Comprar o llogar? Una anàlisi de rendibilitat a llarg termini.

8 maig, 2024 | M Aparicio

A Hipoteques Plus som plenament conscients del important dilema que sorgeix en haver de decidir entre comprar o llogar un habitatge.

Anem a realitzar un estudi detallat d’aquesta important decisió amb la finalitat que aquesta informació et sigui d’utilitat si et trobes actualment davant aquest important bivac: Comprar o llogar?

Per ser el més exhaustius possible, en primer lloc, et oferirem les conclusions d’un estudi de Tecnocasa i posteriorment t’oferirem una anàlisi més àmplia amb tots els factors a tenir en compte.

No és una decisió fàcil i hi ha moltes consideracions i factors a tenir en compte.

L’estudi de Tecnocasa

Tecnocasa ofereix un estudi en què es conclou que pagar una hipoteca és més rendible que llogar.

Indica que arrendar, encara que al principi resulti més econòmic, a llarg termini suposa pagar milers d’euros extres.

I això és així independentment de la conjuntura econòmica o context macroeconòmic en el qual ens trobem. Fins i tot és així trobant-se l’habitatge a la ciutat en la qual es trobi.

L’anàlisi s’ha efectuat considerant 670 ciutats espanyoles a partir de la situació de llogar un habitatge per 900 euros mensuals o comprar-la per 250.000 euros a través d’una hipoteca de 200.000 € durant 25 anys a un tipus d’interès del 4%.

Es pren també la dada que l’augment del lloguer a l’any és del 2,3%, a partir de la mitjana de la inflació a Espanya des de 2002 fins a 2023.

Doncs bé, amb aquestes dades la persona que ha llogat ha pagat finalment 359.496 € i el que ha comprat l’habitatge amb l’hipoteca ha abonat 316.702 euros, és a dir, 43.000 euros més.

Aquest estudi indica clarament que és més rendible comprar que llogar.

Anàlisi àmplia tenint en compte diversos factors

Al principi llogar pot semblar més econòmic, però la compra d’un habitatge pot crear un patrimoni molt important mitjançant l’acumulació de capital i l’apreciació del valor de la propietat.

Però cal considerar molts altres factors, com els impostos, les despeses associades a la propietat i l’evolució del mercat immobiliari.

Si per exemple, no tenim previst quedar-nos a viure durant molt de temps en una ciutat, pot resultar més avantatjós llogar, ja que la compra implica pagar una sèrie de despeses, comissions i impostos inicials que després seran difícilment recuperables si anem a vendre aviat la propietat.

El Rol del Price Earnings Ratio (PER)

Un indicador que ens pot ajudar de manera valuosa és el PER.

El PER ens indica quantes vegades la renda que paguem a l’any per llogar es troba continguda en el preu de venda de l’habitatge.

Vegem un exemple:

Si un habitatge té un preu de venda de 300.000 euros i llogar aquest mateix habitatge a l’any ens costaria 10.000 €, el PER d’aquest habitatge és de 30 anys, ja que 300.000 € dividit entre 10.000 € dóna com a resultat 30.

Si el PER és molt alt convé llogar, però si el PER és molt baix convé comprar. Com a regla general podem dir que, si el PER d’una determinada vivenda supera els 29 o 30 anys és millor llogar, però com més baix es trobi d’aquest número d’anys, molt més rendible serà comprar l’habitatge.

Els tipus d’interès

Des de 2008 fins a 2022 hem tingut tipus d’interès molt baixos, durant molts anys al 0%, la qual cosa ha beneficiat enormement a molts ciutadans hipotecats, especialment aquells amb hipoteques a interès variable.

No obstant això, ara ens trobem amb tipus d’interès per sobre del 4%, el que ha encarit les hipoteques.

Els analistes assenyalen que per ser el més precisos possibles hem de realitzar la comparació entre els diners que va dirigits al lloguer front als diners que anem a pagar per interessos en la hipoteca.

Sí el preu del lloguer és molt més gran que els interessos que paguem en cada quota mensual el millor és comprar.

Cal tenir sempre molt present que allò que paguem com no interessos, és a dir, allò que es diu el principal o en altres paraules el pagament mensual que veritablement resta al deute pendent de l’hipoteca, ho podem considerar com a estalvi o diners que es converteixen en patrimoni nostre.

És a dir, amb cada quota mensual que paguem al banc anem reduint el deute pendent de l’hipoteca i podem considerar que cada mes aquesta vivenda és un trosset més nostra.

No obstant això, allò que paguem com a lloguer ho podem considerar com a despesa, no com a estalvi o guany de patrimoni, igual com ocorre amb la part de la quota mensual de l’hipoteca que es destina al pagament d’interessos.

Per això es diu que, si el preu del lloguer és excessivament gran respecte als interessos que pagaríem mes a mes per una hipoteca de la mateixa vivenda, sens dubte, val la pena comprar.

Perspectives de futur entorn de l’habitatge a llogar o comprar

Si les nostres circumstàncies personals o el nostre propi estil de vida ens porten a residir poc temps en una determinada localitat, com 3 o 4 anys, per exemple, hauríem de pensar més en llogar i així evitar-nos la despesa derivada d’impostos difícilment recuperables en una propera venda de l’habitatge.

Els sentiments també compten

L’aspecte sentimental també s’ha de considerar, encara que també hi ha persones que només volen moure’s en el terreny més pràctic i racional possible. Però, si un habitatge és nostre, encara que l’hipoteca es trobi durant bastants anys pel mig, podrem anar moldant-la, reformant-la, adornant-la al nostre gust, sabent que és de la nostra propietat.

Una vivenda que sigui nostra s’anirà colmant de records i experiències familiars molt agradables i això també és un factor important a tenir en compte.

L’ideal és tractar de aconseguir un equilibri entre la practicitat i els sentiments, sense deixar que sigui només una la part sobre la qual recaigui el pes de la decisió de comprar o llogar l’habitatge.

La decisió final

Hem de saber que finalment la decisió entre realitzar la compra de l’habitatge o viure de lloguer és estrictament personal i depèn totalment de les nostres circumstàncies personals, dels nostres objectius i dels nostres valors.

El millor és realitzar una anàlisi molt detallada de tots els factors que considerem més importants.

Esperem que tots els aspectes i variables que t’hem indicat en aquest nou article de Hipoteques Plus et serveixin d’ajuda o d’inspiració perquè prenguis la millor decisió possible.

Altres articles que et poden interessar

Hipoteca al 100%: Digues adéu als estalvis!

Invertir a través d’hipoteques: Una estratègia intel·ligent i rendible

Quin és el preu mitjà d’una hipoteca a Espanya?