hipotecaris, estan regulats per la Llei 5/2019, de 15 de març.

Tots els brokers han d’estar inscrits al registre públic d’intermediaris immobiliaris de crèdit i prestadors. Per estar-hi inscrit és necessari que s’hagin passat un cert nombre de proves i obtingut una acreditació. Estar-hi inscrit certifica que el broker compleix les exigències de coneixement, que actualitza la seva formació anualment, que està al corrent de qualsevol novetat en l’àmbit bancari i de les assegurances i que disposa de prou motivació per poder valorar completament una oferta bancària.

Un broker hipotecari és un professional independent que té com a objetiu recomanar la millor hipoteca disponible en el mercat d’acord amb les circumstàncies del client.

Els brokers hipotecaris ajuden de moltes maneres a comprar l’habitatge desitjat:

 1. D’entre tota l’oferta hipotecària escullen aquella hipoteca que s’ajusta més bé a les necessitats del client. Si aquest visités pel seu compte tots els bancs, allò que escoltaria en cada oficina és que la seva oferta és la millor del mercat, cosa que és impossible en tots els casos.
 2. Trasllada les condiciones de la hipoteca d’una manera fàcil i senzilla d’entendre per qualsevol persona.
 3. A un broker cal preguntar-li quina mena d’interès ofereix, quins productes més cal contractar per aconseguir la taxa d’interès que ofereix i quins honoraris percep per l’obtenció de la hipoteca. La taxa d’interès i l’absència o disminució de vinculacions mostraran l’estalvi que suposa la contractació de la hipoteca oferta.
 4. A més de la hipoteca, el broker s’assegurarà que el client compri amb seguretat i sense sorpreses. Al seu moment demanarà la nota simple de l’habitatge i, si el client l’hi demana, revisarà el contracte d’arres. En el moment de la signatura de la compravenda, s’assegura que l’habitatge tingui tota la documentació necessària i que s’ajusti als interessos del client.
 5. Al moment de la signatura de la compravenda, s’assegura que l’habitatge tingui tota la documentació necessària i que s’ajusti als interessos del client.
 6. El client guanyarà temps i seguretat, perquè el broker es relaciona amb aquelles persones que, als bancs, decideixen sobre la concessió de les hipoteques.
 7. El broker hipotecari solvent col·labora amb tots els bancs.
 8. També disposa d’un blog on explica als clients com aconseguir la hipoteca. Les seves explicacions són treballades i aclaridores.
 9. Tan aviat com es posa en contacte amb el client, el broker solvent li lliurarà la informació precontractual i el contracte d’arrendament de serveis d’intermediació de crèdit immobiliari.

El broker hipotecari és de les poques professions que cobra només si té èxit en la seva feina. És a dir, que si no obté la hipoteca no tindrà dret a cobrar els seus honoraris per molt que hi hagi treballat.

Hi ha tres classes de brokers hipotecaris:

 • Els que ofereixen un servei estàndard: l’únic que porten a terme és recollir la documentació de mans del client i enviar-la directament al banc. El client haurà de negociar amb el banc tots els aspectes de l’operació i calibrar si l’interessa o no la seva oferta. Aquests cobren del banc.
 • Els que ofereixen un servei premium: presten un servei integral. Acompanyen el client durant tot el procés. Calibren la seva capacitat d’endeutament o de pagament, li indiquen la documentació que ha d’aportar i per què, saben perfectament quin banc és possible que concedeixi la hipoteca amb les millors condicions i negocien en nom del client. Com a conseqüència d’això darrer són ràpids, perquè no van provant en tots els bancs, ja que coneixen l’oferta hipotecària de cada moment. Col·laboren amb el client i li ofereixen recomanacions per dur a terme la negociació amb la immobiliària. Acostumen a tenir un sistema automàtic de valoracions que verifica si la compra es fa al preu correcte. Aquests brokers, o bé no cobren en funció de la qualitat de la hipoteca o li cobren directament al client, a qui han d’informar per escrit del cost de l’operació des del primer moment. Per fer-ho han d’examinar la documentació del client.
 • Els comparadors o portals: són merament informatius i no coneixen la lletra petita, perquè en realitat no gestionen directament les hipoteques. La seva finalitat és vendre les dades del client a un banco o a un de los brokers abans esmentats, i per això fan publicacions amb la finalitat d’atraure tràfic web. Cobren una quantitat determinada per les dades venudes. No col·laboren amb tots els bancs, per la qual cosa els clients mai no estan segurs de rebre la millor proposta. Tot i així, darrerament hi ha alguns d’aquests brokers que estan donant un servei estàndard.

Quan el client acudeix directament als bancs, cada un d’ells li ofereix la que qualifica com a millor hipoteca del mercat, i per això cal explorar més opcions amb altres entitats. En el cas dels brokers això no és necessari. El client s’ha d’informar de la taxa d’interès que li ofereixen i dels seus honoraris, i a partir d’aquí contractar el que més confiança professional li ofereixi. Per no equivocar-se cal contractar aquells que treballin amb tots els bancs i que, des del primer moment, siguin també exigents amb el client. Cal tenir present que alguns bancs ofereixen millors hipoteques a determinats brokers.

El broker hipotecari es contracta habitualment per internet, tot i que moltes agències immobiliàries en presentaran al client a un de la seva confiança, per assegurar-se que obtingui la hipoteca amb rapidesa.

El broker hipotecari ha passat d’ocupar-se exclusivament de l’obtenció d’hipoteques de complicació màxima, a ser contractat per aquells que no volen relacionar-se amb tots els bancs per esbrinar quin d’ells realment li ofereix la millor hipoteca, i que pretenen assegurar-se a l’hora de prendre una decisió tan important.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.