L’Euribor baixa al maig de 2024 fins al 3,680%

1 juny, 2024 | Antonio Beltrán

L’Euribor retrocedeix per segon mes consecutiu i aquesta vegada ho fa fins a situar-se en el 3,680%. Paulatinament es va allunyant del 4% i ho fa en una bona fase de l’any, ja que en aquests mateixos mesos, però de l’any passat, l’Euribor es trobava en fase alcista i actualment marca una tendència baixista.

Així, per exemple, si a l’abril de 2023 l’Euribor estava en el 3,757%, al maig de 2023 ja es trobava en el 3,862% (tendència alcista). No obstant això, si a l’abril de 2024 va marcar el 3,703%, ara al maig de 2024 assenyala el 3,680% (tendència baixista).

Es tracta d’una molt bona notícia per a les persones i famílies amb hipoteques a tipus variable, ja que cada mes la rebaixa en les quotes mensuals que es revisin podrà ser més pronunciada si es continua amb la tendència a la baixa.

Per què ara l’Euribor està baixant?

El que marca la tendència baixista o alcista de l’Euribor, el que dicta la seva evolució, és el Banc Central Europeu (BCE) amb les seves decisions de baixar o pujar els tipus d’interès. Al seu torn, aquestes decisions d’encarir o abaratir el preu dels diners les ordena segons com evolucioni la inflació, és a dir, la cistella de la compra.

Si la inflació puja excessivament o, en altres paraules, si cada vegada ens resulten més cares les nostres compres (cistella de la compra encarecida), el BCE puja els tipus d’interès, que és el mateix que dir que encareix els diners. Per contra, si els preus baixen, és a dir, que la cistella de la compra està més barata, aleshores el BCE baixa els tipus d’interès (abarateix els diners).

Durant 2022 i 2023, el BCE va pujar de manera molt contundent els tipus d’interès i en menys d’un any es va passar del nivell del 0% al 4,5%. Aquest encariment del preu dels diners el va ordenar el BCE per afrontar la inflació que va arribar als dos dígits a la zona euro, quan el desitjable és una inflació propera però per sota del 2%.

Però ara ens trobem en el camí invers, és a dir, ara ja va sent molt més prudent desescalar les altes pujades del preu dels diners que es van produir durant 2022 i 2023 i és molt probable que en la pròxima reunió del Consell de Govern del BCE s’ordeni la primera rebaixa de tipus d’interès després de 10 pujades consecutives.

Així que molt aviat podrem afegir a aquesta taula una nova fila, però a diferència de les anteriors, serà de rebaixa de tipus en lloc de pujada.

La següent reunió de política monetària del Consell de Govern del BCE està fixada per al 6 de juny de 2024. Hi ha molt altes probabilitats que en aquesta reunió s’acordi la primera rebaixa dels tipus d’interès. El més probable és que sigui de 25 punts bàsics, per la qual cosa es passarà del nivell del 4,5% al 4,25%.

El mercat interbancari ja està descomptant aquesta primera rebaixa de tipus

Els mercats financers es mouen molt més amb els rumors i les perspectives que quan realment es produeix la notícia. És a dir, en el nostre cas amb l’Euribor, el seu valor ve marcat pel mercat interbancari i els que dirigeixen aquest mercat són plenament conscients que són més que probables les rebaixes de tipus d’interès i per això l’Euribor ja porta dos mesos consecutius caient encara que la rebaixa de tipus encara no s’hagi ordenat.

Al març de 2024 hi havia unes perspectives millors de rebaixes de tipus. S’anaven a produir de forma més ràpida. Aquest optimisme actualment s’ha refredat i això provocarà que, encara que vinguin rebaixes de tipus d’interès, aquestes es produiran d’una manera molt més pausada i amb mesos entremig de rebaixa i rebaixa.

A com està ara mateix l’Euribor?

A la següent taula us mostrem l’evolució i els valors que va marcant l’Euribor des de gener de 2023. Veiem clarament en les dues últimes files que l’Euribor ha protagonitzat al maig la seva segona caiguda consecutiva.

També observem que mentre que l’any passat l’Euribor marcava mes a mes un valor superior, ara al 2024 es segueix la senda inversa, cosa que serà cada vegada més positiva per als ciutadans amb hipoteca a interès variable.

Dades de l’Euribor actual:

  • Una rebaixa intermensual de 23 mil·lèsimes.
  • Una caiguda interanual de 0,182 punts. Es tracta d’una rebaixa interanual més de tres vegades superior a la que es va produir al mes d’abril. La caiguda interanual provoca que les hipoteques que es revisin anualment a partir del valor de l’Euribor del mes de maig tinguin una quota mensual més barata una vegada es realitzi la revisió.
  • Una baixada semestral de 0,342 mil·lèsimes. Això significa que també es produiran rebaixes en les quotes mensuals de les hipoteques que es revisin semestralment amb la nova dada de l’Euribor de maig.

Previsions de l’Euribor 2024 i 2025

Les previsions del departament d’anàlisi de Bankinter són les mateixes que el mes anterior. El departament continua mostrant-se igual d’optimista amb rebaixes per a l’Euribor per al 2024 i el 2025.

Indica un valor central estimat per al 2024 del 3,25% i del 2,75% per al 2025.

Aquestes previsions indiquen que durant aquest any i el següent es produirà una sèrie de rebaixes en el preu dels diners que conduiran a la progressiva caiguda de l’Euribor.

Hipoteques seguint l’actual evolució de l’Euríbor

Arriba el moment de veure exemples pràctics de com queden les hipoteques després del nou valor de l’Euribor de maig de 2024.

Aquí us presentem sis hipoteques des dels 50.000 fins als 300.000 € de deute hipotecari amb un termini pendent de 20 anys i un diferencial sobre l’Euríbor de l’1%.

Com veiem a la taula, les hipoteques experimenten rebaixes que, si bé no són molt significatives, ja són superiors als corresponents abaratiments que es van produir en les quotes mensuals de les hipoteques revisades amb el valor de l’Euribor del mes passat.

Una hipoteca amb un capital pendent de 100.000 € amb un termini restant de 20 anys i amb un tipus d’interès d’Euribor + 1% de diferencial passarà amb el nou valor de l’Euribor d’una quota mensual de 652,35 € a una altra quota de 642,40 €. Això es tradueix en una rebaixa mensual de la quota de 9,95 €. Totes les dades anteriors són aproximades.

Continuen les rebaixes en les hipoteques

El mes passat vam acomiadar els encariments en les quotes de les hipoteques. Aquest mes continuem amb els abaratiments de les quotes mensuals de les hipoteques a interès variable vinculades a l’Euribor. Aquest mes, les rebaixes són més importants que les del mes anterior.

Segons les previsions, les rebaixes continuaran i s’accentuaran en els pròxims mesos, ja que el BCE començarà a aplicar rebaixes en els tipus d’interès i això es traduirà, si tot va sobre el previst, en noves caigudes de l’Euribor.