Hipoteca “Canvi de casa” a Barcelona

3 juliol, 2017 | Antonio Beltrán

Last Updated on 6 anys by Antonio Beltrán

Les nostres necessitats, circumstàncies i il·lusions canvien amb el pas del temps, afirmació que també val per a l’habitatge. De tenir un pis de dues habitacions perquè és el primer que comprem i amb el qual comencem una vida autònoma, passem a necessitar-ne un de tres o quatre habitacions perquè la família ha augmentat. Més endavant, quan els fills comencen a marxar de casa, el de tres o quatre habitacions es torna massa gran, fet que ens obliga a plantejar-nos la mudança a un de més petit, mudança que de pas ens permetrà capitalitzar-nos amb el que ens sobri de la compravenda. També hi ha que vol deixar de viure als afores de la ciutat i decideix tornar a la gran urbs.

Què és la hipoteca “Canvi de casa” o hipoteca pont?

És un tipus d’hipoteca que permet comprar una casa nova sense haver-ne venut l’actual. Els bancs financen fins al 100 % del preu de compra del nou habitatge i fins i tot poden arribar a cobrir també les despeses.

Amb una d’aquestes hipoteques pagueu la quota equivalent a la que pagaríeu si ja haguéssiu venut la vostra casa.

Els bancs financen fins al 100 % de la compra, i fins i tot poden arribar a cobrir les despeses

A qui s’adreça la hipoteca “Canvi de casa” o pont?

S’adreça a totes aquelles persones a qui els queda molt poca hipoteca pendent o que ja tenen totalment pagat el seu pis o la seva casa, i que volen trobar un nou habitatge abans de vendre el seu, de manera que més tard el puguin vendre amb calma.

Atès el coneixement que tenim de la majoria d’agències immobiliàries de Catalunya, des de Plus Majoristes Financers us podem recomanar un agent immobiliari de tota confiança.

Quins requisits es demanen per contractar la hipoteca “Canvi de casa”, i quines condicions s’han de complir?

El banc us dona un préstec per adquirir la nova casa i un altre préstec associat a l’anterior per cobrir l’import pendent de la hipoteca de la casa actual, si és que n’hi ha. D’aquesta manera podeu comprar la casa nova i fer-hi reformes, i mentrestant viure a la casa antiga o llogar-la i dur a terme la venda més endavant, quan ho considereu convenient.

En el moment de vendre la casa actual cancel·leu la hipoteca que l’afecta, si és que n’hi ha, i part de la hipoteca de la nova casa.

Habitualment es constitueix la hipoteca per un total de fins al 75 % del preu de venda o taxació de la casa que voleu vendre, i de fins a un 80 % del preu de compra de la casa nova. Tot i que, naturalment, totes les hipoteques que obtenim les fem a mida del client i aquestes condicions poden variar.

Les quantitats destinades a pagar la hipoteca no poden superar el 40 % dels ingressos.

Es constitueix la hipoteca per un màxim de fins al 75 % del preu de venda o taxació de la casa que veneu i, per a la part que falti, de fins a un 80 % del preu de la casa nova.

Alerta! Es tracta de dues hipoteques diferents

Són dues hipoteques diferents perquè cada una respon a un objectiu diferent. Així, la hipoteca que es fa sobre l’habitatge que teniu actualment i que voleu vendre per comprar-ne el nou té unes condicions particulars perquè la cancel·lareu en un període de temps breu, mentre que per comprar l’habitatge nou en contracteu una a llarg termini.

Com es paga la hipoteca de la meva casa actual?

Aquesta és una hipoteca que té com a finalitat ajudar-vos amb els vostres plans, de tal manera que podeu optar entre:

1. Pagar només interessos, i tornar el capital quan feu la venda.

2. Pagar de manera normal (capital més interessos).

3. O bé buscar una fórmula intermèdia.

 El termini de la hipoteca “Canvi de casa” sobre l’habitatge que voleu vendre pot ser de fins a trenta anys.

