Hipoteca fixa a Barcelona

3 juliol, 2017 | Pau A. Monserrat

Last Updated on 5 anys by Pau A. Monserrat

Si busqueu finançar la compra del vostre habitatge mitjançant un préstec hipotecari de taxa fixa d’interès a Barcelona, no dubteu a sol·licitar informació als experts hipotecaris d’Hipoteca Plus , omplint el seu formulari de contacte en aquest enllaç.

Quina mena d’hipoteca em convé?

El primer que ens cal és analitzar quina mena d’hipoteca encaixa en el nostre perfil econòmic i familiar, a més de tenir present que ha de ser accessible a la nostra capacitat de pagament, el nostre grau d’estabilitat laboral i la quantitat d’estalvis i garanties addicionals que puguem aportar a l’operació. Por ser que a alguns sol·licitants d’hipoteca els convingui més endeutar-se amb una taxa variable si la seva capacitat de generar ingressos els permet pagar folgadament les quotes i si poden i saben estalviar quan les taxes estan baixes, per amortitzar més deute hipotecari quan s’apugin les taxes.

La hipoteca a taxa fixa convé a les famílies que pretenen finançar la compra d’un immoble i busquen seguretat a un cost financer moderar. Amb les taxes fixes ens assegurem un pagament mensual constant, independentment de l’evolució futura de l’euríbor. Si volem dormir tranquils després d’haver signat davant notari, aquesta mena d’hipoteques són les ideals.

Al següent tall de ràdio de la Cadena Ser de l’últim diumenge d’octubre del 2016 (programa Ser consumidor) diversos experts, entre els quals em compto, vam opinar sobre el moment immobiliari actual i les hipoteques:

Per què amb un intermediari hipotecari?

Comprar i demanar una hipoteca ara mateix a Barcelona requereix coneixements del mercat, formació hipotecària, temps per tramitar la sol·licitud als diferents bancs que ens ofereixen bones condicions i paciència per negociar-hi. Poques famílies disposen de totes les qualitats, les capacitats i els coneixements que es necessiten per negociar de tu a tu amb la banca. Els professionals d’Hipoteca Plus aporten aquest valor afegit a canvi d’uns honoraris (si es firma la hipoteca davant de notari) adaptats a cada operació, segons l’import i la dificultat. Com que disposen d’oficina i personal a la zona, ens podran assessorar personalment i resoldre tots els nostres dubtes i les nostres inquietuds, cosa que s’agraeix durant el complex procés hipotecari.

Contractem els seus expertes perquè ens gestionin una hipoteca “clau en mà”, amb la tranquil·litat de saber que el nostre expedient el gestionen professionals formats i amb experiència, que compleixen escrupolosament la llei i a més —ho puc confirmar perquè els conec— són honestos i es preocupen dels interessos dels seus clients.

Condicions de la hipoteca de taxa fixa

La millor hipoteca de taxa fixa a Barcelona per a un client que busca un termini de fins a trenta anys té una taxa d’interès nominal a partir del 2 %, amb una vinculació d’assegurances de vida i de llar i un assegurança de salut o de cotxe. És possible finançar el 100 % de la compravenda si així ho volem, encara que hi haurem d’aportar una garantia doble (amb l’habitatge d’un familiar que s’hipoteca en part).

Podeu accedir a una hipoteca fixa al 100 % del preu de la compravenda sense necessitat de garanties dobles si sou funcionari de carrera (cal tenir estalviat el 15 % del preu de compra, aproximadament), amb un termini de fins a trenta anys i taxes nominals lleugerament per sota del 3 %.

Com a broker hipotecari Hipoteca Plus és capaç d’aconseguir finançament del 100 % i del 100 % més despeses amb les condicions més bones. Per exemple, si teniu un contracte de treball indefinit us podria arribar a finançar fins al 94 % del preu de l’habitatge que voleu comprar sense necessitat que la taxació sigui més alta que el preu de l’habitatge. I si no heu pogut estalviar prou, però disposeu d’un altre habitatge en propietat lliure de càrregues, al marge que sigui vostre o dels pares, us poden oferir el 100 % més les despeses. Finalment, si no heu pogut estalviar, estudiaran una solució alternativa: en aquest article expliquen com arribar a finançar un 100 % de la compravenda més les despeses sense aportar-hi estalvis.

Busques una hipoteca a taxa fixa a Barcelona?

Has arribat a un port segur.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.

¿Tienes alguna pregunta?. Preguntanos.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *