Els quatre requisits perquè ens concedeixin una hipoteca el 2021

2 desembre, 2020 | Antonio Beltrán

Last Updated on 4 anys by Antonio Beltrán

Sens dubte l’any 2021 es presenta ple d’incògnites i incerteses, però també d’esperança en una recuperació econòmica i sanitària si la vacuna contra la COVID es distribueix aviat i amb èxit. En qualsevol cas, ens trobem en moments convulsos, però que estan impulsant el sorgiment de noves oportunitats en el mercat immobiliari. És a dir, allò que coneixem com a autèntiques gangues.

Si els requisits i les condicions de les hipoteques han anat canviant radicalment arran de l’anterior crisi de 2008, la situació actual planteja que el mercat hipotecari continuarà en la línia de restringir el crèdit i endurir les condicions per aconseguir una hipoteca durant 2021 i, segurament, també els anys següents.

Si estem considerant adquirir un habitatge mitjançant una hipoteca, el que hem de fer en primer lloc és assabentar-nos dels requisits que demanen per concedir el préstec, atesa la conjuntura de la pandèmia.

Condicions perquè ens concedeixin la hipoteca

1a. Tenir una feina amb contracte indefinit (fixa), amb una antiguitat d’un any com a mínim, i com més antic millor. Ser funcionario o funcionari interi, també és possible aconseguir una hipoteca. És el tipic ca? del interins de sanitat, mestres, que, tot i no tenir plaça fixa, no paren d´encadenar un contracte rere l’altre.

2a. En el cas dels autònoms, haver estat donat d’alta almenys dos anys i amb beneficis demostrables assimilables a un sou.

3a. Que la quota a pagar cada mes no suposi més del 40 % dels nostres ingressos. En aquest cas, molt millor com més petit en sigui el percentatge. Per exemple: una hipoteca de 150.000 € a 30 anys, amb un interès de l’1,75 %, resulta en una quota mensual d’uns 535 €. Hauríem de disposar d’un salari mensual de 1.338 € com a mínim perquè, un cop descomptada la quota de la hipoteca, ens en quedi el 60 % per a la resta de despeses. Però, atenció: si hem signat una hipoteca de taxa variable i les taxes d’interès s’apugen, veurem com s’incrementa la quota, raó per la qual no és convenient que firmem un préstec que ens deixi tan poc marge per a les altres despeses quan n’hàgim satisfet la quota, i encara menys amb una taxa variable i amb la previsió que, tot i que les taxes s’abaixin una mica més encara, començaran a pujar al cap d’uns anys.

Com a exemple, si aquesta mateixa hipoteca que ens costa 535 € al mes estigués referenciada a l’euríbor (la gran majoria ho està) i aquest pugés fins als nivells de la crisi de 2008, la quota mensual creixeria fins a 841,64 € (suposant un interès de l’euríbor més 5,393). En aquest cas tindríem problemes de sobreendeutament, de manera que és molt millor no apurar tant els números o bé firmar una hipoteca amb taxa fixa per blindar-nos davant eventuals pujades futures de les taxes d’interès. És cert que, en el moment present, pagaríem una mica més cada mes, però atesos els baixos nivells dels interessos, val la pena fer un esforç i a canvi guanyar en tranquil·litat de cara al futur.

4a. Ens cal tenir estalvis: alguns bancs financen fins al 90% de el preu de compra (podent arribar a el 100% segons perfil de sol.licitant i import) sempre que no superi el 80% de taxació (100% en alguns casos). Per tant hem d´aportar al menys un 10% de el preu de compra mes les despeses d´escriptura de compravenda.

I si no disposem d´estalvis? A part d´esperar una ocasió mes bona i d´intentar estalviar mentrestant, tenim l´opció de aportar-hi un aval sòlid, com ara un habitatge lliure de càrregues, es a dir, demanar una hipoteca amb un aval d´un altra habitatge.

Passos a seguir per començar la cerca d’una hipoteca

Recopilar tota la documentació necessària i aportar-la als bancs. Acostumen a tardar entre 3 i 15 dies a contestar.

Si la resposta del banc és afirmativa encara ens resta passar pel filtre de la taxació de l’habitatge (que a més haurem de pagar nosaltres). En el cas que la taxació s’ajusti als paràmetres necessaris, ja només ens quedaria fixar la data de la firma davant del notari.

