Refinançament de deutes

3 juliol, 2017 | Antonio Beltrán

Last Updated on 6 anys by Antonio Beltrán

Hem vist oportú escriure aquest article sobre refinançament de deutes perquè durant els últims mesos hem detectat una nova pujada en la concessió de crèdits al consum. Això genera una disminució de l’estalvi i un sobreendeutament de les famílies que, si no es controla, acaba passant una elevada factura.

El refinançament de deutes consisteix a unir en un sol préstec tots els deutes (la hipoteca, la lletra del cotxe, el préstec per a reforma de la casa, els càrrecs per compres amb targetes de crèdit, els préstecs de familiars, etc.) per així equilibrar les finances familiars.

Firmar un refinançament exigeix que el puguem pagar. No n’hi ha prou que només representi pagar menys cada més, sinó que ha de servir perquè paguem el que podem.

Amb el refinançament de deutes s’arriba a pagar fins a un 60 % menys al mes.

Qui acostuma a necessitar un refinançament de deutes?

Totes aquelles persones que han experimentat un descens dels ingressos mensuals, que han perdut la feina en el passat, que han hagut de fer front a imprevistos o ajudar a familiars, o que, com a empresaris, han vist com els baixava la facturació, troben en el refinançament de deutes la solució a tots els seus problemes econòmics.

Els bancs no refinançaran a aquelles persones amb informes negatius de serveis com l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNEF), el Registre d’Acceptacions Impagades (RAI) o l’Experian Credit Bureau.

Quins altres noms rep el refinançament de deutes?

Unificació de préstecs, reestructuració de deutes, refinançament d’hipoteca, unificació de deutes, reagrupació de préstecs.

Com es fa el refinançament?

Es cancel·len tots els préstecs existents (hipoteques, préstecs personals, deutes de targetes de crèdit) i es contracta una nova hipoteca amb la suma de tots els préstecs.

Avantatges i desavantatges de fer un refinançament de deutes

Avantatges:

 • Pagueu una sola quota molt més baixa que la suma de totes les anteriors.
 • Aconseguiu un interès més baix. Els préstecs personals els podeu estar pagant al 6 % o fins i tot al 9 % i els deutes de les targetes de crèdit a interessos de fins a un 16 %.
 • Recupereu el control de les vostres despeses i podeu tornar a planificar-vos i estalviar.

Desavantatges:

Us endeuteu més, perquè

 • allargueu el termini de tots els préstecs i en conseqüència pagueu més ineressos. El nou deute final que adquiriu és més gran que l’inicial.
 • heu de pagar les comissions corresponents per cancel·lar els préstecs i les despeses de constitució d’una nova hipoteca.

 

Tal com dèiem, es tracta d’equilibrar les finances i no tornar a endeutar-se amb coses innecessàries.

De vegades no és possible i fins i tot no interessa fer un refinançament de deutes. Els motiu d’això varien, com ara que no trobem un banc disposat a refinançar-nos perquè els nostres deutes superen un límit d’entre el 50 % i el 70 % del valor de l’habitatge o que la taxa d’interès que ens demanen és molt alta i no val la pena assumir-la perquè ens quedem pràcticament en la mateixa situació.

En aquests casos, doncs, la millor solució consisteix a vendre l’habitatge, cancel·lar tots els préstecs amb el producte de la venda i començar de nou, ja sigui comprant un nou habitatge que s’ajusti a la nostra situació actual o bé anant de lloguer.

Despeses que ocasiona el refinançament de deutes

Les derivades de la constitució d’una nova hipoteca (notari, Registre de la Propietat, impost d’actes jurídics documentats, gestoria de l’entitat financera, comissió d’obertura, assegurança de la llar, assegurança de vida).

 • Cost de les cancel·lacions administratives dels préstecs i registrals de la hipoteca.
 • Cost de la taxació bancària.
 • I en cas que contractéssiu els nostres serveis, els honoraris corresponents.

Bancs que refinancen deutes

En principi, tots els bancs poden estar interessats a concedir-nos una hipoteca per refinançar deutes, encara que amb unes condicions:

 • Que el refinançament no superi un límit d’entre un 50 % i un 70 % del preu de l’habitatge.
 • Que tots els préstec s’estiguin atenent puntualment.
 • Que demostrem que podem pagar perfectament la quantitat que demanem. Això vol dir que destinem només el 40 % dels nostres ingressos al pagament de la hipoteca. Dit d’una altra manera, firmar un refinançament exigeix que puguem pagar còmodament.

Altres classes de refinançament

 1. Sense hipoteca

És possible, però és molt més difícil d’aconseguir. Aquests últims anys els bancs han extremat les precaucions sobre aquesta mena de refinançaments, i fins i tot han arribat a no refinançar els seus propis clients.

