Firma davant notari

24 abril, 2018 | Antonio Beltrán

La firma davant notari de l’escriptura de préstec és el moment final del procés hipotecari. Un moment crucial que marca l’inici d’una nova relació entre el banc i la persona hipotecada: la devolució mitjançant pagaments periòdics (normalment mensuals) de l’import concedit pel banc, amb unes quotes que comprenen el retorn del capital i els interessos.

L’escriptura de préstec hipotecari

El client té dret a revisar a la notaria l’esborrany de l’escriptura tres dies hàbils abans de la data pactada de la signatura. És un dret que tota persona hipotecada hauria d’exercir, per llegir amb calma totes les clàusules que es firmaran. Els nostres experts resoldran qualsevol dubte que sorgeixi de la lectura de l’esborrany.

Quan es firma un contracte de préstec hipotecari, ens comprometem a tornar en mensualitats els diners que ens presta l’entitat financera, pagant les comissions i els interessos pactats. Per a una informació completa sobre el préstec hipotecari és molt recomanable la guia del Banc d’Espanya accessible en aquest enllaç.

Les principals característiques financeres d’una hipoteca que cal tenir en consideració són:

  • La taxa d’interès: pot ser fix o variable. Si la hipoteca és de taxa fixa, la quota es manté constant durant tot el temps de vigència del préstec. Si és de taxa variable, en cada període de revisió (normalment anual o semestral) la quota es modifica; l’interès aplicable es calcula, habitualment, sumant un diferencial a l’euríbor. L’economista expert en hipoteques Pau A. Monserrat, col·laborador de Hipotecas Plus, ens explica en aquest fragment del programa laSexta Columna els seus punts de vista sobre els avantatges de les dues menes de taxa:
  • Les comissions. Les principals que s’han de tenir en compte són la d’obertura i la compensació per desistiment (per cancel·lació anticipada total, parcial o subrogatòria). En el cas dels préstecs hipotecaris de taxa fixa, cal comprovar també la compensació per risc d’interès..
  • Productes vinculats, com ara les assegurances, que poden encarir el cost final de la hipoteca. Es mereix una especial atenció la contractació de productes complexos com les permutes de taxes d’interès, que de vegades s’han recomanat inadequadament davant d’eventuals pujades de l’euríbor..
  • Altres clàusules hipotecàries, com ara les clàusules terra.

La firma a notaria

El moment en què es reuneixen físicament les persones relacionades amb l’operació hipotecària —compradors, venedors, apoderat del banc i notari— no hauria de ser problemàtic en absolut.

Tanmateix, sempre es poden produir situacions de tensió, a causa d’un canvi d’última hora de les condicions pactades, d’una assegurança que no s’havia negociat o de qualsevol altra incidència que la presència dels professionals de Hipotecas Plus ajudarà a resoldre.

Amb els nostres assessors, firmar un préstec hipotecari esdevindrà una bona experiència, no una font de problemes i maldecaps.