Hipoteques amb taxa d’interès fixa o variable?

4 juliol, 2017 | Pau A. Monserrat

Last Updated on 6 anys by Pau A. Monserrat

Una pregunta que sempre ens hauríem de fer quan afrontem el procés de sol·licitud d’un préstec hipotecari és si ens convé més hipotecar-nos amb una taxa d’interès fixa o variable. La resposta depèn de multitud de factors, relacionats tant amb algunes variables econòmiques futures com amb el nostre perfil personal i econòmic.

Factors econòmics

En primer lloc cal tenir en compte que l’evolució de les taxes d’interès (principalment l’euríbor a un any, que és el referencial més usat per a les hipoteques variables a Espanya) serà determinant per valorar, a posteriori, si ho hem encertat escollint una hipoteca amb taxa variable en comptes de variable o mixta. Els experts d’Hipoteca Plus tramiten hipoteques amb una taxa fixa nominal del 2 % —fins i tot més barates, segons el perfil del client— i amb un termini d’amortització de fins a trenta anys. És millor aquesta taxa fixa o una de variable de l’euríbor més 1? No ho podrem saber fins que hagin passat les tres dècades del termini d’amortització i comparem la suma de les quotes fixes constants pagades durant aquest temps amb la de les quotes variables que haurien resultat en cada revisió.

El fet indubtable és que l’euríbor ha arribat a estar per damunt del 5 %, tot i que porti ja uns quants mesos en negatiu. Si les taxes pugen per damunt de l’1 % en uns anys, el client hipotecat a una taxa fixa del 2 % acabarà estalviant diners, a més de tenir la seguretat d’un finançament amb quotes constants.

Simplificant, podem dir que les taxes d’interès pujaran si l’economia europea creix durant els pròxims anys, però es mantindran baixes en un escenari de creixement feble.

La inflació és una altra variable a considerar, ja que, depenent de com evolucioni, resta valor al nostre deute o l’acreix —en moments de deflació— en termes reals.

Situació dels clients

El perfil de la persona o la família que demanen el préstec hipotecari influeix en el grau de conveniència de cada tipus de taxa. No hi ha una hipoteca millor per a tots els clients, sinó per a cada tipus de candidat a hipotecar-se. De la mateixa manera que s’estudia el perfil de l’inversor abans d’oferir-li productes de risc, caldria analitzar bé els factors personals i econòmics del prestatari i de la seva família abans de recomanar-li un determinat tipus de préstec amb garantia real.

El valor afegit que aporten els intermediaris hipotecaris professionals com Hipoteca Plus deriva justament d’això: de l’estudi que fan dels seus clients per saber si els convé una hipoteca amb taxa fixa, variable o mixta. Un cop feta aquesta anàlisi, tocarà tramitar la millor hipoteca i negociar amb les entitats financeres.

Així, per exemple, una parella de funcionaris o treballadors indefinits amb una vida laboral estable i ingressos recurrents i prou equilibrats en el temps, sense ingressos extraordinaris procedents d’altres activitats, amb un perfil de risc conservador i sense una capacitat d’estalvi important, serien els candidats ideals per a les taxes fixes, que els asseguren mensualitats constants durant tot el termini del préstec. En canvi, a un empresari amb ingressos variables però alts en relació amb la quota hipotecària li podrien encaixar més bé les taxes d’interès variables.

Hipoteques fixes i variables a La Sexta

Al programa laSexta Columna del 23 de setembre de 2016, que es pot veure complet al seu lloc web, vaig poder donar la meva opinió sobre les hipoteques amb taxa fixa i variable. Si busques hipoteca, t’interesa el fragment sobre hipoteques a tipus fixe o variable.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.