Hipoteca Executive

3 abril, 2018 | Antonio Beltrán

Per a aquells que tenen estalviat el 10 % del preu de l’habitatge més les despeses d’escriptura de la compravenda i la hipoteca.

Perquè, per a certes quantitats, les despeses suposen una factura enorme en les operacions de compravenda i hipoteca.

Controlarem tota la documentació i tots els detalls relacionats amb l’habitatge que vols comprar.