Les millors hipoteques del mes d’octubre

9 octubre, 2019 | Antonio Gallardo

Setembre ha tornat a ser un bon mes per als hipotecats arran d’una nova baixada de l’euríbor a 12 mesos, que s’ha situat en una mitjana mensual del -0,339 %. No obstant això, aquesta data, molt acostada la de l’últim dia del mes (-0,33 %) reflecteix un cert canvi de tendència. Si el 12 de setembre s’aproximava a quotes del -0,4 % (-0,373 %, per ser exactes), les últimes decisions del BCE semblen haver reduït les expectatives de baixades, tot i que sembla clar que, en el termini mitjà, les taxes d’interès es mantindran en negatiu durant molt mesos.

A falta de dades oficials, tot indica que, el setembre, el mercat immobiliari va recuperar part del terreny perdut durant els mesos anteriors de l’estiu pel que fa a volum de compravendes i de contractació hipotecària. L’aturada originada en l’aprovació de la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari s’ha acabat i, encara que es parli d’alentiment de la pujada de preus de l’habitatge, i fins i tot de baixada en algunes zones, el fet veritable és que el mercat continua dinàmic i amb bones condicions de finançament que permeten aprofitar les oportunitats existents.

Hipoteques fixes, alerta amb terminis i vinculacions

Dels dos grans segments del mercat, hipoteques fixes i variables, són les primeres les que més es posicionen per guanyar quota amb l’actual conjuntura de taxes baixes d’interès.

Això sí, cal tenir en compte dos punts importants a l’hora de l’elecció. El primer, els terminis. Les millors ofertes de moltes entitats se centren en el segment dels terminis curts, amb la qual cosa deixen fora moltes operacions de gran volum (i quota superior si el termini és reduït), que acostumen a correspondre a les grans ciutats. En segon lloc hi ha el fet –opcional, amb tot– d’haver de domiciliar ingressos o contractar altres productes per disposar d’aquest accés. Les vinculacions –no obligatòries– continuen sent una eina important per a moltes entitats financeres.

Un d’aquests casos és Bankinter. Per accedir a la seva oferta hipotecària és un requisit indispensable ingressar mensualment almenys 2.000 euros. La seva taxa d’interès varia entre l’1,50 % nominal (2,30 % TAE) de les hipoteques amb un termini de 10 a 12 anys i l’1,79 % nominal (2,45 % TAE) per a terminis de 26 a 30 anys. L’entitat finança fins al 80 % del valor de taxació.

Openbank oferta, per a les hipoteques amb termini de 5 a 30 anys, taxes d’interès diferents en funció del percentatge sobre el valor de taxació o la compravenda que suposi la hipoteca demanada i de la duració de l’amortització. Així, la seva taxa de l’1,45 % nominal (1,65 % TAE) només es destina als terminis de fins a 15 anys i els finançaments de fins al 50 % del valor de taxació o compravenda. Per a terminis i quantitats més estàndards –finançaments de fins a un 80 % i períodes de 26 a 30 anys–, la taxa puja fins al 1,85 % nominal (2,04 % TAE).

El BBVA també s’ajusta a aquesta tònica, però si se sumen les comissions d’obertura i les assegurances, el cost del finançament en termes de TAE s’encareix sobre el nominal. D’aquesta manera, el seu finançament, de fins al 80 % en el cas d’un habitatge habitual i de fins al 70 % per a segons habitatges, varia entre l’1,05 % nominal (1,747 % TAE) per a hipoteques de termini inferior a 15 anys i l’1,55 % nominal (2,365 % TAE) per a hipoteques de 26 a 30 anys. 

Hipoteques variables: preu o tranquil·litat?

Pel que fa a les hipoteques variables, els moviments són mínims. En aquests moments continuen sent les opcions amb quotes més econòmiques, però com que, alhora, la diferència respecte de les hipoteques fixes és més petita, cal plantejar-se si surt més a compte aquest benefici econòmic a curt termini o la tranquil·litat de disposar per a sempre d’una quota fixa.

Les hipoteques més estàndard a penes es mouen de diferencials testimonials i no volen allunyar-se de l’euríbor + 1 %. Openbank, per exemple, ofereix una taxa d’interès de l’1,99 % fixa el primer any i un euríbor + 0,99 % (TAE 0,75 %) en finançaments limitats al 80 % del valor de taxació o compravenda.

Bankinter es manté també en l’1,99 % nominal els 12 primers mesos, i la resta dels anys en una taxa variable de l’euríbor + 0,99 % (TAE 1,46 %). Això sí, per aconseguir aquest diferencial s’han d’acceptar vinculacions importants, des de domiciliar la nòmina –fet que redueix el diferencial un 0,50 %– fins a contractar una assegurança de vida –bonificació del 0,60 %–, una assegurança multirisc de la llar o disposar d’un pla de pensions en vigor –bonificació del 0,10 % per cada un d’aquests dos últims conceptes.

Per últim, entre les destacades hi ha ING amb la seva hipoteca variable. La taxa del primer any també se situa en l’1,99 %, però el diferencial respecte de l’euríbor és superior, de l’1,11 % (TAE 1,62 %). Aquest diferencial està subjecte a contractar assegurances de llar i de vida a més de domiciliar la nòmina.

Vinculacions, terminis, diferencials… Vet aquí moltes possibilitats que, com sempre, fan que calgui disposar del millor assessorament per aconseguir el producte amb les condicions més bones i que s’adeqüi millor a les veritables necessitats del client.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.