El nou euríbor vinent

5 juny, 2019 | Antonio Beltrán

Així serà el nou euríbor i d’aquesta manera afectarà la vostra hipoteca

Al cap d’anys parlant de canvis a l’euríbor, el principal índex referencial de les hipoteques a Espanya, la seva modificació truca per fi a les nostres portes. Des d’octubre de 2019 (tot i que es permet prolongar el termini d’implantació fins al gener de 2020, quan ja serà obligatori), el Banc Central Europeu (BCE)publicarà un nou índex de referència anomenat ESTER que no només substituirà l’EONIA, sinó que també servirà per referenciar préstecs a interès variable. Encara que hi ha molta incertesa sobre els seus efectes pràctics sobre el mercat, la seva variabilitat i l’aplicació, ja es veuen algunes pistes que us assenyalem des d’Hipotecas Plus. 

Com es calcula i quins canvis presenta respecte de l’euríbor tradicional

L’origen de l’ESTERrau en el desig del BCEi d’altres autoritats europees d’incrementar la transparència de l’índex que, amb diferents terminis, mesura els intercanvis de diners entre entitats financeres. També s’adapta a la normativa europea i a les recomanacions dels organismes internacionals.

Actualment es calcula com la mitjana ponderada de les taxes d’interès amb què presten diners els bancs europeus, amb venciment a un dia, segons la informació reportada per un panell de 28 bancs. L’ESTERreflectirà les transaccions fetes entre els bancs europeus cada dia, recollint les dades estadístiques facilitades per les mateixes entitats bancàries. Els objectius d’aquesta pràctica són transmetre molta més informació amb transparència i millorar el funcionament del mercat monetari.

Més transparent però més volàtil

Però, segons hem pogut comprovar fins ara, el resultat d’incloure més bancs i més operacions és que els canvis són molt més grans i les fluctuacions més brusques. Això sí, de manera preliminar, la corba que ofereix està per sota de l’euríbor, per la qual cosa seria una referència lleugerament més barata. Però encara és aviat per comprovar si això serà o no d’aquesta manera.

Quines implicacions tindrà per a les hipoteques?

L’ESTERhaurà d’estar a punt l’1 de gener de 2020 per complir el reglament europeu en matèria estadística, fet que comportarà que les noves hipoteques s’hi puguin referenciar des del principi del 2020.

Caldrà que l’euríbor adapti la seva metodologia per poder continuar funcionant com a índex de referència. Aquest és l’element que causa més dubtes. Si l’euríbor deixa de funcionar, se substituirà per l’ESTERaleshores milions d’hipoteques es referenciaran al nou índex, que, com ja hem indicat, és més volàtil en els seus canvis; una volatilitat que, de tota manera, serà més petita pel que fa a les modificacions de les taxes d’interès dels nostres préstecs.

El client haurà d’anar amb compte si es porta a terme aquesta transició o canvi. Al seu contracte pot ser que no s’especifiqui cap índex alternatiu, per la qual cosa ho acabaria sent l’ESTER, o pot ser que sí, i en aquest cas seria pitjor, com passa amb l’IRS (Interest Rate Swap) a cinc anys. Per això és necessari que estigui atent al canvi i a les seves conseqüències, com ho estarem a Hipotecas Plus, per continuar oferint els préstecs amb les millors condicions per als nostres clients.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.