Pla estatal d’ajuda a l’habitatge 2018

5 febrer, 2018 | Antonio Beltrán

Last Updated on 6 anys by Antonio Beltrán

Aquest primer trimestre de 2018, en principi, entra en vigor el pla estatal d’ajuda a l’habitatge, que tindrà vigència fins a l’any 2021. Si heu decidir comprar o llogar un habitatge us pot ser d’interès.

El pla preveu quatre tipus d’ajudes:

1. Per a la compra, en el cas de joves de menys de trenta-cinc anys, o per al lloguer, sense límit d’edat. Els ingressos de la persona sol·licitant han de ser inferiors a tres vegades l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples)

Ajudes a la compra: amb un límit màxim de 10.800 €, sense superar el 20 % del preu de l’habitatge.

Ajudes al lloguer: poden arribar fins al 40 % del preu del lloguer, per a lloguers situats entre els 600 € i els 900 € com a màxim, sempre que estigui justificat. Se’n beneficiaran les persones que no guanyin més de 532,51 € en catorze pagues.

2. Ajudes directes per a l’adequació d’instal·lacions comunes per a persones més grans de seixanta-cinc anys, amb una duració de fins a tres anys.

3. Ajuda a la concessió de préstecs bancaris amb finalitats de rehabilitació, regeneració i renovació, tant en àrees urbanes com rurals.

4. Subvencions a promotores que tenen com a objectiu la rehabilitació i la regeneració urbanística, amb ajudes de fins al 40 % per edificar pisos de lloguer i de fins al 60 % si la intervenció millora l’eficiència energètica dels habitatges.

En aquest PDF trobareu més informació desenvolupada. 

 

Servirà per alguna cosa aquest pla? És adequat?

Penso que, d’entrada, tindrà com a efecte que pugi el preu del habitatge, i en conseqüència beneficiarà els propietaris que vulguin vendre o posar en lloguer el seu immoble. Amb aquestes mesures es distorsionarà la capacitat d’endeutament de les persones que es proposen comprar o llogar.

L’ajuda a la compra s’hauria de fer sobre preus concrets, com si fos protecció oficial, la qual cosa evitaria l’especulació i que s’apugin els preus. Cal que es determini sobre la ratio d’endeutament, per evitar la injustícia que hi tinguin més possibilitats d’accedir aquelles persones que disposen de més mitjans perquè reben el suport econòmic dels seus familiars.

També considero que, en alguns casos, seria preferible que l’Administració oferís avals per a la hipoteca o el lloguer, més que no pas una ajuda directa. La raó és la precarietat en què es troben molts joves amb contractes temporals o de mitja jornada.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.