Com estalviar en l’amortització de la teva hipoteca

15 novembre, 2023 | M Aparicio

En signar una hipoteca amb un banc normalment estableixes una relació a llarg termini amb l’entitat. Són molts anys en els quals hauràs de destinar una part important dels teus ingressos al pagament de la quota mensual. I durant tot aquest llarg temps, la teva economia personal segurament experimentarà alts i baixos. Des d’Hipoteques Plus, anem a fer-te un estudi exhaustiu sobre com estalviar en l’amortització de la teva hipoteca.

És difícil predir si la teva situació econòmica serà bona o dolenta a mig o llarg termini, per això resulta interessant que puguis alliberar-te de la teva hipoteca abans de temps o reduir el teu pagament mensual per ella.

És important que sàpigues que existeix una eina important per alleugerir el teu deute hipotecari, i acabar amb ell abans del temps inicialment estipulat o reduir la quota mensual que pagues per ella. Si optes per reduir la quota, tindràs una major part dels teus ingressos lliures per poder utilitzar en altres despeses o necessitats, o simplement per estalviar.

Aquesta eina poderosa es diu amortització parcial de la hipoteca. Si cancel·les tota la hipoteca, ho anomenarem simplement amortització de la hipoteca.

L’estudi de com estalviar en l’amortització de la teva hipoteca l’abordarem des de una triple vessant, i cadascuna d’elles l’expressem amb una pregunta:

• Estalvi en l’amortització de la hipoteca a través del tipus d’amortització: Com s’estalvia més en l’amortització, reduint quota o reduint temps?

• Estalvi en l’amortització de la hipoteca segons el tipus d’interès: Quan s’estalvia més diners en l’amortització; amb tipus d’interès alts o baixos?

• Beneficis fiscals gràcies a l’amortització de la hipoteca: Com puc aconseguir major avantatge fiscal en l’amortització de la meva hipoteca?

Amortització parcial de la hipoteca

L’amortització parcial anticipada d’una hipoteca pot ser una eina poderosa per a l’estalvi financer. Quan comptes amb un excedent de diners, pots utilitzar-lo per a reduir el teu deute hipotecari i, en fer-ho, experimentaràs dos beneficis significatius: estalviar en interessos i obtenir avantatges fiscals.

L’estalvi d’interès vindrà donat perquè en deure menys diners, els interessos sempre seran menors. Al ser una amortització parcial podràs escollir entre reduir termini o reduir quota.

Escollir entre reduir la quota o el termini

Quan optes per una amortització parcial anticipada, l’entitat financera t’oferirà dues opcions: reduir la quota mensual o escurçar el termini de la teva hipoteca. Cada elecció té els seus avantatges

Reduir la Quota: En reduir la quota, alleujaràs la teva càrrega financera mensual. Això significa que pagaràs una quantitat menor cada mes, la qual cosa pot ser útil si busques més liquiditat en el teu pressupost. Utilitza aquesta opció de reduir quota si necessites més diners per afrontar les teves necessitats del dia a dia.

A més, en disposar de més ingressos mensuals, podràs estalviar amb ells si la teva economia t’ho permet, i així més ràpidament podràs abordar una nova amortització parcial de la hipoteca. Podràs entrar així en un cercle virtuós en el qual podràs acabar amb la teva hipoteca molt més ràpid del que esperaves.

Aquest cercle virtuós el podríem representar així:

Reduir el Termini: En optar per reduir el termini, mantindràs la quota mensual sense canvis, però disminuiràs el nombre d’anys que et queden per pagar la teva hipoteca. Això comporta un estalvi significatiu en interessos a llarg termini i et permet ser lliure de deutes més d’hora.

L’estalvi major d’interessos es produeix en l’amortització parcial de la hipoteca optant per la reducció del termini, ja que hi ha una màxima que diu que, a major termini en el deute, majors són els interessos a pagar pel diner prestat.

