Afecta el canvi climàtic a les Hipoteques?

29 maig, 2024 | M Aparicio

Moltes persones poden sentir-se perplexes en llegir el títol del nostre article, pensant que les hipoteques no tenen res a veure amb el canvi climàtic. Però la veritat és que sí que existeix relació, i molta més de la que podem pensar al principi.

Cal tenir present que, en una hipoteca, l’habitatge o l’immoble en qüestió són garantia per al banc, que els serveix de protecció davant circumstàncies adverses que els impedeixi recuperar el capital concedit al comprador.

El canvi climàtic pot provocar situacions climatològiques molt perjudicials, que poden posar en greu risc determinats habitatges i davant del risc potencial, el banc pot voler protegir-se encarint les corresponents hipoteques.

Tots nosaltres som ja molt conscients que el canvi climàtic existeix, perquè és un fenomen que ha començat a mostrar els seus efectes en diversos aspectes i circumstàncies de la nostra vida quotidiana. Doncs bé, un dels sectors afectats és el mercat immobiliari, i de forma més concreta, les hipoteques.

Com actua el canvi climàtic

El canvi climàtic va actuant mitjançant l’alteració de patrons climàtics diversos i en aquest sentit es veuen afectades les temperatures, les pluges, i poden provocar fenòmens meteorològics extrems amb efectes devastadors. I quan parlem d’aquests canvis, no només hem de pensar en les seves repercussions per al medi ambient, sinó que també provoquen efectes econòmics molt nocius i evidentment, el sector immobiliari i l’hipotecari no se’n lliuren.

Per resumir-ho en una frase, els propietaris d’habitatges i els bancs s’estan quedant enfrontats als riscos produïts per fenòmens climàtics extrems, i això afecta directament les hipoteques.

Exemples de riscos climàtics que amenacen amb encarir les hipoteques

El conegut com a risc climàtic està amenaçant amb encarir de manera notable el preu de les hipoteques en zones molt turístiques i totalment costaneres com la Costa del Sol i la Costa Brava. En aquestes dues zones, el principal risc actualment són les pluges torrencials, que cada cop són més freqüents.

També són llocs de risc climàtic Galícia i Astúries, en aquest cas, pels incendis. Són també regions vulnerables a un encariment del preu de les hipoteques. El canvi climàtic ha provocat una considerable disminució de precipitacions als boscos d’aquestes regions, hi ha molta més sequedat i això origina més incendis i per tant un major risc en el que a inversió en habitatge es refereix.

L’illa de La Palma, a Canàries, per la seva activitat volcànica, és una altra de les zones que pot resultar més vulnerable al risc climàtic. Una altra regió bastant susceptible al canvi climàtic és Granada, en aquest cas, pels terratrèmols i es veu afectada per les col·lisions entre la placa Ibèrica i la placa africana.

La Unió de Crèdits Immobiliaris (UCI) adverteix que aquestes dues zones són les més exposades als fenòmens climàtics extrems. La UCI ho explica molt bé en la seva nota de premsa: “Digue’m on vius i et diré el risc climàtic que podria afectar-te en sol·licitar una hipoteca”.

Si el nostre habitatge es troba en un lloc exposat a desastres naturals, en un futur proper la nostra hipoteca podria ser més cara.

Els bancs es protegeixen davant el canvi climàtic

Hi ha bancs que ja han començat a analitzar el risc climàtic al qual estan exposats els habitatges per als quals concedeixen la hipoteca, perquè resulten ser, ni més ni menys, que la garantia hipotecària que tenen. Les entitats financeres es troben molt vigilants i receloses de sequeres prolongades, incendis, inundacions sobtades i en definitiva, de tots els fenòmens adversos que el canvi climàtic pot provocar.

El BCE ja està advertint a les institucions financeres

El gran guardià de l’economia de l’eurozona, que no és altre que el Banc Central Europeu (BCE), ja ha advertit els bancs dels possibles riscos que el canvi climàtic pot provocar i ja els ha instat a adoptar mesures dins de les seves competències de governança i que estableixin o dissenyin una estratègia.

