L’euro digital

27 gener, 2021 | Antonio Beltrán

El Banc Central Europeu (BCE) és molt conscient que ens trobem totalment immersos en l’era tecnològica digital i té com a possible projecte la creació de l’euro digital amb l’objectiu que …

Llegir més
Acaba el 2020 i l’euríbor marca el cinquè mínim històric consecutiu
Acaba el 2020 i l’euríbor marca el cinquè mínim històric consecutiu
Acaba el 2020 i l’euríbor marca el cinquè mínim històric consecutiu
Acaba el 2020 i l’euríbor marca el cinquè mínim històric consecutiu
Acaba el 2020 i l’euríbor marca el cinquè mínim històric consecutiu
Banco de España Eurosistema
registro intermediarios de crédito inmobiliario Número D162