La millor hipoteca

24 abril, 2018 | Antonio Beltrán

Els serveis d’un intermediari hipotecari acaben quan el client firma davant notari les millors condicions possibles del seu préstec, per finançar la compra d’un immoble, reunificar deutes o aconseguir liquiditat per a qualsevol altre projecte personal o empresarial. La nostra especialitat són les hipoteques a Barcelona, però també en firmem a Madrid i la resta d’Espanya amb les millors condicions de cada mercat hipotecari. Si voleu firmar una hipoteca barata, no dubteu a omplir el nostre formulari de contacte.

Els professionals hipotecaris de Hipotecas Plus només cobrem els nostres serveis d’intermediació si es firma la hipoteca. Dit d’una altra manera, treballem gratis fins aconseguir que els nostres clients firmin la millor hipoteca al seu abast.

La millor hipoteca.

La millor hipoteca del mercat satisfà un seguit de condicions financeres generals que examinarem a continuació. En primer lloc cal diferenciar entre hipoteques de taxa fixa i de taxa variable.

La millor hipoteca de taxa fixa a Barcelona

Les condicions de la millor hipoteca de taxa fixa que un client por firmar a Catalunya depenen de les ofertes que puguin fer en cada moment les entitats financeres que col·laboren amb Hipotecas Plus. La nostra relació de llarga durada amb aquests bancs i la nostra capacitat de negociació ens permeten, fins i tot, superar les condicions més favorables dels seus préstecs publicitats.

L’any 2017, la millor hipoteca de taxa fixa ofereix taxes nominals acostades al 2 %, amb un termini de devolució màxim de trenta anys. Idealment es tracta d’aconseguir la vinculació més petita i les comissions més baixes del mercat. En aquesta mena d’hipoteques té una importància especial la compensació per risc de taxa d’interès, que s’afegeix a la compensació per desistiment (abans anomenada comissió per cancel·lació anticipada) en el cas que el client vulgui amortitzar anticipadament una part o el total del deute pendent, o bé subrogar-se en el futur a un altre banc que ofereixi unes taxes d’interès més bones. Un bon préstec hipotecari d’interès fix ha de tenir totes dues comissions pròximes al 0 %.

La millor hipoteca de taxa variable a Barcelona

Una hipoteca de taxa variable estableix una fórmula de càlcul de l’interès d’aquesta mena: euríbor + diferencial. Hi ha hipoteques amb altres diferencials hipotecaris, com ara l’IRPH d’entitats, però la millor hipoteca d’interès variable sempre estarà referenciada a l’euríbor, que és una referència més competitiva i transparent.

Usualment, els períodes de revisió són anuals, tot i que no és estrany trobar hipoteques amb interessos revisables cada sis mesos. Es coneix la quota a pagar el primer any, perquè sempre es pacta una taxa fixa inicial. En cada revisió es mira l’euríbor del mes anterior corresponent i s’hi suma el diferencial. Amb el resultat es calcula la quota del nou període. El sistema d’amortització que s’usa generalment és el francès o de quota constant. Els assessors de Hipotecas Plus expliquem que per saber per què s’apuja o s’abaixa la quota, i en quines condicions, s’han d’entendre les bases financeres del sistema. Els simuladors del Banc d’Espanya són molt útils per fer números amb taxes diferents d’interès i comprovar com afecten les pujades de l’interès hipotecari a les quotes mensuals i el deute pendent.

L’any 2017, la millor hipoteca de taxa fixa s’ha situat en un diferencial per sota de l’1 %. Firmar amb un euríbor + 0,9 % haurà estat l’opció més bona per a les persones hipotecades amb capacitat sobrada d’endeutament.

La vostra millor hipoteca

És important saber que no sempre la millor hipoteca del mercat està al nostre abast, ja sigui per la nostra situació econòmica, pel volum d’estalvis que podem aportar, per la mena d’immoble que volem adquirir o pels requisits que demana el banc de què es tracti. Hi ha hipoteques molt barates que es publiciten com a esquer per captar clients, però que a l’hora de la veritat es reserven a perfils molt concrets, com ara funcionaris que aporten estalvis per finançar les despeses i el 20 % de la compravenda.

Si som contractats indefinits, autònoms, no tenim gaires estalvis i no complim totes les exigències del banc, potser no podrem firmar la millor hipoteca del mercat, però amb Hipotecas Plus sí que firmareu la vostra millor hipoteca. Es tracta d’aquell préstec en les millors condicions possibles d’acord amb les vostres possibilitats, el tipus d’immoble que voleu comprar i les vostres necessitats de finançament.

Amb l’ajuda de Hipotecas Plus firmareu la millor hipoteca al vostre abast a Barcelona i a Espanya.