Consells per comprar un habitatge sobre plànol

5 març, 2018 | Antonio Beltrán

Last Updated on 5 anys by Antonio Beltrán

La compra d’habitatge sobre plànol guanya força a Espanya. Si l’any 2008 aquest tipus de transacció suposava el 58 % de totes les operacions sobre habitatge, la xifra va caure fins a tan sols un 9 % l’any 2017. No obstant això, les perspectives per als pròxims anys són positives. El principal motiu de la caiguda va ser la  disminució del ritme de construcció d’obra nova. Si durant els primers anys després de la crisi aquestes operacions es continuaven alimentant de l’estoc d’habitatge no venut, més tard l’estoc es va anar esgotant, especialment a les grans ciutats.

L’arrancada del 2018 en aquest punt és positiva. El mes de febrer, el nombre dels visats concedits pels col·legis d’arquitectes tècnics per a la construcció d’habitatge va créixer en un 26,9 % respecte de l’any anterior, amb una distribució d’un 80 % per a habitatges en bloc i un 30 % per a unifamiliars. I cosa encara més important, si es manté la tendència aquest any els habitatges que estaran disponibles per ser adquirits sobre plànol podrien acostar-se a les cent mil unitats.

Maneres de comprar sobre plànol i noves tendències

Però no solament augmenta el mercat d’habitatges nous, sinó que també sorgeixen noves formes de comercialització. Si no es pot visitar l’habitatge per conèixer-ne in situ les característiques, en la major part de les compravendes sobre plànol la visita se supleix amb l’examen d’un pis pilot en què es mostren les característiques i les qualitats de l’habitatge.

A més d’això, les noves tecnologies estan revolucionant les formes de comercialització d’habitatges sobre plànol. Tot i que, de moment, encara es tracta d’iniciatives minoritàries, la venda en línia d’habitatges ja és una realitat, basada en  avenços de la tecnologia multimèdia com els vídeos 3D i la realitat augmentada.

Punts clau a l’hora de comprar un habitatge sobre plànol

Sigui com sigui, la compra d’habitatge demana una cura especial per part del comprador per preservar la seva seguretat i garantir que es compleixen tots els punts del contracte.

Ho podreu aconseguir seguint aquests consells:

Comproveu totes les dades del promotor. És fonamental verificar qui és el venedor. Centreu-vos en primer lloc en la seva solvència, un aspecte fàcil de conèixer a través de qualsevol dels nombrosos serveis d’informació existents, que us proporcionaran, per molts pocs diners, informes molt complets que inclouen situació patrimonial, incidències i impagaments, entre altres moltes dades.

Analitzeu el contracte. Reviseu-ne tots els aspectes rellevants, especialment aquests:

  • Terminis: tant de lliurament de l’habitatge com dels pagaments a compte que s’han de fer.
  • Pagaments: no solament les dates, sinó també els tipus.
  • Garanties i penalitzacions per incompliment de qualsevol part. Pel que fa al comprador, cal que us fixeu en la possibilitat de cancel·lació del contracte abans de firmar la compravenda davant notari i de recuperar les quantitats pagades. Pel que fa al venedor, és important centrar-se en les penalitzacions per retard o per qualsevol altra mena d’incompliment; la manera més adequada és constituir un aval a favor del comprador.

Plànols. És fonamental tenir còpia dels plànols oficials (no els del fulletó) de l’habitatge abans de firmar el contracte. Aquests podran servir de prova en cas que el promotor hi faci qualsevol canvi sense consentiment del comprador.

Memòria de qualitats. Igual que en el cas dels plànols, és fonamental disposar d’una memòria completa de qualitats de tots els materials i acabats que es projecti usar tant a l’exterior com a l’interior de l’habitatge. Davant de qualsevol discrepància amb la realitat, amb aquesta memòria es podrà reclamar.

Règim de reclamacions. Especialment, la jurisdicció en què es farien les reclamacions legals i si hi ha la possibilitat d’acords extrajudicials a través d’algun organisme d’arbitratge.

Analitzar tots aquests punts és imprescindible per evitar sorpreses a l’hora de comprar un habitatge sobre plànol i buscar la millor hipoteca per finançar la vostra compra.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.