D’aquesta manera, en escollir reduir el temps en l’amortització parcial de la hipoteca obtens un efecte multiplicador d’estalvi i d’avantatges: per una banda, redueixes el teu deute amb l’aportació extraordinària, el que suposa de per si el pagament de menys interessos. Però a aquesta reducció d’interessos produïda com a conseqüència de deure menys diner, se li acumula la reducció de més interessos per reduir el termini del deute hipotecari. A aquesta doble avantatge hi unim una tercera: el final de la hipoteca està més proper.

Aquest efecte multiplicador d’avantatges en reduir el termini del deute en l’amortització de la hipoteca podríem representar-lo així:

Què és l’Amortització en una Hipoteca?

És important entendre el concepte d’amortització en el context d’una hipoteca. Quan una entitat financera concedeix un préstec hipotecari, els diners prestats no són gratuïts. A més dels interessos, has de retornar gradualment la totalitat de l’import prestat, el que es coneix com a amortització del capital. Cada pagament mensual que realitzes al banc per la teva hipoteca està compost per dos components: una part destinada a pagar els interessos i una altra per a l’amortització del capital.

Amortització Parcial Anticipada: L’Estratègia d’Estalvi

Com ja hem vist, l’amortització parcial anticipada implica fer un pagament extra en la teva hipoteca abans de la data de venciment. Aquest enfocament ofereix dues avantatges fonamentals:

  1. Estalvi d’Interessos: En reduir el deute pendent, pagaràs menys interessos al llarg del temps. Essencialment, estaràs retallant el cost total de la teva hipoteca.
  2. Beneficis Fiscals: Les amortitzacions parcials anticipades també tenen beneficis fiscals. Tant el pagament d’interessos com l’amortització del capital dedueixen en la teva Declaració de la Renda si compleixes els requisits, el que pot resultar en un alleujament fiscal addicional.

Com aconseguir majors beneficis fiscals en l’amortització de la hipoteca

Si vols aconseguir majors avantatges fiscals en amortitzar la hipoteca i per tant majors estalvis, considera no pagar completament la teva hipoteca d’una sola vegada. En lloc d’això, paga una part de la hipoteca mantenint un equilibri dins dels límits establerts per obtenir beneficis fiscals durant diversos anys.

L’avantatge fiscal es relaciona amb la deducció per adquisició d’habitatge habitual. Això significa que pots pagar menys impostos sobre la renda de les persones físiques (IRPF) si tens una hipoteca per comprar la teva casa. La quantitat que estalvies en impostos es calcula com un percentatge del que pagues cada any per la teva hipoteca. Aquest estalvi es resta dels teus impostos anuals.

No obstant això, hi ha algunes condicions a considerar:

  1. La teva casa ha de ser la teva residència principal, no una segona residència.
  2. Has d’haver comprat la teva casa abans de l’1 de gener de 2013, ja que aquesta deducció es va eliminar després d’aquesta data a la majoria de les regions.
  3. Has d’haver aplicat aquesta deducció en anys anteriors, específicament en 2012 o abans.

També pots aplicar aquesta deducció si vas obtenir una hipoteca per construir, ampliar o renovar la teva vivenda habitual abans del 2013.

El màxim que pots deduir a l’any és del 15% del que pagues per la teva hipoteca, amb un límit de 9.040 euros a l’any (o 18.080 euros si presentes impostos per separat amb un altre titular de la hipoteca). Això significa un estalvi màxim de 1.356 euros a l’any, o 2.712 euros si hi ha dos titulars.

Aquest estalvi es compon de dues parts: una part estatal (7,5%) i una part autonòmica, que depèn de la comunitat en la qual resideixis. La part autonòmica també té un límit del 7,5%, encara que en algunes regions pot ser més alta si tens fills al càrrec, ets una família nombrosa o tens alguna discapacitat.

