Hipoteques verdes: cap a un estalvi present i futur

24 juliol, 2019 | Antonio Beltrán

Hipoteques verdes: cap a un estalvi present i futur

A l’hora de comprar un habitatge i triar una hipoteca un dels punts més importants en què ens fixem és el seu preu o cost. Al costat contrari, qui ens concedeix la hipoteca se centra fonamentalment a relacionar el valor de l’habitatge amb la solvència de qui demana el finançament.

El criteri econòmic és fonamental en una operació immobiliària per a totes dues bandes, però aquest aspecte es complementa cada cop més amb altres beneficis que també poden tenir transcendència econòmica, com ara la sostenibilitat. Aquestes noves formes de préstecs es materialitzen a través de les hipoteques verdes.

Què guanyem amb les hipoteques verdes

Tot i que la novaLlei hipotecària ha perdut una clara oportunitat per legislar i diferenciar aquesta mena d’hipoteques (ha deixat la porta oberta a desenvolupaments legislatius ulteriors), les hipoteques verdes tenen un futur brillant.

Es tracta de préstecs destinats a compra o rehabilitació d’un habitatge amb criteris com ara eficiència energètica i sostenibilitat. L’ús de materials o la introducció de millores amb aquests objectius acostuma a comportar un cost econòmic superior, per la qual cosa, si s’aplica només un criteri econòmic, demanar finançament per a això ens resultaria més car. Això sí, sovint no es té en compte que, a la llarga, aquest finançament tindrà com a fruit un estalvi que segurament compensarà la despesa inicial més elevada.

Els beneficis d’una hipoteca verda

Encara que l’oferta d’hipoteques verdes és limitada, el principal punt que les fa atractives és precisament la bonificació del seu cost. Això es pot fer de dues maneres complementàries, sempre que es compleixin els criteris imprescindibles que permeti incloure un préstec dins d’aquesta categoria. La primera és una bonificació sobre la comissió d’obertura o la seva eliminació completa, cosa que suposa una despesa inicial inferior. La segona és una bonificació en les taxes d’interès, que portarà un benefici a llarg termini.

En aquest cas, l’eficiència energètica de l’immoble sol ser el criteri fonamental. Hi ha una escala en el certificat energètic per a immobles (de l’  A a la G); normalment només es podran considerar hipoteques verdes les destinades a immobles amb certificats dels valors més alts (A, B, C), de manera que la bonificació en taxes d’interès serà més gran com més eficient sigui l’habitatge que es compra o reforma.

Són adequades les hipoteques verdes per a tothom?

Les hipoteques verdes no només suposen un benefici per a qui en subscriu una, sinó que, a més, tenen una repercussió social molt important en la mesura que representen un esforç més en la lluita global contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, sí que és un producte adequat per a tothom. Però si pensem exclusivament en el benefici econòmic, aquest serà, com a mínim, desigual, i dependrà de l’eficiència que aconseguim en l’habitatge, es a dir, de l’estalvi energètic real. Normalment, com més eficient sigui més estalvi aconseguirem, però també caldrà fer-hi més inversió. A més, l’import de la hipoteca verda dependrà molt de les dimensions de l’habitatge. Per totes aquestes raons, sempre serà necessari estudiar amb detall les característiques de l’operació i, per suposat, disposar de l’assessorament d’un expert.

En qualsevol cas, ens trobem amb una opció hipotecària nova que, encara que la seva oferta és incipient, anirà creixent de manera important durant els pròxims anys.

No hay etiquetas asociadas a esta publicación.