Com demanar un préstec per comprar una casa?

14 abril, 2021 | M Aparicio

Last Updated on 2 anys by Antonio Beltrán

. No obstant això, cal ser conscient que no acostuma a ser una decisió fàcil, i la majoria de les persones s’ho pensen molt abans de fer el gran pas.

Quan hem de prendre una decisió tan important com firmar una hipoteca, la nostra ment es veu assaltada pels fantasmes de la incertesa i el dubte. La millor manera que no ens passi això, de manera que ens sentim tranquils i segurs a l’hora de formalitzar i constituir la nostra hipoteca, és fer-ne una bona planificació.

Comprar un habitatge segurament acabarà sent la inversió més important de les nostres vides, per la qual cosa l’hem de prendre com un projecte de gran envergadura, que caldrà organitzar i preparar com cal, sense prendre decisions a la lleugera o sense pensar-hi gaire.

Amb l’objectiu d’afrontar amb èxit i sense problemes tot allò que comporta una hipoteca, s’han d’adoptar les millors decisions i accions, abans, durant i després de l’acte de signatura.

Abans de la signatura

Pot ser que les decisions més importants les hàgim de prendre abans de firmar la hipoteca. En primer lloc, hem d’aconseguir disposar d’una economia solvent. I amb aquest terme ens volem referir al fet que reuneixi les característiques necessàries perquè les entitats financeres es mostrin favorables a concedir-nos la hipoteca.

Si estem plens de deutes, amb pocs o gens de diners estalviats, no podrem optar a cap hipoteca, però si ens preocupem perquè la nostra economia estigui cada dia una mica més sanejada les portes se’ns aniran obrint.

Hem d’abordar la nostra economia en dues fases:

-La primera consistirà a saldar com més aviat millor tots els deutes que tinguem en forma de minicrèdits, préstecs personals, càrrecs de targetes de crèdit o qualsevol altra modalitat de pagament pendent.

-Tan aviat com ho tinguem tot pagat, arribarà la segona fase: estalviar.

Tots som conscients que resulta difícil estalviar, però si portem un cert control de les despeses de cada mes pot ser fàcil trobar oportunitats d’economitzar. Haurem de fer una llista de totes les despeses i fer-nos aquesta pregunta sobre cada una d’elles:

-Podria prescindir d’aquesta despesa?

En el cas que la resposta sigui negativa, ens podrem fer una segona pregunta:

-Puc aconseguir el mateix bé o servei d’una manera més econòmica?

Moltes despeses resulten relativament fàcils de reduir. Només cal posar-s’hi. Demanar rebaixes a les companyies de telèfon, electricitat, gas, televisió… pot acabar donant fruits, i si no és així, segur que trobem altres companyies que ofereixen la mateixa qualitat de serveis però a menys preu.

Cada euro hi compta i és important. No serà difícil trobar altres despeses que són supèrflues i de les quals podrem prescindir sense gaire trasbals.

No es tracta de viure sense cap concessió als capricis i deixant de comprar tot allò que ens agrada, ens entreté o ens diverteix, sinó de valorar els diners i no malgastar-los sense parar. Sens dubte que no és saludable, sobretot si volem estalviar, entrar en un centre comercial i comprar tot allò que ens entri pels ulls.

Avantatges d’estalviar

Hem de conèixer els avantatges que ens representarà estalviar com més diners millor abans de buscar la concessió de la hipoteca:

-Tindrem moltes més ofertes entre les quals triar.

-Les ofertes seran amb unes condicions millors.

-També podrem optar per millors habitatges o immobles.

-Com més diners hàgim estalviat, podrem demanar una hipoteca que no sigui tan gran, cosa que implicarà que la quota mensual que ens cobri el banc sigui més baixa, i que per tant ens resti menys dels nostres ingressos. D’aquesta manera podrem estalviar fins i tot tenint una hipoteca, i no haurem de renunciar a aquells béns i serveis que tan ens agraden.

Disposar d’assessors professionals

També serà molt important que comptem amb assessorament professional al sector hipotecari, que ens ajudi a:

-Aconseguir les millors condicions per a la nostra hipoteca, tenint en compte els nostres desitjos i possibilitats.

-Fer d’intermediari amb les entitats financeres, per aconseguir-nos, amb saviesa i experiència, la millor oferta.

-Assessorar-nos per no cometre cap errada que pugui resultar greu. Moltes persones i famílies que s’han hipotecat han comès equivocacions greus de diferents tipus, com ara firmar condicions i clàusules que els han ofegat econòmicament quan podrien haver optat per altres molt més bones.

