Hipoteca variable a Barcelona

3 juliol, 2017 | Pau A. Monserrat

Last Updated on 6 anys by Pau A. Monserrat

Si busqueu la millor hipoteca de taxa variable a Barcelona, els experts d’Hipotecas Plus  la tenen al catàleg de préstecs hipotecaris dels seus bancs col·laboradors. Sol·liciteu informació sense compromís dels seus serveis i aconseguiu una hipoteca variable amb les millors condicions i en el temps més curt possible.

Sempre tenint en compte que les condicions de les hipoteques varien en funció del moment en què es demanen i de l’anàlisi de risc que en fa cada entitat financera, veurem en aquest article els factors que cal considerar per firmar una bona hipoteca amb taxa variable.

La hipoteca típica de taxa variable a Barcelona

Primer vejam què aconsegueix un client normal quan recorre directament als bancs i no té ni un coneixement profund del mercat ni el temps necessari per formar-se, informar-se i gestionar tots els passos del procés hipotecari:

1. La norma és el finançament del 80 % del menor d’aquests valors: taxació o compravenda. En altres paraules, o teniu estalviat més d’un 30 % del preu de la casa que voleu finançar, o no tindreu èxit visitant bancs.

2. Els diferencials sobre l’euríbor se situen per damunt de l’1 %. Accedir a una hipoteca d’euríbor més el 0,70 % o fins i tot el 0,60 % només està a l’abast dels clients amb un poder adquisitiu i un coneixement del mercat més grans (o d’aquells que decideixen contractar els serveis d’intermediaris hipotecaris com Hipotecas Plus). Desconfieu si el banc us ofereix d’entrada aquestes condicions, a menys que el vostre perfil sigui molt bo; probablement es tractarà d’un esquer i, a mesura que avanci el procés hipotecari, el banc empitjorarà les condicions de la hipoteca, que al principi semblava tan barata.

3. Vinculacions altes: lamentablement un euríbor més el 0,90 % d’interès nominal pot acabar representant una TAE molt més elevada si, per exemple, ens hi hem de vincular domiciliant una nòmina d’un import igual o superior a 3.000 euros mensuals, un consum de 3.600 euros anuals amb targetes del banc, una aportació anual a un pla de pensions igual o superior a 2.000 euros anuals, i la contractació d’una assegurança de llar i una altra de vida. I no cal dir si a més ens exigeixen finançar una prima única a cinc anys o contractar més assegurances, com ara unes assegurances de protecció de pagaments. La vinculació no és dolenta per si mateixa, en la mesura que no ens suposi la contractació de productes que no volem o no ens fan falta i mentre el banc no ens els ofereixi a un preu molt més alt que el que ens demanaria l’asseguradora si hi acudíssim directament.

En resum, als consumidors sense experiència ni coneixements adequats els bancs acostumen a persuadir-los amb “hipoteques miracle” que a partir del dia de la signatura es converteixen en “hipoteques malson”.

Hipoteca amb taxa variable d’interès realment barata

Els professionals d’Hipotecas Plus han arribat a acords amb determinades entitats financeres que s’interessen pels clients ben informats que treballen amb el portal. Sempre havent de superar els criteris d’aprovació que en cada moment estableixen els bancs, aquests professionals aconsegueixen hipoteques variables amb les característiques següents:

—Finançament del 80 % de la taxació sense restriccions en el preu de compravenda. Això significa que, si aquest 80 % suposa una quantitat prou alta, els clients d’Hipotecas Plus aconsegueixen hipoteques sobre el 100 % del preu de compravenda i fins i tot sobre el 100 % més les despeses. A dia d’avui, per a aquesta mena d’hipoteques ofereixen taxes variables d’interès que van des de l’euríbor més el 0,99 % fins a l’euríbor més l’1,05 %, segons el client. La vinculació es la típica, que podeu consultar aquí.

—Als clients amb sous elevats, que superin els 3.000 euros al mes, els bancs els ofereixen taxes molt competitives de l’euríbor més l’1,00 %, si volen evitar tota mena de vinculació, i de l’euríbor més el 0,70 %, si els interessa contractar una assegurança de llar i una altra de vida i accedeixen a domiciliar tres rebuts. Cal aportar-hi estalvis, ja que aquestes condicions són per finançar el 80 % del preu de la compravenda com a límit.

Aconseguir avui una hipoteca de taxa variable en condicions competitives és molt factible, i probablement aquestes condicions encara milloraran. No obstant això, per trobar les millors condicions adaptades al perfil concret de cada client no cal només comparar les diferents ofertes que hi ha al mercat, ja que normalment hi ha molta distància entre les condicions que els bancs ofereixen d’entrada i les que acaben firmant els clients. Els professionals d’aquest portal negocien el principi del procés perquè s’aprovi la hipoteca, més endavant continuen la negociació perquè s’ofereixin les millors condicions, i supervisen els passos finals perquè no sorgeixin sorpreses desagradables amb l’acte de signatura a la notaria.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.