Com és el comprador d’habitatges?

10 abril, 2018 | Antonio Beltrán

Last Updated on 6 anys by Antonio Beltrán

Segurament molts dels que compren habitatge o l’han comprat en el passat imaginen el comprador com algú que busca l’habitatge habitual per a ell o la seva família, i que, un cop ha acabat de pagar-lo o està molt avançat en els pagaments, adquireix una segona propietat.

Encara que molts dels compradors compleixen aquest estereotip, no deixa de ser cert que, cada vegada més, es creen i amplien altres interessos que porten a prendre una decisió tan important com invertir en habitatge. Per aquest motiu, la tipologia dels compradors és molt variada, i en conseqüència també la seva manera d’actuar en relació a l’habitatge i els seus objectius quan el busca.

Diferents tipus de comprador d’habitatge

Els qui compren el seu primer habitatge

Com hem avançat, aquest és el tipus més habitual, però dins d’aquest grup la variació és enorme, ja que tant s’hi poden trobar joves com matrimonis o parelles amb nens. Les distintes circumstàncies personals determinaran els requeriments que es demanin als habitatges.

En general, són els més proclius a comprar habitatge nous i els que miren i comparen menys: la seva compra és més impulsiva, però també és el que generalment necessita més ajuda i assessorament, perquè té molts menys coneixements de tots els factors de l’operació , des de la fiscalitat fins al finançament.

Els qui busquen millorar sobre el seu antic habitatge

L’experiència és un grau, i això es nota en qui busca un segon habitatge per millorar la seva situació inicial. En aquest grup n’hi ha que aprofiten l’habitatge antic per vendre’l i així haver de pagar menys hipoteca, i n’hi ha d’altres que posen en lloguer l’antic habitatge per dedicar el que obtenen a pagar la quota mensual de la nova hipoteca.

Sigui com sigui, es tracta d’un comprador més exigent, que normalment busca millorar de zona o fer-se amb un immoble més gran i amb prestacions superiors. També coneix més bé els tràmits i la gestió del finançament, i no té tanta pressa per aconseguir l’habitatge, per la qual cosa és més exigent en els requeriments que planteja i també en les condicions, inclosa una rebaixa del preu.

Els qui passen d’estar de lloguer a comprar

Acostumen a ser persones que, un cop han aconseguit consolidar la seva situació econòmica, decideixen fer un pas endavant important i dedicar els diners que destinen a pagar el seu lloguer a les quotes d’una hipoteca per convertir-se en propietaris d’un habitatge. Per aquest motiu presten una atenció especial al preu de l’operació, que determinarà les quotes a pagar.

Aquests compradors no són tan exigents o no se centren a millorar el nombre d’habitacions o a augmentar la superfície disponible, sinó sobretot –més encara si ja porten molts anys com a llogater– a “replicar” les condicions del seu habitatge actual de lloguer en el nou de propietat, o a aconseguir-les semblants. Per això és més selecte en la seva tria.

Els qui compren per llogar

Són compradors clàssics, però en aquest conjunt hi ha hagut canvis els darrers anys, a causa del boom de l’habitatge de lloguer vacacional per a períodes curts. Per això, dins d’aquest grup, cal distingir aquells que compren amb l’objectiu de posar els habitatges en arrendament per a curts terminis d’aquells altres que volen fer lloguers tradicionals de llarga durada.

Per als primers, la zona és el factor més important: bones àrees de costa (especialment a prop del mar) i el centre de les grans ciutats. Segons siguin la zona i les possibilitats de lloguer, deixen en reserva una part de la seva inversió prevista per reformar l’habitatge, de manera que compleixin els requisits per a aquesta mena de lloguers.

Els qui compren per llogar a llarg termini no són tan selectes pel que fa a les zones, i poden comprar a les perifèries de les ciutats. Tampoc reserven tants diners per a reformes. Encara que es troben lloguers en zones prèmium, el fet més habitual és que triïn zones de renda mitjana.

L’inversor que busca vendre amb plusvàlues

Aquesta mena de compradors, fins ara, només eren una minoria, però actualment hi ha molts estalviadors que, animats per les taxes baixes d’interès, s’han animat a comprar per vendre més endavant aconseguint un benefici.

La plusvàlua és el factor important, de manera que aquests compradors busquen sovint pisos que necessiten reformes per treure’ls després al mercat a un preu superior. Igual que en el cas dels lloguers vacacionals, les àrees de major demanda per a aquesta mena d’operacions són els centres de les ciutats i les zones turístiques.

En qualsevol cas, sigui quin sigui el tipus de comprador, la clau de totes les operacions rau a aconseguir el millor finançament, com el que us pot facilitar Hipoteca Plus. Amb nosaltres podeu obtenir fins a un 100 % de l’import de l’immoble.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.