A Hipotecas Plus soms experts en la matèria. Et podem donar-te el millor assessorament i obtenir-te les condicions més favorables, perquè disposem de molts contactes i molta experiència. A més, com que treballem a l’engròs en el terreny hipotecari, podem aconseguir hipoteques realment atractives que tu sol, treballant pel teu compte i sense experiència, no podries pas trobar.

Durant la formalització i la constitució de la hipoteca

Ens trobem ja en una fase avançada i també molt important. Ja hem aconseguit establir una economia saludable i, a més, disposem del millor assessorament professional. Ara es tracta que no se’ns escapi cap detall: ens haurem d’assegurar que entenem totes les condicions i els detalls del contracte que es disposem a signar.

Amb la nova Llei hipotecària, les persones que es preparen a comprar un habitatge han de superar un test notarial que mesuri com estan d’informades sobre l’operació. Per això hem de conèixer bé les condicions de la hipoteca: quin és el capital, el fet que una part de la quota es destina a amortitzar el deute i l’altra part a pagar interessos, quina serà la quota mensual, si la hipoteca serà fixa o variable, quin és el termini d’amortització…

Superar el test notarial és important perquè tot tiri endavant. I també serà bo per a nosaltres, perquè siguem conscients de les conseqüències econòmiques que tindrà per nosaltres la hipoteca que ens disposem a firmar.

Després de firmar la hipoteca

Ara es tracta de continuar vivint amb responsabilitat. Sabem que una hipoteca generalment és una relació a llarg termini amb el banc i que, per tant, hem d’assumir que cada mes se’ns descomptarà la quota mensual.

Tindrem a la nostra disposició el quadre d’amortització de la hipoteca. Si és fixa, la quota serà sempre igual i no variarà el quadre amortització. Però si és variable, aquest quadre serà diferent cada cop que se’ns revisi la hipoteca. Tot i així, el fet que tinguem un quadre d’amortització no significa que s’hagi de complir al peu de la lletra, ni molt menys. Hi ha una eina molt poderosa per reduir la quota o el termini de la hipoteca: l’amortització parcial anticipada.

Per poder-la aplicar hem de mantenir el ritme que seguíem abans de la hipoteca i tractar d’estalviar. No ens hem de convertir pas en esclaus de la hipoteca, sinó intentar estalviar per anar guanyant llibertat. Amb els diners que estalviem i que estem segurs que no necessitarem, podrem amortitzar deute hipotecari de manera extraordinària. No cal que lliurem al banc tots els nostres estalvis, sinó tan sols aquella part que sapiguem que no ens farà falta.

En l’amortització parcial anticipada de la hipoteca fem un pagament extraordinari per alleugerir el deute. Podem optar entre reduir termini o reduir quota. Totes dues opcions són positives, i tenen diferents avantatges. Si reduïm termini, liquidarem abans la hipoteca i a més pagarem menys interessos, d’acord amb el principi que “a menys termini d’hipoteca, menys interessos a pagar”.

Si reduïm la quota, pagarem menys al mes, disposarem d’una part més gran dels nostres ingressos i, per tant, podrem destinar més diners a la compra de béns o serveis, o podrem seguir estalviant per fer més endavant altres amortitzacions parcials de la hipoteca. I, naturalment, tindrem més diners lliures per poder fer front a possibles imprevistos.

Conclusions: com sobreviure a la hipoteca amb tranquil·litat

Firmar una hipoteca es una decisió molt important i convé organitzar-se i planificar-se abans, durant i després de constituir-la i formalitzar-la.

De manera prèvia a la constitució, hem de procurar tenir una economia saludable, és a dir, que tinguem estalvis, cosa que ens facilitarà la seva concessió, unes millors condicions i que es representi el menor deute hipotecari que sigui possible.

Resultarà molt important comptar amb l’assessorament d’experts hipotecaris amb l’objecte d’aconseguir les condicions més bones per a la nostra hipoteca i que no cometem errors. Així mateix, haurem de conèixer a fons tots els detalls del préstec per superar el test notarial i estar assabentats de les conseqüències econòmiques de l’acord que ens disposem a firmar.

Després de constituir la hipoteca haurem de continuar intentant tenir l’economia com més sanejada millor. Si som estalviadors podrem anar reduint progressivament el nostre deute hipotecari mitjançant el procediment de l’amortització parcial anticipada, que ens permetrà disposar d’una economia més descansada si reduïm la quota, o liquidar abans la hipoteca si reduïm el termini d’amortització.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.