 1. Refinanciar préstecs amb ASNEF – RAI – EXPERIAN CREDIT BUREAU – HIPOTEQUES DE CAPITAL PRIVAT

Les hipoteques de capital privat, també conegudes com préstecs ràpids, tenen com a objectiu salvar una situació delicada i restaurar la nostra imatge financera. Poden tenir terminis de devolució de fins a quinze anys. Aquesta mena d’hipoteques no convé a tothom, ja que les taxes d’interès són força més elevades que les pròpies de les hipoteques bancàries i podria passar que acabéssim pagant igual o fins i tot més, quan l’objectiu de refinançar-nos era justament pagar menys diners al mes. D’altra banda, de vegades més val tenir diversos deutes que un de sol.

 • Les taxes d’interès que ofereixen se situen entre el 8 % i el 16 %.
 • Els terminis d’amortització, des d’un any fins a quinze anys.
 • Es pot aplicar una carència de capital a les quotes i només pagar interessos, o concentrar les quotes en un pagament únic al final del període.

 

Abans de firmar una hipoteca de capital privat és preferible vendre l’habitatge. Però si de qualsevol manera esteu decidit a contractar-la, abans de posar-vos en contacte amb l’empresa feu aquestes gestions:

 • Investigueu al seu lloc web les seves dades d’inscripció a Consum (tots els intermediaris de crèdit independents i els prestadors hi han d’estar inscrits). Si no les trobeu truqueu a l’empresa i els ho pregunteu. Si no estan inscrits a Consum, desconfieu i busqueu-ne una altra.
 • Busqueu al seu lloc web el full de tarifes i preus, amb el qual podreu fer un càlcul aproximat del cost que tindrà la hipoteca abans de reunir-vos amb ells.
 • Pregunteu-los si és l’empresa mateixa qui us deixa els diners o si fan el préstec mitjançant un tercer. En aquesta últim cas tracteu de localitzar aquest tercer pel vostre compte, amb la qual cosa us estalviareu diners.
 • Comproveu si us faran demostrar que podeu tornar els diners que us deixen. Si no us demanen aquesta demostració, desconfieu d’ells i busqueu un altra empresa. Heu de tenir en compte que, si no podeu tornar els diners, més us valdrà vendre la propietat, perquè en cas contrari la perdreu per impagament. Només és acceptable si es tracta d’un finançament pont amb la finalitat de vendre la propietat.
 • Pregunteu quan hauríeu de pagar si cancel·leu abans d’hora la hipoteca, i les comissions que té. La comissió d’obertura, per exemple, pot ser d’un 4 % o un 5 %.
 • Demaneu la FIPER (fitxa d’informació personalitzada) i/o l’oferta vinculant de préstec hipotecari, que a Catalunya estan obligats a lliurar-vos quinze dies abans de la firma. Hi trobareu totes les condicions per escrit i de manera detallada, com ara:

—Termini d’amortització, per assegurar-vos que el podreu complir.

—Tipus d’hipoteca: de sistema francès (les quotes cobreixen capital i interessos com a les hipoteques normals), amb carència de capital (amb les quotes només pagueu interessos i amb l’últim rebut torneu a més tots els diners que us van prestar) o de pagament únic al venciment de la quota.

—Número de compte on haureu de pagar les quotes mensuals.

 

A qui pot interessar una hipoteca de capital privat?

A aquelles persones que necessiten liquiditat immediata per atendre compromisos i que es troben en alguna d’aquestes situacions:

 • Tenen la casa en venda
 • Tenen pendents de cobrar determinades quantitats. Alerta, sempre cal pensar en la possibilitat que no cobrem quan diuen i patirem retards.
 • Han heretat i no disposen de diners per pagar les despeses i els impostos.
 • Han heretat un immoble afectat per una hipoteca i el volen vendre, i mentre dura el procés no tenen prou diners per atendre els pagaments.

El refinançament de deutes s’ha d’utilitzar per sortir d’una situació temporal d’ofec econòmic, però mai com a mecanisme per endeutar-se de manera contínua.

El Banc d’Espanya  i la CNMV  han creat un lloc web anomenat Finanzas para todos, on hi ha dues seccions en concret que recomanem llegir:

Como llegar a final de mes

Gestión de endeudamiento

Hi ha diverses aplicacions molt interessants per controlar la nostra economia, entre les quals destaquem:

Ahorro.net

Ahorro y punto

Fintonic servicios financieros

Si creieu que podeu tenir necessitat de refinançament per qualsevol dels sistemes que hem explicat, o us cal més informació, contacteu amb nosaltres

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.