Hipoteca per a funcionaris a Barcelona

27 maig, 2020 | Toni Real

No ens ha d’estranyar que aquelles persones que pertanyin al funcionariat o treballin per a les administracions públiques gaudeixin d’importants avantatges a l’hora de aconseguir una hipoteca i, a més, amb les millors condicions possibles.

Des de la reforma laboral de 2012 cap funcionari espanyol no ha perdut la feina; la mitjana del seu salari és un 50 % més alta que al sector privat i, malgrat les retallades, les seves nòmines han crescut un 10 % per damunt de la inflació.

Amb aquestes dades a la mà, podem dir que el col·lectiu de funcionaris i treballadors de l’administració pública tenen una estabilitat laboral que garanteix la seva capacitat de pagament.

A l’hora de negociar amb un banc, poder demostrar prou solvència és una de les eines més interessants per aconseguir una bona hipoteca. L’altre factor fonamental de l’èxit en la sol·licitud de finançament són els ingressos; és a dir, que les nostres entrades netes al mes de diners no han de suposar més del 30 % al 40 % dels pagament mensuals en concepte del préstec hipotecari i altres deutes personals: allò que s’anomena ràtio d’endeutament. És important firmar la millor hipoteca per a funcionaris, però convé en la mateixa mesura que la puguem pagar sense problemes, oi?

Ens hauríem de conformar amb la hipoteca del nostre banc?

Òbviament, el nostre banc habitual acostuma a ser el primer lloc on indaguem a l’hora d’aconseguir una hipoteca. Si som solvents i tenim un bon historial financer, és probable que ens la concedeixen, però… amb les condicions més bones possibles?

És aquí on ens assalta un maremàgnum de dubtes, perquè l’adquisició d’una casa no és una compra anodina. Ens cal pensar i analitzar molt abans de contreure un deute a retornar en trenta o fins i tot quaranta anys. Hi ha en joc massa diners i massa tranquil·litat per no mirar altres alternatives. Hipotecas Plus és un intermediari de crèdit immobiliari amb experiència i un coneixement profund del mercat, que sens dubte us pot oferir el millor finançament per a funcionaris a Barcelona.

Aconseguir una hipoteca amb bones condicions

Els productes hipotecaris poden ser difícils d’interpretar si no som experts en la matèria. I quan diem experts, ens referim també a saber buscar i entendre la “lletra petita” d’una hipoteca, entre altres moltes coses. Hi ha un gran nombre diferent de classes d’hipoteques al mercat, i no es diferencien entre elles només pel fet que la seva taxa d’interès sigui fixa o o variable, ja que hi ha molts altres factors determinants que cal tenir en compte. Hem de tenir molt present que allò que firmem ens comprometrà durant un període llarg de temps, normalment dècades, i ens comprometrà a complir una sèrie llarga d’obligacions financeres.

Si és important poder signar una bona hipoteca per a funcionaris a Barcelona, no ho és menys que un assessor hipotecari competent ens guiï en el procés i s’asseguri que hem entès les clàusules que acabem firmant davant notari i les seves implicacions econòmiques presents i futures.

La figura de l’intermediari de crèdit immobiliari

Un broker hipotecari o intermediari de crèdit immobiliari donat d’alta de manera adequada al registre del Banc d’Espanya (si la hipoteca és d’un funcionari sobre un bé immoble residencial) és un assessor independent que es dedica exclusivament a l’assessorament en qüestions hipotecàries: des de la cerca i l’anàlisi de totes les hipoteques del mercat fins al mateix procés de signatura, passant per la recopilació de tota la documentació necessària.

Arran de la passada crisi del 2008, que va impactar especialment en el sector immobiliari, han estat sortint a la llum clàusules abusives en contractes hipotecaris que, per sort, estan sent impugnats amb èxit als jutjats. Les hipoteques amb índex basat en IRPH en són el darrer i clar exemple. I precisament a causa d’aquesta crisi ha quedat patent que l’assessorament previ a la firma de la hipoteca és, si no imprescindible, sí molt aconsellable. Per lògica, aquest assessorament ha de venir d’algú no vinculat amb l’entitat que concedeix la hipoteca.

Per això la figura del broker i assessor hipotecari és especialment rellevant. A més, el treball del broker comença amb la cerca de la millor hipoteca segons el perfil, ja que una part indispensable de la seva feina és conèixer totes i cadascuna de les hipoteques que ofereixen els bancs i les entitats financeres del mercat. És a dir, recorrent a un bon broker tenim a l’abast, en realitat, totes les hipoteques del mercat. Hipotecas Plus només cobra honoraris si el funcionari accepta alguna de las hipoteques bancàries que li proposem.

Hipoteca per a funcionaris a Barcelona

Com ja hem comentat abans, el fet de ser funcionari o treballador de les administracions públiques de Barcelona facilita l’accés a una hipoteca amb condiciones realment bones. Hipotecas Plus disposa de professionals experts en la negociació bancària, que aconsegueixen condicions òptimes per als seus clients.

Las condicions hipotecàries excel·lents que podem oferir als funcionaris a partir de maig de 2020 són:

  • Termini: fins a trenta anys.
  • Finançament: fins al 100 % de la compra (amb un màxim del 80 % del valor de taxació).
  • Hipoteca amb taxa d’interès variable: des de TIN -1,45 % el primer any i euríbor + 0,89 % la resta.
  • Hipoteca amb taxa fixa: des de TIN -1 % o TAE -1,399 %

Algunes hipoteques demanen vinculació, és a dir, domiciliar la nòmina en l’entitat, contractar-hi l’assegurança de llar i vida, etc. Per aquesta raó l’anàlisi d’una hipoteca s’ha de dur a terme d’una manera global per evitar sorpreses desagradables.

Com a broker immobiliari amb més de vint anys d’experiència, Hipotecas Plus us ajuda i acompanya de principi a fi en la cerca de la millor hipoteca per a funcionaris a Barcelona.