Els primers tres anys es comença amb una hipoteca amb taxa fixa d’interès i després es passa a una altra amb taxa variable. Als temps actuals es pot predir amb seguretat que es vendrà abans de tres anys.

Quin cost té amortitzar la hipoteca de la meva casa antiga una vegada l’hagi venut?

El cost evidentment és zero; aquesta hipoteca està pensada justament perquè sigui així. Els reemborsaments anticipats també són zero; lògicament els bancs fixen un mínim que podria ser d’uns 1.500 euros, quantitat que pot variar segons el banc.

De quin termini de temps disposo per vendre la meva casa antiga?

No hi ha cap termini, sempre i quan pugueu fer front a la quota de les dues hipoteques i la quantitat resultant no superi el 40 % dels vostres ingressos.

Formalment entenem que el termini és de tres anys, que és quan acaba el període amb taxa fixa de la hipoteca mixta. Tal com hem dit anteriorment, considerem que en l’actualitat és molt factible que es vengui fins i tot durant els sis primers mesos.

Com es paga la hipoteca de la casa nova que acabo de comprar?

Es pot optar entre una hipoteca amb taxa d’interès variable, una hipoteca mixta o una amb taxa d’interès fixa.

La comissió per desistiment parcial és de zero. Diem que hi ha desistiment parcial si deixeu pagada la hipoteca de la casa antiga en el moment de vendre-la, i la quantitat que us sobra la dediqueu a pagar part de la hipoteca de la casa nova. És com si haguéssiu venut en comptes d’haver contractat la hipoteca “Canvi de casa”.

Avantatges de contractar la hipoteca “Canvi de casa” o hipoteca pont

  1. Us permet finançar fins al 100 % del preu de compra de l’habitatge. Si no voleu aportar cap quantitat a compte, es pot finançar fins al 100 % més les despeses.
  2. Us permet comprar aquell habitatge que us satisfà sense haver-ne venut abans el vostre actual, amb l’objectiu que no el perdeu o que, si heu de fer obres, les pugueu fer amb tranquil·litat.
  3. Pagareu una quota com si ja haguéssiu venut.

Inconvenients de contractar la hipoteca “Canvi de casa” o hipoteca pont

1. Contractar la hipoteca pont us costarà molt més que si simplement espereu a vendre i feu una sola hipoteca per la quantitat que us falti per pagar la casa nova.

2. El preu de l’habitatge que voleu vendre pot experimentar variacions a la baixa per circumstàncies del mercat. Per aquesta raó, recomanem que sigueu prudents a l’hora de fixar el preu de venda.

3. Si no es ven l’habitatge en tres anys, ens trobarem que la quota augmentarà a causa que haurà acabat el període de carència de capital.

4. Si compreu una habitatge en construcció i les obres acaben després del venciment de la hipoteca amb carència, us trobareu que estareu pagant un préstec sense poder disposar del nou habitatge.

Altres preguntes que poden sorgir amb relació a la hipoteca “Canvi de casa”

  1. Pot algú que té una casa gran i pagada, estant a l’atur, contractar la hipoteca “Canvi de casa” per adquirir un habitatge més econòmic i així capitalitzar-se?

No, no li concediran la hipoteca perquè això contravindria la normativa del Banc d’Espanya. Per a aquesta mena de clients, tanmateix, hi ha altres solucions que li poden convenir.

  1. S’hi poden incloure préstecs personals?

Moltes persones potser es plantejaran aprofitar el producte de la venda de l’habitatge antic per —a més de cancel·lar la hipoteca— liquidar algun préstec personal que encara tinguin pendent, com ara un que haguessin demanat per comprar un cotxe. Això no és possible, perquè l’objectiu de la hipoteca “Canvi de casa” o pont és exclusivament la compra d’un habitatge.

Si ens voleu fer alguna consulta no dubteu a escriure’ns.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.