Problemàtiques amb les hipoteques com a conseqüència del canvi climàtic

La persona o família que necessita la concessió d’una hipoteca es poden trobar amb la diferència entre la concessió de la hipoteca o no, si la zona on es troba l’habitatge a adquirir està exposada al risc climàtic o fora d’ella. I encara que se li concedeixi finalment la hipoteca al comprador de l’habitatge, aquesta pot suposar-li un major preu a causa de trobar-se en un lloc amb alta exposició al risc del canvi climàtic.

Ens podem trobar d’aquesta manera, amb un increment de la desigualtat en l’accés a l’habitatge com a conseqüència del canvi climàtic.

Una altra conseqüència és que moltes persones poden sentir-se forçades a emigrar, quedant-se així els mercats hipotecaris afectats a les zones de destinació elegides per protegir-se del risc del canvi climàtic.

No només parlem de concessió o no de hipoteques, o que aquestes siguin més cares o no, depenent del grau d’exposició de la zona en qüestió al risc de canvi climàtic, sinó de circumstàncies encara més problemàtiques, com pot ser depreciacions de propietats o pèrdues d’inversions immobiliàries.

Com veiem, hi ha molt en joc, com a conseqüència del canvi climàtic, parlem d’economia en un alt nivell, com és el que correspon al sector immobiliari i hipotecari. Com dèiem al principi, el canvi climàtic no només afecta al medi ambient. I és tasca de tots intentar frenar el canvi climàtic.

Les pòlisses dels assegurances de la llar també es veuen afectades

Sabem que el món de les hipoteques i els assegurances estan molt relacionats, doncs en contractar una hipoteca, l’habitatge col·locada com a garantia ha de comptar amb assegurança. Doncs bé, les asseguradores ja estan modificant les seves pòlisses per tenir en compte els riscos del canvi climàtic. Això es tradueix en primes més altes per a les zones amb elevada exposició al risc del canvi climàtic, pel que la despesa de la llar s’encareix, encara que no sigui en aquest cas per via directa de la hipoteca.

Nous tipus d’hipoteques per afrontar el canvi climàtic

Aquí no parlem d’hipoteques més cares com a conseqüència del risc al canvi climàtic, sinó de la innovació provinent de nous productes financers com són les hipoteques verdes.

Les hipoteques verdes es dissenyen especialment per finançar habitatges molt més resistents al canvi climàtic o que ajuden a la sostenibilitat del medi ambient. Aquestes hipoteques poden fàcilment comptar amb ajudes i subvencions de les administracions per a la seva millor difusió. També poden oferir les hipoteques verdes taxes d’interès més baixes i millors condicions per als ciutadans que adquireixen habitatges energèticament eficients. Aquí us mostrem un article de Hipoteques Plus que tracta sobre les hipoteques verdes.

Conclusions

Arribats a aquest punt, segurament som ja molt conscients de les importants relacions que s’estableixen i que pot arribar a establir-se entre canvi climàtic i hipoteques.

Volem destacar la importància de l’educació i la conscienciació sobre el canvi climàtic i el vital que resulta conèixer la gran severitat que poden arribar a provocar els seus impactes.

Hem d’entendre la magnitud del problema i ajudar a promoure canvis polítics i també realitzar modificacions en els nostres propis hàbits. Si volem reduir els efectes del canvi climàtic, hem de participar activament tota la ciutadania, adoptant pràctiques sostenibles per protegir el planeta. També s’han d’accelerar l’adopció de tecnologies netes i polítiques verdes. Com ja hem dit en aquest article, ajudar a frenar el canvi climàtic i les seves temibles conseqüències és responsabilitat compartida de tota la societat.

Altres articles que et poden interessar

  1. Les hipoteques en petites i grans ciutats, hi ha diferències?

  2. Tipus d’hipoteques i la bretxa salarial de gènere. Tenen relació?

  3. Què ofereixen les hipoteques convencionals davant les hipoteques Fintech?