Hipoteques per a mileuristes

17 juliol, 2017 | Antonio Beltrán

Last Updated on 5 anys by Antonio Beltrán

En aquest article exposarem una guia per conèixer sota quines condicions els bancs concedeixen hipoteques als mileuristes i quins factors hi haurà en contra per aconseguir-les. Els nostres experts hipotecaris us buscaran les condicions més favorables en hipoteques per a mileuristes. Ompliu aquest formulari per rebre’n tota la informació sense compromís.

Molts dels clients que contacten amb nosaltres tenen el sou afectat per la famosa devaluació interna que es pateix al país. Deu anys enrere, abans de la crisi, el sou mitjà d’una parella era d’uns 3.000 € al mes, aproximadament, mentre que avui dia el salari conjunt de moltes parelles se situa entre els 2.300 i els 2.500 €, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Dit d’una altra manera, la majoria de les parelles que volen comprar estan formades per assalariats mileuristes.

Quan es concedirà una hipoteca a uns mileuristes

Vejam els requisits que les entitats financeres demanen als clients que tenen uns ingressos d’uns 1.000 € per concedir-los finançament hipotecari:

  1. Que la parella ingressi mensualment 2.000 € com a mínim. El banc valora la quantitat de diners que, un cop heu pagat la hipoteca, us queda per viure, és a dir, per atendre els subministraments bàsics, fer unes vacances, anar al cine o sortir a prendre alguna cosa… Recordeu que els diners que pugueu guanyar al marge de la nòmina no es tenen en compte.
  2. Que tots dos tingueu contracte indefinit: aquesta és una condició bàsica perquè els mileuristes aconsegueixin una hipoteca.
  3. Que tots dos tingueu una antiguitat a l’empresa d’un any com a mínim.
  4. La major part dels bancs posaran com a condició que la quota de la hipoteca no representi més del 40 % dels vostres ingressos. És a dir, que si guanyeu 2.000 €, la quota mensual hauria de ser com a molt de 800 €. Tot i que, per aconseguir una garantia absoluta de concessió, la quota no hauria de superar els 30 % dels ingressos conjunts.
  5. Que almenys aporteu les despeses d’escriptura de la compra i de la hipoteca i, si no és possible, que els pares us avalin amb un pis pagat.

Quan NO es concedirà una hipoteca a uns mileuristes

Hi ha una sèrie de condicions que s’imposen als mileuristes per concedir-los una hipoteca que de vegades es convertiran en una barrera infranquejable, però que altres vegades es podran superar aportant garanties addicionals o a mitjançant altres solucions que intentaran trobar els nostres professionals hipotecaris. Us serà més difícil, si sou mileurista, aconseguir una hipoteca:

  1. Si compreu individualment i teniu fills.
  2. Si teniu préstecs pendents amb quotes que suposin un 20 % del vostre sou. Un cas típic és el préstec que s’ha demanat per comprar un cotxe. A propòsit, vet aquí una mania incomprensible d’algunes persones: comprar-se primer el cotxe i després, tot seguit, voler adquirir un pis. Primer és el pis!
  3. Si no heu estalviat prou per cobrir almenys les despeses d’escriptura de la compra i de la hipoteca i tampoc no disposeu d’avaladors. En casos així, de vegades també aconseguim que us donin la hipoteca, però és molt difícil.

 

Si com a mileurista el vostre cas és especial, amb una problemàtica específica, podeu consultar les possibilitats que teniu d’aconseguir una hipoteca al consultori gratuït d’hipoteques en què participem com a experts.

Quins bancs ofereixen hipoteques als mileuristes?

Tots els bancs ofereixen hipoteques als mileuristes, sempre que compliu els requisits mínim que hem esmentat.

En tot cas us resultarà més fàcil comprar en parella que en solitari, perquè els bancs prenen en consideració els diners que us queden disponibles després de pagar la hipoteca.

A risc de semblar insistent, recordaré que com a regla general cal ser capaç d’aportar les despeses d’escriptura de la compravenda i de la hipoteca o un aval sobre un pis pagat.

Quina és la hipoteca ideal per a mileuristes?

Sens dubte de cap mena, la hipoteca per a mileuristes per excel·lència serà la de taxa d’interès fixa. El motiu és que, sent la hipoteca la principal despesa, amb la taxa fixa controlarem més bé el que gastem.

La dificultat de contractar una hipoteca amb taxa fixa rau en el fet que els bancs són més exigents a l’hora de concedir-la. Demanen que aporteu el 20 % del preu de l’habitatge més les despeses d’escriptura de la compravenda i la hipoteca. I si no teniu estalviats aquests diners? En aquest cas haureu de demanar que us avalin amb un pis pagat.

Aquests són els preus de pisos que heu de mirar

Als exemples següents parteixo de la base que entre tots dos guanyeu 2.000 €, que no teniu altres préstecs i que teniu estalviada una quantitat equivalent al 20 % del preu de l’habitatge més les despeses d’escriptura de la compravenda i de la hipoteca. Al mateix temps, considero el termini màxim dels 74 anys que haurà de tenir el més jove dels dos quan acabeu de pagar la hipoteca. I, finalment, estirarem la quota fins al percentatge màxim permès amb relació al sou, un 40 %.

Interès

Termini

Preu

Al 80%

Quota

2,10%

20 anys

155.000€

155.000€

791,48€

2,10%

30 anys

212.000€

212.000€

794,24€

2,10%

40 anys

259.000€

259.000€

798,01€

 

I pel que fa a hipoteques de taxa variable d’interès

En aquest cas el càlcul canvia, perquè cal tenir en compte no les taxes d’interès que ofereixen els bancs actualment, sinó les taxes futures, que sens dubte seran més altes.

Interès

Termini

Preu

Al 80%

Quota

2,10%

20 anys

165.000€

132.000€

674,04€

4,00%

20 anys

165.000€

132.000€

799,89€

2,10%

30 anys

209.375€

167.500€

627,52€

4,00%

30 anys

209.375€

167.500€

799,67€

2,10%

40 anys

239.375€

191.500€

590,04€

4,00%

40 anys

239.375€

191.500€

800,35€

Demanar una hipoteca per a mileuristes amb probabilitats d’èxit passa per conèixer prèviament les nostres fortaleses i febleses hipotecàries. Som intermediaris hipotecaris experts a aconseguir aquest tipus de finançament a Barcelona, Madrid i altres zones d’Espanya. No dubteu a sol·licitar-nos informació sobre les vostres possibilitats hipotecàries omplint aquest senzill formulari.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.