Hipotecas Plus és un intermediari de crèdit independent que mitjança entre persones físiques i jurídiques i les entitats financeres.

La definició d’intermediari de crèdit independent indica que no té subscrits acords de col·laboració amb cap entitat financera, i que, per tant, presta el seus serveis buscant sempre l’interès del client.

Hipotecas Plus mitjança en les operacions de concessió de préstecs i crèdits hipotecaris, préstecs personals, préstecs hipotecaris en divises, lísing, lísing al venedor (leasback) descompte bancari, rènting i facturatge. Aquestes operacions estan subjectes a l’estudi i l’aprovació de les entitats de crèdit i a les condicions que ofereixen. La prestació dels serveis és de caràcter onerós.

Les condicions d’ús i contractació de les diferents seccions i dels serveis que es presenten en aquest portal venen detallades a les condicions d’ús i/o contractació que podreu llegir, imprimir i desar.

Hipotecas Plus SLU està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34711, foli 162, fulla B255804, inscripció 1, i té el CIF B-62902382. És propietària de la marca Hipotecas Plus, registrada amb el número 2638052.

Notes d’interès
Notes d’interès
Notes d’interès
Notes d’interès
Notes d’interès
Banco de España Eurosistema
registro intermediarios de crédito inmobiliario Número D162