Préstec hipotecari per a autopromoció

17 juny, 2020 | Toni Real

Gairebé tothom associa una hipoteca amb l’adquisició d’un habitatge ja construït o en construcció per part de tercers, però, què passa si volem ser nosaltres els qui construïm el nostre habitatge, directament o contractant una constructora o promotora que ho gestioni?

En aquest cas de promoció o construcció pel nostre compte, estaríem parlant d’una hipoteca d’autopromotor o d’autoconstrucció.

És important indicar que la hipoteca per a autopromoció també es pot concedir per a la rehabilitació d’un immoble ja construït, no només per aixecar-ne un de nou sobre un solar edificable.

Què cal tenir en compte en un préstec hipotecari d’autopromoció?

Perquè el banc ens concedeixi un préstec hipotecari per a autopromoció, és ideal que el terreny sobre el qual es pensi construir o rehabilitar sigui propietat del sol·licitant i estigui lliure de càrregues, o que aquestes siguin com més petites millor.

Si no disposem d’un terreny en propietat, podem demanar l’import al banc per comprar-lo, tot i que en aquest cas l’aport de garanties addicionals acostuma a ser bastant exigent, i ens caldrà aportar un o diversos habitatges lliures de càrregues. En aquests casos el banc fa un primer lliurament del 50 % del préstec hipotecari autoritzat. Amb aquest importi, podrem adquirir el terreny i començar les obres. La resta ens l’aniran abonant a mesura que l’arquitecte vagi verificant els mesuraments.

És important comptar amb reserves econòmiques, perquè el banc ens concedirà, a tot estirar, un 80 % del valor de la casa que volem construir. I un detall que no podem perdre de vista: la taxació del habitatge a construir o rehabilitar no inclou llicències ni impostos, per la qual cosa cal disposar d’aquestes quantitats, que no estaran incloses a la hipoteca.

Així doncs, haurem de disposar d’un 20-30 % de l’import total de l’obra, incloent-hi tots els costos (plànols, permisos, llicències, etc.).

Quina documentació ens demanarà el banc?

  • Declaració d’obra nova en construcció.
  • Llicència d’obra en vigor.
  • Assegurança a tot risc per tot el temps que duri l’obra.
  • Projecte d’obra segellat pel Col·legi d’Arquitectes.
  • Comprovant de pagament dels impostos de l’obra.

Altres dades d’interès

  1. La casa ha d’estar ancorada al terreny i disposar, per tant, de fonaments. No s’accepten cases mòbils.
  2. Haurem de tenir tots els permisos i les llicències corresponents.
  3. Mentre les obres estiguin en curs, només es paga mensualment carència de capital; tan aviat com hagi acabat l’obra, es pagarà cada mes la quota hipotecària completa, és a dir, retorn del capital més interessos. La duració de les obres acostuma a oscil·lar entre 18 i 36 mesos, segons els bancs i els diferents casos.
  4. El percentatge de la hipoteca arribarà com a molt al 80 % en el cas d’habitatge habitual, i al 60 % en el cas de segones residències. No oblidem que les llicències i els impostos no tenen cabuda en la hipoteca d’autopromoció, i haurem de disposar de fons propis per pagar-les.

Què passa amb les cases prefabricades o modulars?

Tot i que Espanya no té molta tradició en cases prefabricades, és un segment de mercat que cada dia disposa de més adeptes. Podem demanar una hipoteca per a l’adquisició i el muntatge d’una casa prefabricada? Sí, sempre que la casa estigui ancorada al terreny de manera fixa i permanent, i que, a més, hi hagi un projecte d’execució visat pel Col·legi d’Arquitectes i es tingui la preceptiva llicència d’obres.

Si la casa no té un ancoratge fix no podrem demanar un préstec hipotecari i haurem de recórrer a un de personal, cosa que no té per què ser una mala opció, ja que hi ha préstecs personals molt competitius a 10 anys, per exemple.

En aquests casos la millor solució és deixar-se assessorar per un expert en hipoteques i mediació bancària, perquè cal saber trobar la hipoteca que més s’adapti a les nostres circumstàncies concretes.

I si només volem comprar el terreny?

Es pot donar el cas que ens interessi adquirir un terreny o solar per construir-hi més endavant. Pel que fa al sòl urbà, els bancs acostumen a concedir entre un 60 i un 80 % del valor del terreny. Si aquest és rústic, el finançament que faciliten els bancs està al voltant del 50 o el 60 % del seu valor.

En definitiva, les hipoteques d’autopromoció són una manera excel·lent d’aconseguir la casa que sempre hem desitjat. La decisió de triar plànols, materials, distribucions, etc., ens pertocarà exclusivament a nosaltres. D’altra banda, es tracta d’una hipoteca més complexa, ja que no solament se n’han d’estudiar les condicions, sinó, a més, tots els detalls de la construcció i les despeses relacionades. Un bon assessor hipotecari és gairebé imprescindible per no ficar-nos en una operació difícil que la qual puguem sortir perjudicats.

Si esteu interessat a construir la vostra pròpia casa o a adquirir un terreny per construir-hi més endavant, podeu demanar assessorament a un expert, sense cap compromís, omplint aquest formulari de contacte d’Hipotecas Plus.