Quina mena d’hipoteques podem aconseguir a Hipotecas Plus?

  • Hipoteques per a funcionaris: fins al 90 % i fins i tot el 100 % del preu de compra, amb el límit del 80 % del valor de taxació.
  • Treballadors amb contracte fix i autònoms: fins al 90 % del preu de compra, amb el límit del 80 % del valor de taxació.
  • Els qui no disposen d’estalvis poden obtenir una hipoteca aportant l’aval d’un habitatge lliure de càrregues; també si disposen d’una taxació tan elevada respecte del preu de compra que doni marge per cobrir amb ella el preu i les despeses, sempre amb el límit del 80 % del valor de taxació.

Hipoteca fixe 2021

Hipoteca a tipus fixe desde el 1,15 % nominal a 30 anys. Exemplo de TAE: 100.000 euros a 30 anys sense vinculació, 1,60 % TAE.

Hipoteca variable 2021

Hipoteca a tipus variable desde Euribor + 0,65 %. TAE del 1,30% per a una hipoteca de 100.000 euros a 30 anys, sense vinculacions.

Per què és millor recórrer a un broker hipotecari com Hipotecas Plus?

Per un bon nombre de raons:

  1. –No cobrem honoraris si el client no acaba firmant la hipoteca, ni encara que tingui la aprovació prèvia del banc. Estem tan segurs de la nostra feina que només cobrem un cop hem aconseguit la FEIN.
  2. –Oferim diferents vies per realitzar els tràmits: per telèfon, correu electrònic, videoconferència o de manera presencial. Facilitem al màxim tot el procés, a la vegada que adoptem totes les precaucions sanitàries en relació amb la pandèmia. No cal que el client es mogui de casa ni que concerti cites prèvies, i l’ajudem a recopilar tota la documentació pas a pas.
  3. –Comptem amb més de 25 anys d’experiència a buscar i trobar la millor hipoteca per a cada perfil de client. Som independents, no treballem amb cap banc en exclusiva, sinó que seleccionem entre tots els bancs possibles la millor opció per al nostre client. Aconseguim millors hipoteques que les que pugui aconseguir un particular informant-se’n pel seu compte de banc en banc.
  4. –Perquè els nostres clients estiguin assessorats perfectament i en tot moment sobre qualsevol dubte que els pugui sorgir sobre les clàusules de la hipoteca, sobre la conveniència de firmar-ne una o l’altra, etc. A més, evitarem que firmin cap clàusula abusiva o que els pugui perjudicar en el futur.

Amb el tancament massiu d’oficines bancàries i la digitalització de la banca cada cop es fa més difícil obtenir una atenció personalitzada. La falta de personal a les oficines dificulta aquest procés de cerca d’una hipoteca, amb els dubtes corresponents que cal aclarir, i que acostumen a ser bastants. Allò que ens cal de debò quan busquem una hipoteca és que algú atengui les nostres circumstàncies personals i ens trobi un finançament ajustat a les nostres possibilitats, i per això fa falta temps i atenció, sens dubte. En cas contrari pot passar que acabem signant una hipoteca que no entenem bé, o que ens rebutgin l’operació.

Molts d’aquests tancaments d’oficines són conseqüència de les grans fusions bancàries que vivim en aquests temps, que es tradueixen en una menor competència entre bancs i, per tant, en menys capacitat de negociació per part del client. També és rellevant la irrupció dels neobancs o bancs digitals, que entre els seus productes i serveis poden oferir hipoteques. Dit tot això, la figura del broker hipotecari independent i regulat pel Banc d’Espanya és una eina gairebé imprescindible si volem evitar un NO com a resposta o, encara pitjor, que ens fiquin un gol per l’esquadra amb una hipoteca amb condicions dolentes o clàusules abusives. El broker hipotecari és la figura que no tan sols ens aconsegueix una hipoteca sinó que ens prevé de signar un mal producte financer amb les conseqüències del qual haurem de carregar tota la vida.

En definitiva, aquests són els quatre punts clau per obtenir una hipoteca l’any 2021, tant si és per a funcionaris o per a persones amb contractes temporals o indefinits. I sempre, sempre, comptant amb l’assessorament del millor expert que puguem aconseguir.