Hipoteca per segon habitatge

8 maig, 2019 | Antonio Beltrán

Tot allò que us cal saber abans de demanar una hipoteca per a segona residència

L’estiu és l’època de l’any més important per a la compra de segones residències. Les vacances animen a comprar aquell habitatge que hem descobert a la platja o la muntanya on hem gaudit dels nostres dies de descans i que volem convertir en una segona llar on passar estades més prolongades.

Però comprar un segon habitatge no surt barat la majoria de les vegades, i sovint es fa imprescindible recórrer a l’ajuda d’un finançament. Amb una hipoteca aconseguim traslladar el cost de la compra a unes còmodes quotes mensuals, però quan es tracta d’un segon habitatge hi ha diferències que ens cal tenir en compte.

Característiques d’una hipoteca per a segona residència

Com a punt de partida fonamental cal considerar les característiques diferents d’una hipoteca per a segona residència, en relació a les hipoteques per a l’habitatge habitual:

 • En primer lloc, perquè el segment de població a què s’adrecen és més estret.
 • En segon lloc, perquè l’esforç financer que s’ha de fer sovint pot ser més gran si encara tenim pendents pagaments per l’habitatge habitual.
 • I en tercer lloc, per l’evolució dels preus. Tot i que no es pot generalitzar, les zones turístiques, especialment de costa, solen ser més sensibles a les baixades de preus, com s’ha demostrar en la darrera crisi.

Tot això és tradueix a fer més restrictius els préstec, per la qual cosa és encara més important disposar d’un bon assessorament d’un broker hipotecariper aconseguir els millors resultats. En general els préstecs amb garantia hipotecària per a segona residència tenen aquestes característiques:

 • Taxes d’interès més altes, que es plasmen, als préstecs de taxa variable, en diferencials més alts respecte de l’euríbor o d’altre tipus de referència.
 • Import màxim per finançar més reduït. Si el percentatge mitjà d’aquest import se situa al voltant del 80 % en els préstecs per a primer habitatge, en les hipoteques per a segona residència es redueix al 50-70 %. Encara que amb un assessorament correcte es poden aconseguir percentatges més grans.
 • Terminis més curts. Si el termini més habitual per a una hipoteca per a primer habitatge és de 30 anys, en el cas de les destinades a segones residències el termini mitjà és inferior als 20 anys.
 • El resultat de comptar amb taxes més altes i terminis més curts fa que, tot i que el preu de l’habitatge sigui més baix que el d’un habitatge habitual en una gran ciutat, l’esforç financer sigui considerable. S’hi ha d’afegir que el client ha d’aportar més diners per pagar la part del valor de la compravenda que no financi amb el préstec.

Com contractar una hipoteca per a segona residència

Amb aquestes premisses, el client es troba, a priori, amb un finançament limitat i més car, raó per la qual és més important trobar les alternatives més econòmiques, tot i que cada alternativa té punts a favor i en contra. Tot dependrà de la seva situació actual:

 • Si ja ha acabat de pagar la hipoteca per a l’habitatge habitual:
  • Pot demanar una hipoteca amb garantia de la segona residència que es disposa a comprar.
  • Pot optar per oferir com a garantia el primer habitatge ja pagat. En aquest cas pot aconseguir unes condicions millors, però a canvi d’oferir l’habitatge on resideix com a garantia una vegada més, cosa que suposa un risc més gran en el supòsit d’impagament que si ofereix com a garantia la segona residència.
 • Si no ha acabat de pagar la primera residència:
  • Demanar una nova hipoteca és més complicat, perquè comporta pagar una quota més, amb la qual cosa podria superar el límit màxim de la proporció dels ingressos que els bancs permeten que es destinin a préstecs, que és de dos terços del total.
  • Pot ampliar la hipoteca actual, però en aquest cas el límit de finançament el marquen el valor de l’habitatge habitual i la quantitat pendent d’amortitzar, i no el valor de la propietat que es disposa a comprar.

Cal que tingueu en compte totes aquestes consideracions, i en tot cas deixeu-vos assessorar sempre per un expert com un broker hipotecari, amb qui aconseguireu la solució més bona per comprar una segona residència de manera econòmica i amb total seguretat.