Així doncs, amortitzar la teva hipoteca parcialment en lloc de liquidar-la completament pot ajudar-te a aprofitar al màxim els beneficis fiscals durant diversos anys. Mantingues un equilibri per no superar els límits i assegura’t d’obtenir l’estalvi fiscal màxim possible.

Quan és Millor Realitzar una Amortització Parcial Anticipada?

La decisió de realitzar una amortització parcial anticipada ha de considerar el nivell d’interès de la teva hipoteca. Sorprenentment, pot ser més beneficiós fer-ho quan els interessos són alts en lloc de baixos. A continuació, es presenten alguns exemples per il·lustrar aquesta idea:

Cas A: Hipoteca de 120.000 euros, interès del 6%, 26 anys restants, amortització parcial de 8.000 euros.

Reducció de la Quota: La quota mensual passa de 760,41 euros a 709,72 euros, estalviant uns 7.819 euros en interessos.

Reducció del Terminis: La quota mensual segueix sent la mateixa, però s’estalvien aproximadament 25.943 euros en interessos i es redueixen 44 terminis d’amortització.

Cas B: Hipoteca similar a l’anterior, interès del 2%.

• Reducció de la Quota: La quota mensual disminueix de 493,56 euros a 460,65 euros, estalviant al voltant de 2.265 euros en interessos.

• Reducció del Terminis: La quota mensual segueix sent constant, però s’estalvien aproximadament 5.165 euros en interessos i s’eliminen 26 terminis d’amortització.

Aquests exemples demostren que realitzar amortitzacions parcials anticipades quan els interessos són més alts pot resultar en un estalvi major al llarg del temps.

Posada en Pràctica de l’Amortització Parcial Anticipada

Una vegada que tinguis el capital necessari per realitzar l’amortització anticipada, el procés és senzill. Només has de comunicar-te amb la teva entitat financera i expressar la teva intenció. Si disposes de plataforma online en el banc on tens la hipoteca, segurament podràs realitzar l’amortització còmodament a través del teu dispositiu: mòbil, tablet o ordinador.

Calculadora Simuladora d’Amortització Parcial Anticipada

Per ajudar-te a prendre les millors decisions sobre l’amortització parcial anticipada, et recomanem utilitzar una calculadora simuladora. Aquí disposes d’una. Introdueix la informació rellevant, com el capital pendent, la quantitat a amortitzar, l’interès i el termini restant, i obtindràs xifres comparatives entre la reducció de la quota i l’encurtament del termini, la qual cosa t’ajudarà a prendre una decisió que s’adapte a les teves necessitats financeres.

Conclusions sobre com estalviar en l’amortització de la teva hipoteca

L’amortització parcial anticipada és una estratègia efectiva per estalviar en la teva hipoteca. Entenent els conceptes clau i considerant les opcions disponibles podràs prendre millors decisions.

Recorda el següent per aconseguir un major estalvi juntament amb un major benefici fiscal en l’amortització de la hipoteca:

Si redueixes la quota en l’amortització parcial de la hipoteca disposaràs de més ingressos lliures, amb els quals potser més aviat podràs realitzar una nova amortització parcial. Aquesta és una excel·lent estratègia per acabar amb la teva hipoteca molt abans del que esperaves.

Si redueixes termini en l’amortització parcial de la hipoteca obtens un triple avantatge: estalvies interessos per tenir menys deute, estalvies més interessos perquè deus diners durant menys temps i a més el final de la teva hipoteca es trobarà més proper.

Si compleixes els requisits per beneficiar-te de la deducció de la hipoteca, considera no amortitzar-la d’una sola vegada si sobrepasses els límits de deducció en un sol any. D’aquesta manera, podràs obtenir beneficis fiscals durant diversos anys.

Altres articles que et poden interessar:

Què és el TIN i la TAE d’una hipoteca?

Cómo hacer pagos adicionales en tu hipoteca para pagarla más rápido

Cómo obtener la mejor tasa de interés en tu hipoteca