Descobert: una via de finançament molt cara per al consumidor

18 setembre, 2019 | Antonio Gallardo

Setembre no és un mes fàcil per al consumidor. Passades les vacances, arriben noves despeses com les que es deriven de la tornada al col·le. Davant d’aquesta situació, és molt normal acabar en números vermells perquè l’entitat financera hagi avançar el pagament d’alguns rebuts: és l’anomenat descobert tàcitdel nostre compte corrent.

Aquest descobert es produeix quan el compte es queda sense saldo i, per fer front a un determinat pagament, el banc admet el descoberti avança els diners necessaris per cobrir aquest deute. Problema solucionat? Ni molt menys. Hem pogut afrontar el pagament, però a canvi de pagar una comissió i/o uns interessos sobre el deute contret.

Quan costa un descobert tàcit?

Actualment els bancs tenen llibertat per decidir les taxes d’interès que apliquen, segons l’Ordre EHA/2899/2011, taxes que estan obligats a publicar i comunicar al Banc d’Espanya. Si no hi ha cap altra taxa pactada per a aquests descoberts, s’apliquen les que cada entitat comunica al Banc d’Espanya. Però cal tenir en compte altres elements:

–En primer lloc, la decisió de concedir o no un descobert pertany al banc. És un punt important a tenir en compte, tant si el cobreixen com si no. Per una banda, la concessió del descobert permet afrontar un rebut que el client no tenia al seu abast pagar. Però, al mateix temps, el client incorrerà en unes despeses importants, per la qual cosa, si ho vol evitar, haurà de comunicar al banc que no cobreixi els descoberts.

–En segon lloc, cal conèixer els dos grans components de la despesa: els interessos i la comissió per descobert (als quals es pot afegir una comissió per reclamació si passen una sèrie de dies sense que es regularitzi el deute). Això sí, en cas que el client sigui consumidor l’aplicació conjunta de la comissió i de l’interès pel descobert no pot donar lloc a una taxa anual equivalent (TAE) superior a 2,5 vegades l’interès legal dels diners, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 20.4 de la Llei 16/2011.

A setembre de 2019, aquestes són les comissions per descobert que apliquen els principals bancs que operen a Espanya:

Com podreu comprovar, aquesta limitació de cobrament crea problemes en algun banc, com és l’aplicació d’imports mínims. Així, per exemple, uns números vermells d’una quantia mínima poden comportar el pagament de comissions de fins a 18 euros, que caldran sumar als interessos.

Hi afegim comissions que fins i tot poden arribar als 30 euros en concepte de reclamació de la posició deutora. Això es produeix, normalment, quan no es fa front al deute en un termini més curt de 48 hores.

Com gestionar els descoberts

Els descoberts poden ser útils per evitar problemes en el cas de pagaments d’importància per a nosaltres, com els derivats de la prestació de serveis com ara l’electricitat. Però cal gestionar-los de manera eficient. Per exemple, de vegades més val no acceptar un descobert si no hi podem fer front en un termini molt curt.

En definitiva, es requereix un control financer que comença per la mateixa no generació dels descobert i en el control pressupostari, i per la comparació de diferents alternatives de finançament per trobar-ne de més econòmiques en cas que el problema es repetís amb molta freqüència.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.

¿Tienes alguna pregunta?. Preguntanos.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *