Hipoteques de l’any 2022

2 gener, 2022 | Antonio Beltrán

Last Updated on 2 anys by Antonio Beltrán

Les hipoteques de l’any 2022

Si ets aquí és que el 2022 serà el teu any immobiliari, i ho serà perquè:

 1. Et disposes a comprar la teva primera casa o a canviar a una de millor.
 2. T’has decidit a construir la casa dels teus somnis.
 3. Has pres confiança i et quedes per a tu sol/sola la casa que tenies en comú amb el teu o la teva ex.
 4. Vius a l’estranger i penses en les vacances o en tornar-ne algun dia.

Per tant, t’interessa informar-te dels criteris que segueixen els bancs per concedir una hipoteca.

A continuació els enumerem i expliquem.

 • Pel que fa a l’aportació, demanaran que com a mínim hi aportis el 10 % del preu de compra més les despeses d’escripturar la compravenda. Tot i així, alguns bancs han endurit una mica les seves exigències i sol·liciten una aportació mínima del 13 % del preu de compra més les despeses d’escriptura de la compravenda.
 • És imprescindible acreditar estabilitat laboral, és a dir, que has de tenir un contracte de treball indefinit i una antiguitat mínima d’un any a l’empresa. Els ingressos que es perceben pels contractes temporals no es tenen en compte.
 • La quota de la hipoteca, sumada a la d’altres préstecs que puguis tenir, ha de ser inferior al 40 % dels teus ingressos.
 • Si ets funcionari (no interí) podrem finançar el 100 % del preu de compra, i en alguns casos la quota podrà representar fins al 45 % del teus ingressos.
 • Hipoteques per a joves. És possible finançar el 100 % del preu de compra i el 100 % del preu de compra més despeses d’escriptura, sempre que la quota a pagar de la hipoteca sigui inferior al 40 % dels teus ingressos i hi aportis el que anomenem un hipotecant no deutor. Per exemple, els teus pares o sogres posen com a garantia el seu immoble, però no són deutors, perquè ells no reben els diners ni, per tant, els deuran.
 • Pel que fa als preus de les hipoteques:
  1. Hipoteques amb interès fix. Aquells clients que financin el 80 % del preu de compra i acreditin que són molt solvents podran obtenir hipoteques al 0,75 % d’interès fix contractant només l’assegurança de la llar i domiciliant-hi nòmines. El client que financi el 90 % del preu de compra podrà contractar la hipoteca amb un interès d’entre l’1,15 % i l’1,30 %, en funció de quin sigui el seu treball i de l’antiguitat que hi tingui.
  2. Hipoteques amb interès variable. Hi podríem veure canvis durant aquest 2022. El principal seria que l’euríbor abandonés la zona negativa i, en conseqüència, que els bancs reactivessin la seva comercialització, a causa d’una retirada d’estímuls per part del Banc Central Europeu vinculada a una pujada de preus. Les ofertes podrien partir des de l’euríbor més el 0,8 %, contractant alhora una assegurança de vida, una assegurança de llar i altres vinculacions.
 • Els bancs concedeixen una hipoteca de fins al 80 % del valor de taxació. De vegades els immobles es valoren per sota del valor necessari per aconseguir tot el finançament i, en conseqüència, no es concedeix la hipoteca o cal aportar-hi uns diners que, molt sovint, no es té. Un dels acords de comercialització aconseguits per HipotecasPlus consisteix que en alguns casos n’hi hagi prou que la taxació de l’immoble sigui igual al preu de compravenda, i no més alta. L’aportació, això sí, haurà de continuar sent almenys del 10 % del preu de compra més les despeses.
 • Els bancs continuaran rebutjant la concessió d’hipoteques de refinançament de préstecs, encara que es paguin de manera correcta.
 • Els propietaris d’immobles que compleixin els criteris de sostenibilitat, eficiència energètica (consums inferiors) i menys impacte ecològic es podran beneficiar d’unes taxes d’interès molt bones, gràcies a les anomenades hipoteques verdes, que premien el bon tracte dispensat al medi ambient.

Quines tendències hi haurà en contractació d’hipoteques el 2022

Continuarà la tendència de contractació online d’hipoteques a través de brokers, causa del dinamisme i la rapidesa d’aquest sistema.

Les sucursals bancàries continuaran patint falta de personal, i per tant es mantindrà la poca agilitat de les entitats a l’hora de donar resposta als consumidors que s’acostin a les seves oficines.

Igual que han fet durant l’any passat, els consumidors s’informaran prèviament sobre les hipoteques que es poden permetre, i en funció d’això buscaran l’immoble que s’ajusti al seu pressupost.