Què és millor per cuinar i ambientar la casa, el gas natural o l’electricitat?

24 abril, 2018 | Antonio Beltrán

Last Updated on 6 anys by Antonio Beltrán

El consum energètic a la llar és un punt clau cada cop més valorar a l’hora de comprar un habitatge. El certificat energètic ha passat de ser un simple tràmit quan es fa un contracte de lloguer o una compravenda a una eina que des d’un bon començament permet conèixer el grau d’eficiència

Però per molt que apliquem mesures perquè el consum sigui més eficaç, com ara canviar sistemes d’enllumenat o limitar la pèrdua d’energia amb aïllaments o millores a les finestres, sempre hi haurà consum energètic, cosa que ens obligarà a recórrer a un segon nivell de mesures: triar les fonts d’energia més eficaces per als usos més quotidians.

Gas natural o electricitat a l’habitatge. Què és millor?

Dir amb rotunditat que és millor el gas natural o l’electricitat per prestar els serveis més bàsics que comparteixen (aigua calenta, calefacció i cuina) és impossible. Dependrà de la mena d’habitatge (unifamiliar o pis), de la zona, de les mesures d’eficiència energètica que hi hagi implementades, de les seves dimensiones i del seu ús final (residència habitual o segona residència).

Gas natural o electricitat en sistemes de calefacció

Una de les claus en les millores de la despesa de gas natural són les calderes de condensació. Un dels seus avantatges és que, a més de respectar més el medi ambient gràcies a les seves emissions inferiors, consumeixen menys gas que les instal·lacions tradicionals. El motiu és que aprofiten gran part de la calor que es perd en forma de vapor d’aigua en la combustió per generar un rendiment extra que, depenent de l’ús, se situa entre un 15 % i un 30 % del consum total de gas. La seva eficiència és superior en instal·lacions grans, amb molts radiadors, perquè es maximitza quan treballen a una temperatura més baixa.

El resultat és que els sistemes de calefacció i l’aigua calenta amb gas natural són especialment més eficients que els elèctrics en zones temerades o fredes, en habitatges de residència habitual i que tinguin unes dimensions mitjanes o grans, a partir de 70-80 metres quadrats. Com més punts d’aquests coincideixin, més eficiència econòmica tindran les instal·lacions de gas. Amb aquestes característiques, el cost de tenir una instal·lació moderna de gas amb caldera de condensació es compensa ràpidament per l’estalvi de consum. Això sí, encara que la instal·lació estigui basada en gas natural, en àrees temperades però amb estius càlids, com alguns punts de la Meseta castellana o de la depressió de l’Ebre, el millor complement per a l’estiu és algun aparell elèctric d’aire condicionat de tipus split.

Com a alternativa tenim els sistemes de calefacció i aigua calenta amb energia elèctrica. D’entrada, el seu preu és més alt que el del gas natural; cal buscar altres formes d’estalvi, com ara les tarifes nocturnes o de discriminació horària, que permeten acumular energia durant les hores de cost més baix (matinada) per usar-la posteriorment.

Tot i així, el resultat és una energia més cara per unitat consumida. Certament ens estalviem el cost de contractar el servei de gas, i ens pot sortir a compte si la calefacció s’usa poc o de manera esporàdica perquè l’habitatge estigui en una zona càlida o sigui petit.

Gas natural o electricitat a la cuina

Encara que les conclusions pel que fa a despesa són similars al cas anterior, de manera que resulten clarament guanyadores les cuines de gas natural, a l’hora de comparar amb les elèctriques cal tenir en compte els dos sistemes existents: vitroceràmica i inducció.

La cuina de gas té un consum més reduït, no solament pel preu del gas, sinó també perquè permet escalfar i cuinar els aliments més de pressa. La instal·lació també és més econòmica, i només una mica més cara quan es tracta d’un sistema vitroceràmic.

La placa vitroceràmica té un cost d’adquisició més petit, però cuinar amb ella surt més car, en primer lloc pel preu més alt de l’electricitat, i també perquè necessita més temps per escalfar i cuinar els aliments. Els cost mitjà anual pot ser superior en un 50 % al d’una cuina de gas.

Per últim, hi ha els sistemes d’inducció, que tenen un cost de compra molt més gran que els vitroceràmics i fins i tot que les cuines de gas, però que són els sistemes elèctrics més eficients, ja que necessiten un temps i un consum energètic molt inferiors per complir la seva funció.

Així podem establir, com a estimació mitjana, que una cuina de gas resulta la més barata, una d’inducció supera el cost de l’anterior en un 20 %, i la vitroceràmica en un 30 % més.

Quan comprem un habitatge cal tenir en compte tots els costos, des del finançament amb les millors hipoteques fins a totes les despeses de la propietat, i una de les partides més importants és l’energètica.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.